Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Những vấn đề chung của kế toán quản trị

1.Nhữngđiểmkhácnhau +Đốitượngcungcấpthôngtin +Đặcđiểmcủathôngtin +Phạmvibáocáo +Kỳbáocáo +Mốiquanhệvớicácmônhọckhác +Việctuânthủcácnguyêntắccủakếtoán +Tínhbắtbuộc

pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1079 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Những vấn đề chung của kế toán quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ I. THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC: 1. Cấu trúc và hoạt động của tổ chức Khái niệm Các loại tổ chức + Tổ chức doanh nghiệp + Tổ chức đoàn thể + Tổ chức nhà nước Đặc điểm + Có một hoặc nhiều mục tiêu hoạt động + Có chiến lược và điều kiện thực hiện chiến lược + Có một hoặc nhiều nhà quản trị điều hành hoạt động + Có cấu trúc tổ chức để liên kết hoạt động + Có nhu cầu lớn về thông tin, nhất là thông tin kế toán 2. Nhu cầu về thông tin kế toán. + Chủ sở hữu + Nhà cung cấp. + Các tổ chức tín dụng + Các nhà đầu tư. 3. Thông tin kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh. + Chức năng của kế toán. + Phạm vi cung cấp thông tin + Kế toán tài chính + Kế toán quản trị Cung cấp thông tin cho những người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp Thông tin phải được trình bày dưới dạng gần gũi với tâm lý của nhà quản lý. II. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ. Các chức năng của nhà quản trị được thể hiện trong sơ đồ như sau: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ RA QUYẾT ĐỊNH III PHÂN BIỆT KTQT VÀ KTTC 1. Những điểm khác nhau + Đối tượng cung cấp thông tin + Đặc điểm của thông tin + Phạm vi báo cáo + Kỳ báo cáo + Mối quan hệ với các môn học khác + Việc tuân thủ các nguyên tắc của kế toán + Tính bắt buộc 2. Những điểm giống nhau + Cả hai cùng đề cập đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các sự kiện kinh tế của doanh nghiệp, cùng quan tâm đến chi phí, thu nhập, kết quả kinh doanh… + Cả hai cùng dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán + Cả hai cùng có mối quan tâm đến phạm vi trách nhiệm của người quản lý

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1_5942.pdf