• Những đặc trưng về quá trình nitro hóaNhững đặc trưng về quá trình nitro hóa

  - Định nghĩa: Quá trình nitro hóa là quá trình đưa một hoặc nhiều nhóm -NO2 vào trong các hợp chất trung gian. Đây là một trong những quá trình cơ bản trong CNTHHC và HD vì cho sản phẩm có nhiều ứng dụng: sản xuất thuốc nổ, sản xuất nước hoa, sản xuất sơn và vecni, các dung môi, các hợp chất amin.

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 5747 | Lượt tải: 3

 • Những đặc trưng chung của công nghệ halogen hóaNhững đặc trưng chung của công nghệ halogen hóa

  I. Giới thiệu: Quá trình halogen hóa là một trong những quá trình quan trọng trong tổng hợp hữu cơ, gồm có: quá trình Clo hóa, Brom hóa, Flo hóa, Iot hóa; trong đó: + ứng dụng trong công nghiệp chủ yếu là quá trình Clo hóa, Flo hóa + quá trình Brom hóa, Iot hóa: thường dùng trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, sản xuất nhỏ . Tầm quan trọng của ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2713 | Lượt tải: 2

 • Tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbonTổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon

  Các phản ứng tổng hợp hữu cơ trên cơ sở oxyt cacbon trong những năm gần đây được phát triển rộng rãi trong công nghiệp. Các loại phản ứng sau đây được ứng dụng nhiều nhất: 1) Tổng hợp từ oxyt cacbon và hydro nhằm điều chế hydrocacbon mạch thẳng và rượu mạch thẳng.

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 0

 • Quá trình hydro hóa - Đề hydro hóaQuá trình hydro hóa - Đề hydro hóa

  Quá trình hydro hóa cũng như quá trình đề hydro hóa được biết từ rất lâu, được ứng dụng nhiều trong các quá trình Lọc - Hóa dầu. Có thể định nghĩa quá trình hydro hóa, đề hydro hóa như sau: ã Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tách nguyên tử H ra khỏi hợp chất hữu cơ được gọi là quá trình đề hydro hóa. ã Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự t...

  pdf30 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3640 | Lượt tải: 3

 • Quá trình ête hóa (etherification)Quá trình ête hóa (etherification)

  I. Mục đích của quá trình : Xăng thương phẩm được phối trộn từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau : xăng thu được từ chưng cất khí quyển, isomerat (sản phẩm của quá trình isome hóa), alkylat (sản phẩm của quá trình alkyl hóa), xăng của quá trình cracking xúc tác, reformat. Để đáp ứng các tiêu chuẩn mới về bảo vệ môi truờng (EURO II đối với Việt Nam,...

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1671 | Lượt tải: 2

 • Quá trình alkyl hóaQuá trình alkyl hóa

  Quá trình alkyl hóa là quá trình đưa các nhóm alkyl vào vào phân tử các chất hữu cơ hoặc vô cơ. Các phản ứng alkyl hóa có giá trị thực tế cao trong việc đưa các nhóm alkyl vào hợp chất thơm, izoparafin, mercaptan, sulfid, amin, các hợp chất chứa liên kết ete . ngoài ra quá trình alkyl hóa là những giai đoạn trung gian trong sản xuất các monome, chấ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1575 | Lượt tải: 0

 • Quá trình chuyển hóa dưới tác dụng của nhiệtQuá trình chuyển hóa dưới tác dụng của nhiệt

  Để làm tăng giá trị của các phân đoạn cặn, các quá trình chuyển hoá bằng nhiệt đã đựợc thay thế bằng một quá trình cracking mềm nhằm làm giảm độ nhớt của các phân đoạn cặn nặng để có thể sử dụng chúng làm chất đốt (có chất lượng như sản phẩm thương mới). Đây là quá trình giảm nhớt. Nguyên liệu của quá trình này là:

  pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 1

 • Các Phương Pháp Tính Toán Nồng ĐộCác Phương Pháp Tính Toán Nồng Độ

  Mục lục Nồng độ là gì? . 1 Nồng độ phần trăm khối lượng 1 Các đơn vị tính ppm, ppb, ppt, ppq .1 Nồng độ phần trăm khối lượng – thể tích .2 Nồng độ phần trăm về thể tích . 2 Có vấn đề gì khi sử dụng đến nồng độ phần trăm hay không? 3

  pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 2

 • Chi tiết và Ứng dụng các màu (phần 1)Chi tiết và Ứng dụng các màu (phần 1)

  Màu hổ phách Màu hổ phách là màu vàng ánh da cam, có tên gọi từ một loại vật liệu là hổ phách (một loại nhựa cây lâu năm hóa thạch dùng làm đồ trang sức. Mặc dù nó không phải là khoáng chất, nhưng nó có thể được sử dụng như đá quý.)

  pdf26 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Định luật tuần hoànHệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Định luật tuần hoàn

  Hệ thống tuần hoàn và định luật hoàn toàn là cơ sở phân loại có tính khái quát về tính chất nguyên tố, thành phần và tính chất các đơn chất, hợp chất tạo thành nguyên tố đó cũng như sự biến đổi của chúng. Nhờ đó giúp cho việc học tập và nghiên cứu hóa học trở nên có hệ thống và có tính qui luật cao.

  pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 1