Kế toán kiểm toán - KSNB hoạt động bán hàng

Mục tiêu: Theo dõi đầy đủ, chính xác nợ phải thu °Kế toán nợ phải thu được tổ chức độc lập °Tổ chức hệ thống sổ chi tiết và lập bảng tổng hợp cuối kỳ °Đối chiếu báo cáo của kế toán với bộ phận bán chịu °Gửi thông báo nợ cho khách hàng

pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán kiểm toán - KSNB hoạt động bán hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KSNB hoạt động bán hàng BÁN HÀNG CHẤP NHẬN BÁN HÀNG GIAO HÀNG NỢ PHẢI THU XÓA SỔ NỢ PHẢI THU Rủi ro và mục tiêu kiểm soát • RỦI RO • MỤC TIÊU KS Không có hàng để giao Tranh chấp về pháp lý Khách hàng không có thật Không thu được tiền Khách hàng chậm trả Giao hàng không đúng số lượng, chủng loại Có hàng để giao Bảo đảm tính pháp lý của giao dịch Bán cho KH có khả năng trả nơ Giao hàng đúng số lượng, chủng loại • RỦI RO • MỤC TIÊU KS Lập hóa đơn sai/sót Không nắm được tình hình nơ Tiền thu bị chiếm dụng Sai lệch trên BCTCï Lập hóa đơn đầy đủ/chính xác Theo dõi nợ phải thu đầy đu Thu hồi đầy đủ nợ phải thu Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý ï Rủi ro và mục tiêu kiểm soát Mục tiêu: Có đủ hàng để giao theo yêu cầu Các thủ tục kiểm soát ° Xét duyệt đơn đặt hàng của khách hàng trước khi chấp thuận °Hệ thống thông tin với kho và bộ phận sản xuất. Mục tiêu: Bảo đảm tính pháp lý của các giao dịch với khách hàng. °Xét duyệt đơn đặt hàng của khách hàng trước khi chấp thuận °Xác nhận những trường hợp đặt hàng qua điện thoại °Hồi báo những trường hợp chấp nhận đơn hàng. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Chỉ bán chịu cho các khách hàng có khả năng thanh toán °Mọi nghiệp vụ bán hàng đều phải lập Lệnh bán hàng. Lệnh bán hàng (bán chịu) phải được xét duyệt bởi bộ phận bán chịu độc lập °Lập hồ sơ về khả năng tài chính khách hàng, yêu cầu ký quỹ °Có chính sách bán chịu rõ ràng. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Giao hàng đúng chủng loại, quy cách và số lượng °Tổ chức bộ phận giao hàng độc lập °Lập Phiếu giao hàng cho các nghiệp vụ giao hàng °Phiếu giao hàng phải được lập trên Lệnh bán hàng °Phiếu giao hàng phải được xét duyệt. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Lập hóa đơn đầy đủ cho các trường hợp đã giao hàng °Đối chiếu định kỳ giữa bộ phận giao hàng và bộ phận lập hóa đơn. °Lập báo cáo về các trường hợp chênh lệch giữa hai bên. °Gửi thông báo tình hình nợ hàng tháng cho khách hàng. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Lập hóa đơn chính xác °Hóa đơn lập trên cơ sở Phiếu giao hàng, Lệnh bán hàng và đơn đặt hàng °Sử dụng Bảng giá được duyệt °Kiểm tra độc lập việc tính toán trên hóa đơn trước khi gửi đi °Gửi thông báo tình hình nợ cho KH. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Theo dõi đầy đủ, chính xác nợ phải thu °Kế toán nợ phải thu được tổ chức độc lập °Tổ chức hệ thống sổ chi tiết và lập bảng tổng hợp cuối kỳ °Đối chiếu báo cáo của kế toán với bộ phận bán chịu °Gửi thông báo nợ cho khách hàng. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Kiểm soát được tình hình nợ phải thu °Tổ chức sổ chi tiết nợ phải thu °Báo cáo định kỳ tình hình nợ phải thu °Phân tích số ngày thu nợ bình quân °Phân tích tỷ trọng nợ quá hạn. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Các khoản phải thu không bị chiếm dụng °Thủ quỹ phải độc lập với kế toán °Tiền thu phải được ghi chép ngay °Tiền thu phải được nộp vào ngân hàng °Gửi thông báo tình hình nợ cho KH hàng tháng °Điều tra các thông tin phản hồi. Các thủ tục kiểm soát Mục tiêu: Lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý Bao gồm hầu hết các thủ tục trên, ngoài ra: °Có quy định rõ ràng về hệ thống kế toán °Có quy định rõ ràng về phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi °Các thủ tục về xét duyệt xóa sổ nợ khó đòi. Các thủ tục kiểm soát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfban_hang_8386.pdf
Tài liệu liên quan