• Kinh tế học - Chương 1: Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập InequalityKinh tế học - Chương 1: Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập Inequality

  USA: Chương trình an sinh bổ sung - Supplemental Security Income (SSI) – chương trình của chính phủ Mỹ trợ cấp cho người già, người mù và người khuyết tật, dựa trên nhu cầu

  pdf21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 3: Hàng hóa công cộngKinh tế học - Chương 3: Hàng hóa công cộng

  Hiệu quả xã hội đạt được khi các chi phí biên bằng với tổng các tỷ suất thay thế biên (thay vì mỗi MRS của cá nhân).  Lí do là ở chỗ HHCC là không cạnh tranh non-rival. Một đơn vị HH có thể được tiêu dùng bởi tất cả người tiêu dùng, xã hội muốn người sản xuất tính đến sở thích của tất cả những người tiêu dùng

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chapter 2: Ngoại ứng và các giải phápKinh tế học - Chapter 2: Ngoại ứng và các giải pháp

  Định lí Coase: Trong điều kiện bảo đảm tốt về quyền sở hữu tư nhân và chi phí đàm phán không đáng kể, việc đàm phán giữa các bên sẽ đem lại giải pháp hiệu quả đối với ngoại ứng.  Do vậy, sự can thiệp của chính phủ có thể rất hạn chế, đơn giản chỉ là đẩy mạnh quyền sở hữu tư nhân.

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 1: Cạnh tranh không hoàn hảo: Độc quyềnKinh tế học - Chương 1: Cạnh tranh không hoàn hảo: Độc quyền

  Khi một hãng ĐQ tăng lượng bán ra, có 2 tác động lên tổng thu nhập. Tác động của sản lượng- output effect - sản lượng bán được càng lớn, Q tăng lên. Tác động của giá- price effect—giá giảm, P thấp hơn.

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộngBài giảng môn Kinh tế công cộng

  Chỉ đúng trong môi trường cạnh tranh hoàn hảo. Trong thực tế không phải lúc nào cũng đảm bảo điều kiện này.  Hiệu quả chỉ là một tiêu chuẩn để quyết định xem sự phân bổ nguồn lực cụ thể là tốt hay xấu. Nó chỉ quan tâm đến lợi ích tuyệt đối của các cá nhân chứ không quan tâm đến mức lợi ích tương đối của các cá nhân, hay vấn đề công bằng và...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Đào tạo phương thức quản lý kinh tế cho thành viên các hội nghề nghiệp, hợp tác xã nghề cáĐào tạo phương thức quản lý kinh tế cho thành viên các hội nghề nghiệp, hợp tác xã nghề cá

  Những chủ đế của hội nghị sẽ được thảo luận theo thứ tự - Chủ nhiệm cần theo dõi việc đúc kết các quyết định với sự tôn trọng ý kiến của đa số thành viên ban quản trị có mặt. - Điều quan trọng nhất là tất cả cá ý kiến đều được thảo luận. - Những tranh luận, bàn cãi trong buổi họp phải giữ kín, chỉ công bố các kết quả và quyết định cuối cùng mà...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0

 • Hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóaHỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa

  Khi được tiếp cận với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ do Sở KH và CN chủ trì thực hiện, thì việc xây dựng thương hiệu cho cá bống bớp mới được xúc tiến theo đúng trình tự. Với các bước triển khai đồng bộ từ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi đến các dịch vụ hậu cần như nguồn cung ứng giống, thức ăn và gần 30 cơ sở tiêu thụ sản phẩm ở các...

  docx4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chương 3: Bài toán vận tảiKinh tế học - Chương 3: Bài toán vận tải

  Định nghĩa 4.2. Ma trận X = (xij)mxn và Z thỏa mãn các ràng buộc (4.2), (4.3), (4.4) đƣợc gọi là phương án của bài toán sản xuất đồng bộ. Phƣơng án làm cho Z đạt cực đại đƣợc gọi là phương án tối ưu của bài toán. Với bất kỳ ma trận X = (xij)mxn thỏa mãn các ràng buộc (4.2), (4.4) cũng cho tƣơng ứng một họ phƣơng án với Z đƣợc xác định nhƣ sau: ...

  pdf71 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình kinh tế nông thônGiáo trình kinh tế nông thôn

  + Quỹ đầu tư phát triển nông thôn ở xã: Quỹ của chính quyền cơ sở ở nông thôn, tiếp nhận nguồn đầu tư từ ngân sách xã; một phần của 45% số thu thuế sử dụng đất; các khoản huy động đóng góp của Hội đồng Nhân dân xã để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo qui định của Điều 36 Luật Ngân sách Nhà nước; các khoản phụ thu trên giá, phí, thuế do Uỷ ban Nhân...

  doc171 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 1

 • Đề xuất một số giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu LongĐề xuất một số giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Hỗ trợ tăng trưởng ở khu vực nông thôn thông qua tăng cường kết nối, nâng cao kỹ năng, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản, cũng như định hướng tốt hơn các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp. Hỗ trợ các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động và các doanh nghiệp vừa và nhỏ cả ở khu vực chính thức và phi chính thức cũng...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0