• Trạng thái các chấtTrạng thái các chất

  4.1. Mở đầu Một chất có thể tồn tại ở trạng thái khí, lỏng hay rắn, ở một điều kiện nào đó, là tùy ở tương quan giữa hai yếu tố: a/ Chuyển động của các tiểu phân làm cho chúng phân bố hỗn độn và có khuynh hướng chiếm toàn bộ thể tích không gian của bình đựng. Yếu tố này được đánh giá bằng động năng chuyển động của hạt. b/ Lực tương tác giữa các tiể...

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 0

 • Anken (alcen, olefin, dồng đẳng etilen, )Anken (alcen, olefin, dồng đẳng etilen, )

  III.1. Định nghĩa Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. III.2. Công thức tổng quát CnH2n (n ≥ 2) III.3. Cách gọi tên Ankan Anken Ankan Ankilen ( Có thêm số chỉ vị trí của liên kết đôi, đặt ở phía sau hoặc phía trước, được đánh số nhỏ. Mạch chính là mạch chứa nối đôi và dài nhất) (Như trên) Thí dụ: CH2=...

  pdf21 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 1

 • Anðehit (aldehid)Anðehit (aldehid)

  XI.1. Ðịnh nghĩa Andehit là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm –CHO ( , nhóm fomyl, formil). XI.2. Công thức tổng quát R(CHO)n n ≥ 1 (n = 1: Anđehit đon chức; n ≥ 2: Andehit đa chức) R: Gốc hiđrocacbon hóa trị n, R có thể là H, có thể không có CxHy(CHO)n n≥1 x≥0 ≈ CxHy + n ⇒ (y + n) nguyên, dương, chẵn y + n ≤ 2n + 2 CnH2n...

  pdf25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 1

 • Aren (hiđrocacbon thơm)Aren (hiđrocacbon thơm)

  Chú ý là có thể áp dụng công thức CnH2n - 6 - m để xác định công thức phân tử cho mọi loại hiđrocacbon thơm (một nhân thơm hay nhiều nhân thơm, gốc hiđrocacbon liên kết vào nhân thơm có thể là gốc no hay không no, mạch hở hay vòng); Còn công thức CnH2n - 6 chỉ áp dụng đúng cho loại hiđrocacbon thơm đồng đẳng benzen (chỉ có một nhân thơm duy nhất, g...

  pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2925 | Lượt tải: 3

 • Các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khửCác phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

  Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là số điện tử cho của chất khử phải bằng số điện tử nhận của chất oxi hóa hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa. III.1. PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (THĂNG BẰNG ELECTRON) Thực hiện các giai đoạn: + Viết phương trình phản ứng xảy ra với đầy đủ tác chất, sản phẩm ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1584 | Lượt tải: 3

 • Rượu đa chức (ancol đa chức)Rượu đa chức (ancol đa chức)

  IX.1. Định nghĩa Rượu đa chức là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm –OH (nhóm hiđroxyl) trở lên trong phân tử. Các nhóm –OH liên kết trên các nguyên tử cacbon khác nhau và không liên kết trực tiếp vào nhân thơm. Hoặc có thể định nghĩa: Rượu đa chức là một loại rượu mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm –OH trở lên.

  pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1533 | Lượt tải: 1

 • PhenolPhenol

  Ðịnh nghĩa Phenol là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (−OH) liên kết trực tiếp vào nhân benzen (nhân thơm). X.2. Công thức tổng quát Phenol đơn chức, chứa một nhân thơm, gốc hiđrocacbon liên kết vào nhân thơm không có hay nếu có là gốc no mạch hở: CnH2n + 2 – 8 – 1OH ⇒ CnH2n – 7 OH n≥6 Phenol đơn chức: CnH2n + 2 – 8 –...

  pdf17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 2

 • Amino axit (amino acid, axit amin, acid amin)Amino axit (amino acid, axit amin, acid amin)

  Cách đọc tên Thí dụ: Coi các nhóm –NH2 (amino) như là các nhóm thế gắn vào mạch cacbon của axit hữu cơ Tất cả amino axit tự nhiên có tên thông thường (nên thuộc lòng một số amino axit tự nhiên có trong chương trình phổ thông, như: glixin, alanin, axit glutamic, lyzin) H2N-CH2-COOH Glixin (Glycine, Gly) Glicocol (Glicocoll) Axit amino axetic Axit...

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 2

 • Đề tự luyện thi đại học số 01Đề tự luyện thi đại học số 01

  MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, F = 19, Cl = 35,5, Br = 80, P = 31, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Al = 27, Cr = 52, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Mô tả nào dưới đây là sai? A...

  pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 1

 • Axit hữu cơ (axit cacboxilic; acid carboxilic)Axit hữu cơ (axit cacboxilic; acid carboxilic)

  Bài tập 99 Viết công thức tổng quát có mang nhóm chức của các chất sau đây: a. Axit hữu cơ đơn chức no mạch hở. b. Axit hữu cơ đơn chức. c. Axit hữu cơ đơn chức, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử, mạch hở. d. Axit hữu cơ chứa hai nhóm chức axit, no, mạch hở. e. Axit hữu cơ đơn chức, chứa một nhân thơm trong phân tử, ngoài nhân thơm các gốc hi...

  pdf25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 1