• Bảo hiểm du lịchBảo hiểm du lịch

  BẢO HIỂM DU LỊCH NỘI DUNG PHẦN 1 Định nghĩa __________________________________________________ _________ 2 PHẦN 2 Quyền lợi bảo hiểm____________________________________________ _________ 4 PHẦN 3 Các điểm loại trừ chung – Áp dụng cho tất cả các mục ________________________ 9 PHẦN 4 Các điều khoản chung của hợp đồng – Áp dụng cho...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1283 | Lượt tải: 0

 • GiảI pháp hoμn thiện quản lý vốn Đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt namGiảI pháp hoμn thiện quản lý vốn Đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt nam

  giảI pháp hoμn thiện quản lý vốn Đầu t− xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt nam 3.1 Những định h−ớng cơ bản trong công tác đầu t− XDCB của BHXH Việt Nam 3.1.1Định h−ớng phát triển của BHXH Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Để tạo điều kiện về ph−ơng tiện, cơ sở vật chất lμm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngμnh, đáp...

  pdf18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1153 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt NamThực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Thực trạng quản lý vốn đầu t− xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội việt nam 2.1. Tổng quan về bảo hiểm xã hội Việt Nam 2.1.1. Quá trình hình thμnh BHXH Việt nam 2.1.1.1 Giai đoạn tr−ớc năm 1995. Sau Cách mạng tháng 8 thμnh công, Đảng vμ Nhμ n−ớc ta đã sớm quan tâm vμ thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với ng−ời lao...

  pdf41 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1300 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà NộiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội

  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất l−ợng vμ hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt hμ nội 3.1. Ph−ơng h−ớng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo việt hμ nội giai đoạn 2001 - 2005 Năm 2001, sự cạnh tranh trên thị tr−ờng bảo hiểm tại địa bμn Hμ Nội ngμy cμng sôi động hơn với s...

  pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1280 | Lượt tải: 0

 • 46 lý do chúng ta cần mua bảo hiểm nhân thọ46 lý do chúng ta cần mua bảo hiểm nhân thọ

  46 LÝ DO CHÚNG TA CẦN MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ LỜI TỰA Một người bạn của tôi qua đời khi anh mới chỉ 37 tuổi, thời điểm mà anh đang tạo ra thu nhập cao nhất, trí tuệ và kinh nghiệm đạt tới mức cao nhất của người đàn ông Khi anh còn sống, không ít lần anh từ chối tôi để mua một hợp đồng bảo hiểm, bởi khi đó anh không thể ngờ rằng sẽ một...

  pdf18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 4

 • Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại công ty bảo hiểm Hà nội từ năm 1998 - 2001Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại công ty bảo hiểm Hà nội từ năm 1998 - 2001

  Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại công ty bảo hiểm Hμ nội từ năm 1998 - 2001 2.1. Sự ra đời vμ phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Công ty bảo hiểm Hμ Nội 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty bảo hiểm Hμ Nội Công ty bảo hiểm Hμ Nội (gọi tắt lμ Bảo Việt Hμ Nội) đ−ợc thμnh lập từ n...

  pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm gián đoạn kinh doanhBảo hiểm gián đoạn kinh doanh

  Thiệt hại lợi nhuận gộp cho phép ta xác định được số tiền bồi thường tối đa, nhưng phải trừ đi mức miễn thường (thường được tính bằng ngày trong bảo hiểm thiệt hại kinh doanh). "Giả định, mỗi đơn vịdoanh thu bao gồm 0,6 đơn vị làchi phí mua nguyên vật liệu vàcác chi phí biến đổi khác, 0,3 đơn vị làchi phi cố định, 0,1 đơn vị làlợi nhuận ròn...

  pdf18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 0

 • Trợ giúp sau thiên taiTrợ giúp sau thiên tai

  Trợ giúp sau thiên taiMỤC ĐÍCH: Khi thiên tai xẩy ra, Chương trình Cá nhân và gia đình (IHP) cung cấp tiền và những dịch vụ cho cư dân trong vùng bị thiên tai khi các phí tổn không được bảo hiểm bồi thường và tài sản bị hư hại hay bị tiêu hủy. Chương trình hướng dẫn này cung cấp các tin tức giúp quý Vị hiểu rõ IHP là gì, đồng thời giải thích các...

  pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0

 • Thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007Thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007

  Thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007Sản phẩm bảo hiểm nhóm Group insurance 40 36 -10.00% a Tử kỳ/ Term 40 36 -10.00% b Sinh kỳ/ Pure Endowment - - - c Trọn đời/ Whole life - - - d Hỗn hợp/ Endowment - - - e Trả tiền định kỳ/ Annuity - - - 2 Sản phẩm bổ trợ/ Riders 3,182,311 3,187,971 -0.18% 2.1 Sản phẩm bảo hiểm cá nhân/ Individual 3,187,908 3,182...

  pdf33 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1393 | Lượt tải: 1

 • Cẩm nang khách hàng về bảo hiểm y tếCẩm nang khách hàng về bảo hiểm y tế

  Cẩm nang khách hàng về bảo hiểm y tếCác vấn đề sử dụng bảo hiểm y tế rất phức tạp. Quý vị phải biết chắc rằng chương trình bảo hiểm y tế có thể đáp ứng được các nhu cầu của quý vị hay không. Có nhiều dạng chương trình bảo hiểm y tế khác nhau tùy thuộc vào các nhu cầu hiện tại, hoàn cảnh cá nhân và nguồn tài chánh của quý vị. Mục này sẽ giúp quý...

  pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1415 | Lượt tải: 1