• Phân tích dự án đầu tư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tưPhân tích dự án đầu tư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư

  Giá sử dụng tiền lãi giữ lại: z Một tỷ lệ khá lớn của nguồn vốn mới để tài trợ cho việc mở rộng kinh doanh hay xây dựng lại là phần tiền lãi giữ lại. z Về nguyên tắc, có thể xem tiền lãi giữ lại cũng giống như nguồn vốn từ các cổ phần mới n , nếu không xét ảnh hưởng của thuế, giá tối thiểu để giữ lại một phần tiền lãi cũng là giá sử dụng vốn...

  pdf33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuếPhân tích dự án đầu tư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế

  Ông Phương vừa mua miếng đất (giá 1 tỷ đồng) để xây một khách sạn mini (tổng chi phí xây là 3 tỷ đồng). Ông dự định cho th ê uê trong 3 năm với khoản thu ròng hàng năm là 400 triệu đồng, và sẽ bán khách sạn cùng đất vào cuối năm 3 với giá 5,5 tỷ đồng (trong đó 1 tỷ đồng là tiền bán đất). Ông dùng khấu hao đường thẳng cho khách sạn, với giá tr...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số lợi ích/ chi phí và các phương pháp phân tích khácPhân tích dự án đầu tư - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số lợi ích/ chi phí và các phương pháp phân tích khác

  Điểm hòa vốn (Break-even Point): • Tại đó, tổng tích lũy chi phí bằng tổng tích lũy thu nhập (không chiết tính theo thời gian). • Có thể là: Sản lượng cần sản xuất, Số giờ cần vận hành trong một năm của một thiết bị, Số năm làm việc của một dự án • Với r là giá bán, Q: sản lượng. FC: Chi phí cố định, v: chi phí biến đổi đơn vị ÎTổng thu nh...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 4: Phân tích phương án đầu tư theo suất thu lợiPhân tích dự án đầu tư - Chương 4: Phân tích phương án đầu tư theo suất thu lợi

  SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI Thủ tục so sánh( ) tt): B4: Nếu RR(PA “cố thủ”) ≥ MARR ta xác định chuỗi dòng tiền tệ gia số gữa cặp phương án “cố thủ” và “thay thế”. B5: Tính RR(∆) của chuỗi dòng tiền tệ gia số B6: Nếu RR(∆) > MARR g , gạt bỏ PA “cố thủ” và lấy PA “thay thế” làm PA “cố thủ”. Ngược lại gạt bỏ PA “thay thế” và...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 3: Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đươngPhân tích dự án đầu tư - Chương 3: Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương

  Giá trị hàng năm (Annual Worth – AW) là giá trị A của một chuỗi dòng tiền tệ phân bố đều hàng năm trong suốt TKPT. z Phương án có giá trị AW lớn nhất là phương án có lợi nhất: AW Î Max z Khi giả định các PA có thu nhập như nhau thì tiêu chuẩn hiệu quả là cực tiểu AW của chi phí (AWC): AWCÎ Min

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệPhân tích dự án đầu tư - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Lãi suất thực: z Lãi suất phát biểu không có xác định thời đọan ghép lãi Î Ví dụ: Lãi suất 12% năm: Lãi suất thực 12% năm. Thời đọan ghép lãi là năm z Được xác định là lãi suất thực Î Ví dụ: Lãi suất thực 12% năm g p hép lãi theo tháng: Lãi suất thực 12% năm. Thời đoạn g p g hép lãi là tháng

  pdf18 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0

 • Lập và phân tích dự án - Chương 1: Mở đầuLập và phân tích dự án - Chương 1: Mở đầu

  Tổng chi phí (Total Cost - TC): z Phụ thuộc vào sản lượng Q z TC = FC + VC z FC (Fixed Cost): Chi phí cố định, là chi phí không thay đổi theo sản lượng Q à DN h , mà DN phải hi t chi trả ch dù khô o dù không sản xuất gì cả. z VC ( ) p Variable Cost): Chi phí biến đổi, p y là chi phí thay đổi theo sản lượng Q. z Chi phí tới hạn (Marginal Cos...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0

 • Thẩm định đầu tư phát triển - Chương 14: Đánh giá tác động lên các bên liên quan trong phân tích chi phí - Lợi íchThẩm định đầu tư phát triển - Chương 14: Đánh giá tác động lên các bên liên quan trong phân tích chi phí - Lợi ích

  Chính phủ Bangladesh dự định xây một cây cầu ngang qua Sông Jamuna. 2. Hiện tại, dịch vụ phà qua sông còn yếu kém, gây chậm trể từ một cho đến tám tiếng đồng hồ đối với xe nhỏ và lên đến 30/40 tiếng đối với xe tải nặng. 3. Các lợi ích kinh tế phát sinh từ việc tiết kiệm chi phí vận hành xe và cắt giảm thời gian chờ đợi cộng với sự sẵn lòng chi ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

 • Thẩm định đầu tư phát triển - Chương 9: Xác định lợi ích và chi phí trong thị trường biến dạngThẩm định đầu tư phát triển - Chương 9: Xác định lợi ích và chi phí trong thị trường biến dạng

  Nếu chúng ta giả thiết rằng không có một hệ thống phân phối chính thức nào được thiết lập, thì thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng một thị trường chợ đen cho mặt hàng này sẽ nhanh chóng hình thành và phát triển. Trong một thị trường như thế, những người may mắn sẽ mua được số lượng Q1s với giá hạn trần Pc. Giờ đây họ có thể quay lại bán hàng đó vớ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • Thẩm định đầu tư phát triển - Chương 8: Xác định lợi ích và chi phí trong thị trường không biến dạngThẩm định đầu tư phát triển - Chương 8: Xác định lợi ích và chi phí trong thị trường không biến dạng

  Trường hợp cực đoan khác xảy ra khi mức cung được giữ không đổi trong một thời gian, tức là Eip = 0. Tình trạng này thường sẽ xảy ra trong lãnh vực sản xuất điện năng. Với khả năng phát điện hiện hữu gần như không đổi, sự đáp ứng mức cung của các nhà máy hiện hữu sẽ rất nhỏ, nhất là nếu hệ thống hiện hữu chỉ gồm có các nhà máy thủy điện và điện...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0