• Đồ án Thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản nhà đất ở Hà NộiĐồ án Thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản nhà đất ở Hà Nội

    Đề ra các biện pháp thúc đẩy sự phát triển thị trường BĐS – nhà đất ở Hà Nội. • Biện pháp đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể về phát triển các vùng và sử dụng đất đai có hiệu quả đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đất nước. • Biện pháp tạo lập và phát triển thị trường hàng hoá cho thị trường nhà đất •...

    doc165 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 856 | Lượt tải: 1