• Xã hội học - Physical evidenceXã hội học - Physical evidence

  If blood at the crime scene is fresh and relatively uncontaminated, identification is not difficult If the conditions at a crime scene are otherwise it is more difficult to identify One preliminary field test involves the use of Hemident Blood analyses is important because of the value of DNA typing

  ppt24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Investigators, the investigative process, and the crime sceneXã hội học - Investigators, the investigative process, and the crime scene

  Overall coordination Handled by assigned case agent Power to call in additional resources & coordinate all investigative activities Technical services Crime laboratory personnel & supervisors Investigative services Interviewing witnesses and victims Neighborhood canvass Suspect field interrogations

  ppt19 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - The evolution of criminal investigation and criminalisticsXã hội học - The evolution of criminal investigation and criminalistics

  N.Y.P.D. established Rogues' Gallery in 1857 Photographs of known offenders were included Photos were arranged by their criminal specialty and height Used by detectives to recognize criminals on the street

  ppt18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0

 • Bài kiểm tra minh họa bài số 2: Kỹ năng tiếng Việt, tư duy logic và IQBài kiểm tra minh họa bài số 2: Kỹ năng tiếng Việt, tư duy logic và IQ

  Câu 39: Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất thể hiện ý chính của đoạn văn: Kết quả một cuộc điều tra xã hội học gần đây cho biết: bạo lực gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ chiếm 91,0%; gây tổn hại về sức khỏe, thể chất: 87,5%; gây tổn thương về tâm lý, tinh thần: 89,4%; gây tan vỡ gia đình: 89,7% và làm rối loạn trật ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 1

 • Đạo đức trong nghiên cứu và kỹ năng trích dẫn, lập thư mụcĐạo đức trong nghiên cứu và kỹ năng trích dẫn, lập thư mục

  Cung cấp các thông tin nền về địa bàn nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu nhằm đặt cuộc nghiên cứu này trong bối cảnh lớn hơn liên quan đến các vấn đề nghiên cứu. Cung cấp các thông tin mô tả về những biến số (yếu tố) liên quan đến các vấn đề cần phân tích. Kiểm chứng các giả thuyết (luận điểm) của cuộc nghiên cứu bằng các mô hình thống kê hoặc/và c...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp thu thập và phân tích thông tin định lượngPhương pháp thu thập và phân tích thông tin định lượng

  Xác định các hướng xử lý dữ liệu và khả năng xử lý dựa trên các cách đo lường biến số và các mục tiêu phân tích xác định. Lựa chọn các dạng thống kê mô tả thích hợp cần xử lý. Lựa chọn các mô hình thống kê phân tích thích hợp nhằm kiểm định giả thuyết cần xử lý. Khả năng sử dụng các cách xử lý định lượng, định tính và sự kết hợp giữa hai phương...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Tổng quan nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và chọn mẫuXã hội học - Tổng quan nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu

  Khá phổ biến, dùng để so sánh giữa hai hay một số bài viết có thể so sánh với nhau được. Bài điểm luận so sánh các điểm giống và khác nhau trên một số lĩnh vực giữa các bài viết. Các lĩnh vực có thể so sánh bao gồm: chủ đề nghiên cứu, cách tiếp cận, lý thuyết, qui trình phân tích, đo lường, mô hình phân tích, các kết quả, cách giải thích và...

  ppt34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu khoa học xã hộiCơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu khoa học xã hội

  Câu hỏi nghiên cứu là vấn đề cụ thể, là cái mà cuộc nghiên cứu muốn trả lời. Một câu hỏi nghiên cứu tốt phải đạt được các yêu cầu sau đây: Không quá trừu tượng và không quá chi tiết Phải rõ ràng và có ý nghĩa về khoa học và/hoặc thực tiễn Có thể trả lời được qua cuộc nghiên cứu Khác với các câu hỏi mang tính kỹ thuật

  ppt14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Tác động của nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nayTác động của nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay

  Ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đến việc xây dựng, thực thi, điều hành, quản lý các chính sách kinh tế - xã hội ở nước ta rõ ràng là rất lớn, hình thức gây ảnh hưởng cũng rất "linh động", đa dạng nhưng hiện chủ yếu là thông qua 2 hình thức cơ bản nhất là phương thức kinh tế và phương thức chính trị. Đương nhiên với hai loại nhóm lợi ích "tíc...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0

 • Sự biến đổi về dòng họ, hôn nhân và gia đình của tộc người Cơ Ho ở Việt NamSự biến đổi về dòng họ, hôn nhân và gia đình của tộc người Cơ Ho ở Việt Nam

  Ngày nay, trong bối cảnh xã hội hiện đại, cuộc sống người dân ở trung tâm đã chuyển sang đời sống đô thị, nhiều cách thức tổ chức cuộc sống gia đình đã thay đổi. Đại gia đình nhà dài truyền thống chính thức tan rã, thay vào đó là loại hình gia đình hiện đại có quy mô nhỏ hơn nhiều lần. Đó là gia đình hạt nhân hai thế hệ, mang tính độc lập v...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0