Khái niệm, phương pháp tính bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm (0401). Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm Doanh thu phí bảo hiểm của các công ty kinh doanh bảo hiểm gồm: - Doanh thu phí gốc: Tổng số tiền thu về phí bảo hiểm gốc từ các hợp đồng được ký kết với người được bảo hiểm trong kỳ báo cáo; - Doanh thu nhận tái bảo hiểm: Tổng số tiền thu về phí nhận tái bảo hiểm và thu khác từ công ty nhượng tái bảo hiểm;

pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái niệm, phương pháp tính bảo hiểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhai-niem-phuong-phap-tinh-bao-hiem.pdf
Tài liệu liên quan