• Kinh tế vĩ mô - Thị trường hàng hóa và tài chính: Mô hình is - LmKinh tế vĩ mô - Thị trường hàng hóa và tài chính: Mô hình is - Lm

  Tại điểm H bên trái đường IS: Lãi suất r2 và sản lượng Y1 , đầu tư I2 , đường tổng cầu AD2 Với đường AD2 thị trường sản phẩm chỉ cân bằng khi sản lượng là Y2 Còn tại Y1 AS = Y1E1 AD = Y1D2 AD>AS: hàng hoá thiếu hụt, hàng tồn kho giảm hơn dự kiến, các doanh nghiệp sẽ tăng sản xuất cho đến khi sản lượng tăng lên Y2 , nền kinh tế chuyển về...

  pptx41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích chi phí lợi ích (CBA)Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích chi phí lợi ích (CBA)

  - Nếu 1 dự án: Chọn phương án có NPV lớn nhất Nếu có nhiều dự án: NPV lớn nhất Nhiều dự án trong ràng buộc của NS: Chọn tổ hợp dự án thoả mãn ngân sách có tổng NPV lớn nhất

  ppt22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích Lợi ích – Chi phíKinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích Lợi ích – Chi phí

  Tính lợi ích ròng (NB) của dự án hay chương trình Lợi ích ròng là phần chênh lệch giữa tổng lợi ích và tổng chi phí. Tổng lợi ích là tổng thiệt hại được giảm đi (phần nằm dưới đường MD (chi phí thiết bị xử lý, lợi nhuận giảm xuống do giảm sản lượng (nếu có), chuyển công nhân từ sản xuất sang quản lý chất thải)

  ppt32 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế môi trường - Ước lượng chi phíKinh tế môi trường - Ước lượng chi phí

  Sự không chắc giá của nguyên liệu thô, chi phí năng lượng cho tương lai. Tiếp cận kỹ thuật Tiếp cận khảo sát: thăm dò ý kiến công ty và công ty công cộng (kiểm soát và giảm ô nhiễm) hạn chế (thổi phồng chi phí giảm thải,

  ppt16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học kinh tế môi trườngBài giảng môn học kinh tế môi trường

  2.Môi trường sống (Living environment ) (Môi sinh) Đối với các cơ thể sống thì môi trường sống là tổng hợp những điều kiện bên ngoài như vật lý, hóa học, sinh học có liên quan đến sự sống. Nó có ảnh hưởng tới đời sống, sự tồn tại và phát triển của các cơ thể sống.

  ppt40 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế lượng - Cây quyết địnhKinh tế lượng - Cây quyết định

  Lý thuyết về độ hữu ích: đo mức ưu tiên của người ra quyết định đối với lợi nhuận. Độ hữu ích được ước tính như sau: - Kết quả tốt nhất sẽ có độ hữu ích là 1 => U (tốt nhất) = 1 - Kết quả xấu nhất sẽ có độ hữu ích là 0 => U (xấu nhất) = 0 - Kết quả khác sẽ có độ hữu ích ∈ (0,1) => 0 < U(khác) < 1

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 1

 • Phân tích định lượng lý thuyết ra quyết địnhPhân tích định lượng lý thuyết ra quyết định

  Trong trường hợp có nhiều phương án và trạng thái tự nhiên, việc lập bản quyết định khá phức tạp và không phù hợp. Phương án phân tích cận biên được áp dụng trong trường hợp này. - Xác định giá trị xác suất p của lợi ích cận biên - (1-p): Giá trị xác xuất của mất mát cận biên.

  pdf33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 892 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế lượng - Chương 1: Khái quát về kinh tế lượngKinh tế lượng - Chương 1: Khái quát về kinh tế lượng

  Dự báo: Giả sử năm GDP trong 1 năm là 325000 tỷ đồng, thì dự báo về chi tiêu là: TD = 27232.97 + 0.58 x 325000 = 215732.97 tỷ đồng. Phân tích chính sách: Giả sử Chính phủ cần duy trì tỉ lệ thất nghiệp ứng với một mức thất nghiệp nào đó, thì có thể xác định mức GDP cần phải đạt được là bao nhiêu.

  ppt19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Kinh tế học (tài liệu ôn tập)Kinh tế học - Kinh tế học (tài liệu ôn tập)

  Cung của một loại hàng hóa nào đó chính là số lượng của loại hàng hóa đó mà người bán muốn bán ra thị trường trong một khoảng thời gian nhất định ứng với mỗi mức giá tại một địa điểm nhất định nào đó. Khái niệm cung cho thấy lượng cung của một hàng hóa, dịch vụ nào đó phụ thuộc vào giá của hàng hóa dịch vụ đó. Ngoài ra lượng cung của một hàng hóa,...

  ppt62 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Lựa chọn công cộng và vấn đề kinh tế chính trịKinh tế học - Lựa chọn công cộng và vấn đề kinh tế chính trị

  Nếu không liên minh thì có phương án nào được thông qua không?  Nếu có thì liên minh giữa các cử tri nào?  Không/có liên minh thì ảnh hưởng tới FLXH như thế nào?

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0