• Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa họcPhương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học

  Cấu trúc của  Phương  pháp khoa học ü  Luận đề: Luận đề trả lời câu hỏi “cần ch/minh điều gì?” trong NC. Luận đề là một phán đoán” hay một “giả thuyết” cần được ch/minh Ví dụ: Lúa được bón quá nhiều phân N sẽ bị đỗ ngã. ü  Luận cứ: Để chứng minh một luận đề thì nhà KH cần đưa ra các bằng chứng hay luận cứ KH. Luận cứ bao gồm các thông ti...

  pdf40 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Phương pháp nghiên cứu khoa họcXã hội học - Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Một kết quả tính hệ số tương quan cao chưa hẳn có thể dẫn đến kết luận về mối quan hệ nhân quả giữa hai biến bởi trong thực tế, một hiện tượng/sự việc có thể xảy ra dưới tác động của nhiều yếu tố trực tiếp lẫn gián tiếp. Ví dụ : - Mối quan hệ có tính nhân quả: Thời gian xem chương trình thời sự trên truyền hình và Kết quả học tập môn Văn. - M...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Phần II: Nghiên cứu khoa học và hợp tác trong nước, quốc tế dành cho sinh viênXã hội học - Phần II: Nghiên cứu khoa học và hợp tác trong nước, quốc tế dành cho sinh viên

  Hàng năm, Trường ĐHKT tổ chức cho sinh viên năm cuối đi thực tập tại các doanh nghiệp đối tác nhằm giúp sinh viên có kinh nghiệm thực tế, có thể ứng dụng những kiến thức đã được học một cách thiết thực và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ sinh viên hoàn thành tốt niên luận. Hoạt động này cũng đã giúp nhiều doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn nhân lực phù...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0

 • Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thươngLuật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương

  Điều 28. 1. Một Ủy ban Quyền con người sẽ được th|nh lập (sau đ}y gọi l| Ủy ban). Ủy ban gồm 18 th|nh viên v| có những chức năng như quy định dưới đ}y: 2. Thành viên Ủy ban l| công d}n của c{c quốc gia th|nh viên Công ước n|y v| phải l| những người có phẩm chất đạo đức tốt, được thừa nhận l| có năng lực trong lĩnh vực về quyền con người, có ...

  pdf227 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng về phương pháp nghiên cứu khoa họcBài giảng về phương pháp nghiên cứu khoa học

  Cách phân loại NC thực nghiệm và lý thuyết: 16 † Nghiên cứu thực nghiệm: liên quan đến các hoạt động của đời sống thực tế „ Nghiên cứu hiện tượng thực tế (thông qua khảo sát thực tế) „ Nghiên cứu hiện tượng trong điều kiện có kiểm soát (thông qua thí nghiệm) † Nghiên cứu lý thuyết: thông qua sách vở, tài liệu các h , các học thuyết và tư tư...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 2

 • Kiến thức – năng lực – phẩm chấtKiến thức – năng lực – phẩm chất

  Kiến thức thuộc vương quốc tinh thần, có ba vùng (theo Hegel): Khoa học / Nghệ thuật / Tôn giáo. Kiến thức khoa học dựa trên chứng cứ có thật, do đó, có thể chứng minh hay bác bỏ. Kiến thức nghệ thuật chỉ tạo cớ. Cùng mượn một cớ ấy, người này nhằm chuyện này, người nọ nhằm chuyện nọ, không ai ràng buộc ai, ai cũng đúng. Kiến thức tôn giáo...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn chọn Đề tài nghiên cứu khoa học xã hộiHướng dẫn chọn Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội

  Việc chọn lựa đề tài nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 4.3.1. Tiêu chí thích đáng: Đây là tiêu chí trung tâm của đề tài nghiên cứu, nó nhằm đánh giá tính chất khoa học và lô-gích của đề tài: không phải cái gì cũng có thể trở thành đề tài nghiên cứu, mà phải tuân thủ các nguyên lý khoa học. Chẳng hạn, ta không thể nghiên cứu mối quan...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Hòa giải ở cơ sởXã hội học - Hòa giải ở cơ sở

  Khi tiến hành hoà giải, hoà giải viên cần thực hiện các nguyên tắc, phương pháp hoà giải, chú ý đề cao điều hay, lẽ phải. Phương pháp tiến hành hoà giải thường áp dụng là dùng uy tín của hoà giải viên để giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, động viên các bên tranh chấp tự nguyện thoả thuận giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn với phương châm kiên trì và...

  doc39 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 2

 • Tập bài giảng nhân học ứng dụngTập bài giảng nhân học ứng dụng

  Sự không cho phép thì hợp lý nếu nó không được thực hiện bởi một người có khả năng trí tuệ và làm việc hợp pháp, và nó được dựa trên việc phơi bày tất cả những hiện thực vật chất. Chính quyền liên bang xác định một số cư dân là có thể bị làm hại và không thể đưa ra sự cho phép có hiểu biết. Những người này gồm có trẻ vị thành niên, những người ...

  pdf154 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Giảng dạy phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chúng ta sai từ đâuGiảng dạy phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chúng ta sai từ đâu

  Chúng ta đã quên arguments như thế nào? (2) Những phẩm chất cần có của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới Bùi Thị Ngọc Lan Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Tóm tắt: Bài viết dưới đây tập trung làm rõ những phẩm chất: có tri thức, có năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và có kỹ năng nghề ng...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0