Khái quát về hộp số tự động

Phân loại theo cách điều khiển - AT : Loại điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực - ECT : Loại điều khiển bằng điện tử . Phân loại theo bố trí trên xe - FF : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động - FR : Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động

ppt24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1208 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát về hộp số tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÁI QUÁT VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG PHÂN LOẠI Phân loại theo cách điều khiển - AT : Loại điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực - ECT : Loại điều khiển bằng điện tử 2. Phân loại theo bố trí trên xe - FF : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động - FR : Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động - AT : Loại điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực - ECT : Loại điều khiển bằng điện tử - FF : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động - FR : Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA HSTĐ 1. Bộ biến mô 2. Bộ bánh răng hành tinh 3. Bộ điều khiển thủy lực 4. Bộ truyền động bánh răng cuối cùng 5. Các thanh điều khiển 6. Dầu hộp số tự động I. BIẾN MÔ - Biến mô vừa truyền vừa khuých đại mô men từ động cơ-hộp số thông qua môi chất là dầu hộp số. - Gồm: bánh bơm, bánh tuocbin, khớp 1 chiều, stato và vỏ. HÄÜP SÄÚ TÆÛ ÂÄÜNG 722.6 (W5A 330 - W5A 580) BÄÜ BIÃÚN ÂÄØI MÄ-MEN QUAY ( T O R Q U E C O N V E R T E R ) 9 Truûc dáùn âäüng 10 Cuûm âéa 11 Piston 1 Baïnh båm 2 Baïnh tuäúc bin 3 Baïnh dáùn hæåïng 4 Truûc cäú âënh 5 Giaï âåî phêa ngoaìi cuía âéa 6 Giaï âåî phêa trong cuía âéa 7 Nàõp chuûp 8 Khåïp truyãön âäüng mäüt chiãöu I. 1. Bánh bơm - Bánh bơm được bố trí nằm trong vỏ biến mô và nối với trục khuỷu qua đĩa dẫn động. -Nhiều cánh hình cong và được và được lắp bên trong bánh bơm. I. 2. Bánh tuocbin I. 3. Stato Chức năng của khớp 1 chiều Chức năng của khớp 1 chiều Nguyên lý hoạt động của biến mô Khuyêch đại mô men II. Tính năng của biến mô 1. Tỉ số truyền và hiệu suất biến mô II. Tính năng của biến mô 2. Điểm dừng và điểm lý hợp Mô tả hoạn động của biến mô ứng với các vị trí tay số: “D”, “2”, “R” hoặc “L”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptkhai_quat_ve_hop_so_tu_dong_bien_mo_5334.ppt
Tài liệu liên quan