• Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích chi phí – lợi ích (cost benefit analysis – cba)Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích chi phí – lợi ích (cost benefit analysis – cba)

  Giúp người phân tích: Có một khung phân tích hệ thống, đơn giản Dễ dàng kiểm tra tính nhất quán khi phân tích Giúp người ra quyết định: Dễ dàng thẩm định/đánh giá kết quả phân tích Dễ dàng kiểm tra tính nhất quán của kết quả phân tích Dễ dàng nhận biết các dữ liệu và giả định của dự án

  pptx33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế môi trường - Chương 4: Đánh giá giá trị kinh tế các tác động môi trườngKinh tế môi trường - Chương 4: Đánh giá giá trị kinh tế các tác động môi trường

  (4) Người ta sử dụng kết quả định giá để xác định công cụ thuế, trợ giá môi trường. Trong trường hợp này, các kết quả định giá nhằm xác định giá trị thiệt hại và các cải thiện môi trường, từ đó cho biết mức thuế mà những người gây thiệt hại môi trường phải trả, và tính toán các mức trợ giá, tài trợ cho các cải thiện môi trường. Ví dụ: Các công...

  ppt48 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế môi trường - Chương 5: Quản lý môi trườngKinh tế môi trường - Chương 5: Quản lý môi trường

  * Ưu điểm - Bình đẳng Quản lý chặt chẽ các loại chất thải độc hại và các tài nguyên quý hiếm - Mang tính cưỡng chế cao và có sự giám sát thường xuyên đảm bảo việc bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện Hạn chế - §ßi hái hÖ thèng ph¸p luËt vÒ m«i tr­êng ph¶i ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu lùc, trong khi ®¸p øng ®ßi hái nµy lµ rÊt khã - Do cơ quan môi trường ...

  ppt12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế phát triển - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học phát triển và các nước đang phát triểnKinh tế phát triển - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học phát triển và các nước đang phát triển

  Sự phân bổ có hiệu quả các nguồn lực khan hiếm với sự tăng trưởng bền vững theo thời gian Các cơ chế kinh tế, xã hội và thể chế cần thiết để đem lại sự cải thiện nhanh chóng trên quy mô lớn về mức sống của đại bộ phận dân chúng nghèo nàn, khổ cực, kém hiểu biết ở các nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh.

  ppt51 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tếKinh tế phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do kết quả hoạt động kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia tạo nên trong một thời kỳ nhất định. 3 cách tính: Từ SX: GDP = VAi (Value added) (VAi = GOi – ICi) Từ tiêu dùng: GDP = Consumption + Government + Investment + (eXport - iMport) Từ phân phối (thu nhập): GDP = Wage + Rent +...

  ppt38 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế phát triển - Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tếKinh tế phát triển - Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế

  R, L, K R, L, K kết hợp với nhau theo một tỷ lệ cố định và duy nhất  Đường đồng sản lượng có hình chữ L R là giới hạn của tăng trưởng, là yếu tố có điểm dừng L là nguồn gốc cơ bản tạo ra mọi của cải cho đất nước Tích lũy vốn (K) là động lực của TTKT Hao phí các yếu tố SX không giống nhau giữa các ngành: CN: hiệu quả tăng theo quy mô; NN: hiệu...

  ppt44 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế phát triển - Chương 4: Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tếKinh tế phát triển - Chương 4: Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

  Số lượng ngành Tỷ trọng đóng góp của các ngành trong GDP Tỷ trọng lao động trong mỗi ngành Tỷ trọng vốn trong mỗi ngành

  ppt61 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế phát triển - Chương 5: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tếKinh tế phát triển - Chương 5: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

  “Không xã hội nào có thể phồn thịnh và hạnh phúc nếu trong xã hội đó phần lớn dân chúng là nghèo đói và khổ cực” (Adam Smith) “Tăng trưởng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không được thể hiện vào trong cuộc sống của con người” (UN, Báo cáo phát triển con người, 1995)

  ppt53 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Kinh tế phát triểnGiáo trình môn Kinh tế phát triển

  Giá hiện hành: giá tại thời điểm nghiên cứu. Thu nhập tính theo giá hiện hành là thu nhập danh nghĩa. Giá hiện hành thường được dùng trong việc xác định các chỉ tiêu liên quan đến vốn đầu tư, cơ cấu ngành, ngân sách, thương mại.  Giá so sánh (CĐ): giá được xác định trên mặt bằng của một năm gốc. Thu nhập tính theo giá so sánh là thu nhập th...

  pdf87 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0

 • Tài liệ môn Kinh tế quản lýTài liệ môn Kinh tế quản lý

  Mục đích của bài này là phân tích được các quyết định phi giá, trước tiên là phân tích các thành phần của “cơ cấu marketing” tiếp theo là xem xét từng thành phần của cơ cấu. Cụ thể là vận dụng được các mô hình về mức chi tiêu cho quảng cáo và khuếch trương; các quyết định về sản phẩm và sự lựa chọn các kênh phân phối để xác định: mức chi tiêu tố...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0