Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Giới thiệu về kế toán quản trị

Giai đoạn 4: Tạo ra giá trị cho tổ chức thông qua sử dụng hiệu quả nguồn lực – Chi phí mục tiêu – Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng – Phân tích chuỗi giá trị. – Phân tích vòng đời sản phẩm – Phân tích ngành, phân tích đối thủ cạnh tranh

pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Giới thiệu về kế toán quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15‐Jul‐13 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Ch 1 GIỚI THIỆU VỀương : KẾ TOÁN QUẢN TRỊ GV: Lý Nguyễn Thu Ngọc Tp.HCM, tháng 7/2013 15‐Jul‐13 1Chương 1 MỤC TIÊU • Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Giải thích được chức năng quản lý trong tổ chức – Nêu vai trò của thông tin trong việc giúp nhà quản lý thực hiện chức năng của mình – Giải thích được bản chất của kế toán quản trị là hệ thống thông tin phục vụ cho quyết định quản lý – Nêu các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính – Trình bày sự phát triển của nghề nghiệp kế toán quản trị 15‐Jul‐13 2Chương 1 NỘI DUNG • Chức năng quản lý trong tổ chức ế• Vai trò của thông tin trong việc đưa ra quy t định quản lý • Bản chất của kế toán quản trị • Các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế t á tài hí ho n c n • Sự phát triển của nghề nghiệp kế toán quản trị 15‐Jul‐13 3Chương 1 CHỨC NĂNG QUẢN LÝ Các nhà quản lý – Họ đang làm gì? 15‐Jul‐13 4Chương 1 15‐Jul‐13 2 QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ k ế h o ạ c h Thực hiện Đ ánh g Ra quyết L ậ p k giá H Thùc hiÖn §¸ ạ c h ự iệ Đ o ạ c h Thực hiện Đ á 15-Jul-13 5 định L Ë p K H ¸nh gi¸ L ậ p k ế h o ạ ánh giá L ậ p k ế h o ánh giá Chương 1 Chức năng quản lý Hoạch định Xác lập các mục Ra quyết định tiêu của tổ chức Xác lập chiến lược để đạt được mục tiêu Kiểm soát 15‐Jul‐13 6Chương 1 Chức năng quản lý Hoạch định Lựa chọn giữa Ra quyết định những cách làm khác nhau Kiểm soát 15‐Jul‐13 7Chương 1 Thu thập thông tin về Chức năng quản lý Hoạch định kết quả thực tế So sánh với mục tiêu đề ra Điều chỉnh mục tiêu nếu cần thiết Ra quyết định Kiểm soát 15‐Jul‐13 8Chương 1 15‐Jul‐13 3 Thí dụ 1 Công việc Hoạch định Ra quyết định Kiểm soát Mua một thiết bị thay vì thuê ngoài x Theo dõi tình chi phí thực tế phát sinh x Dự kiến sẽ tăng ROI lên 20% sau 5 năm x Sẽ thâm nhập thị trường ASEAN x Cần tuyển chọn đội ngũ kỹ sư giỏi x Sẽ cắt giảm chi phí 15% đối với các sản phẩm tiêu thụ trong nước x Yêu cầu các báo cáo về doanh thu x Đối chiếu giữa ROI thực tế năm nay và mục tiêu nhận thấy đạt 60%. x 15‐Jul‐13 9Chương 1 CÁC CẤP ĐỘ QUẢN LÝ 15‐Jul‐13 10Chương 1 Thí dụ 2 • Trường đại học tư thục XPT đề ra mục tiêu của  ì h hm n  n ư sau: – Cung cấp một chương trình đào tạo chuyên gia  máy tính chất lượng cao nhằm đạt được kết quả là  sau 5 năm sẽ có 95% sinh viên tốt nghiệp ra  trường được tuyển vào các công ty lớn trong  à h ô hệ thô ting n  c ng ng   ng  n • Hãy xác định các kế hoạch chiến lược, chiến  thuật và tác nghiệp của nhà trường 15‐Jul‐13 11Chương 1 Thông tin và quản lý • Các quyết định cần có thông tin: – Thích hợp – Đầy đủ – Xác thực – Kịp thời – Cân đối lợi ích và chi phí            – Dễ hiểu – Có thể tiếp cận và sử dụng thuận lợi 15‐Jul‐13 12Chương 1 15‐Jul‐13 4 Thông tin và quản lý Dữ liệu Thông tin Ra quyết định KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 15‐Jul‐13 13Chương 1 Khái niệm kế toán quản trị • Kế toán quản trị là hệ thống thu thập, xử lý và t ề đ t thô ti h hà ả lý hằruy n ạ ng n c o n qu n n m phục vụ cho việc đưa ra các quyết định hướng đến các mục tiêu của tổ chức. – Kế toán quản trị thì khác nhau ở các tổ chức khác nhau. – Thông tin kế toán quản trị phục vụ cho các cấp quản lý khác nhau cũng khác nhau 15‐Jul‐13 14Chương 1 Thí dụ 3 • Quốc Thanh là giám đốc điều hành của một  doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ giấy                .  Lâm là quản đốc một phân xưởng của công ty,  và Minh phụ trách một dây chuyền sản xuất  trong phân xưởng.  • Yêu cầu: Giải thích vì sao nhu cầu thông tin kế  toán của ba nhà quản lý lại khác nhau và mô                      tả loại thông tin mà từng người cần.  15‐Jul‐13 15Chương 1 Sự khác biệt với kế toán tài chính • Mục đích • Nội dung • Định kỳ • Thời gian • Tính pháp lý • Tính linh hoạt • Thước đo • Phạm vi • Bảo mật 15‐Jul‐13 16Chương 1 15‐Jul‐13 5 Thí dụ 4 KT tài chính KT quản trị Xác định lợi nhuận của từng mặt hàng. Tham gia việc xây dựng giá bán sản phẩm mới. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm từng mặt hàng. So sánh giá thành thực tế và giá thành định mức, phân tích nguyên nhân. Lậ bá á tài hí hp o c o c n Lập các dự toán về kết quả hoạt động kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ. Theo dõi tình hình chi phí của từng phân xưởng, phòng ban để đánh giá hiệu quả hoạt động. Theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng15‐Jul‐13 17Chương 1 VAI TRÒ CỦA KTQT • Cung cấp thông tin cho nhà quản lý hoạch định và ra quyết định. • Hỗ trợ nhà quản lý trong công tác điều hành và kiểm soát các hoạt động của tổ chức. • Thúc đẩy các nhà quản lý và nhân viên hướng theo mục tiêu của tổ chức. • Đo lường thành quả hoạt động của tổ chức, của nhà quản lý và nhân viên trong tổ chức. • Đánh giá vị thế cạnh tranh của tổ chức. 15‐Jul‐13 18Chương 1 Sự phát triển của KTQT • Kế toán quản trị bắt nguồn từ kế toán chi phí với mục tiêu ban đầu là ghi chép và tính toán giá thành 15‐Jul‐13 19Chương 1 Sự phát triển của KTQT • Yêu cầu cung cấp thông tin cho các quyết định quản lý thúc đẩy kế toán quản trị tách ra khỏi kế toán tài chính 15‐Jul‐13 20Chương 1 15‐Jul‐13 6 Sự phát triển của KTQT • Tiến bộ kỹ thuật, toàn cầu hóa cạnh, tranh thúc đẩy kế toán quản trị tiếp tục phát triển theo hướng gắn chặt với chức năng quản lý 15‐Jul‐13 21Chương 1 Sự phát triển của KTQT ế Nhu cầu Kinh doanh Sự kiện Kinh doanh Dữ  liệu Thông tin Tri  thức Quyết định K toán quản trị Vị trí kế toán quản trị trong chuỗi giá trị thông tin Nguồn: IMA, SMA: Definition of Management Accounting, 2008 15‐Jul‐13 22Chương 1 CÂU CHUYỆN HAY S hấ b i ủự t t ạ c a ngành sản xuất ô tô Hoa Kỳ vào thập kỷ 1970 15‐Jul‐13 23Chương 1 Chi phí mục tiêu (target costing) Giá mục tiêu Lợi nhuận mục tiêu Chi phí mục tiêu ‐ = ‐Khách hàng ‐Đối thủ Cổ đông ‐Chiến lược công ty 15‐Jul‐13 24Chương 1 15‐Jul‐13 7 Sự phát triển của kế toán quản trị • Giai đoạn 1: Xác định chi phí và kiểm soát tài  hí hc n – Ghi nhận và phân tích chi phí – Lập dự toán để kiểm soát chi phí 15‐Jul‐13 25Chương 1 Sự phát triển của kế toán quản trị • Giai đoạn 2: Cung cấp thông tin cho việc  h h đị h à kiể át ả lýoạc   n  v   m so  qu n  – Phát triển hệ thống kiểm soát quản lý – Bước đầu đánh giá hoạt động bằng các chỉ tiêu  phi tài chính liên quan đến hoạt động. – Xây dựng dự toán dài hạn 15‐Jul‐13 26Chương 1 Sự phát triển của kế toán quản trị • Giai đoạn 3: Giảm lãng phí nguồn lực – Sử dụng phương pháp tính giá thành và lập dự  toán dựa trên mức độ hoạt động (ABC) –Mở rộng đánh giá hoạt động bằng các chỉ tiêu phi  tài chính sang lĩnh vực liên quan đến nhân viên. – Đánh giá rủi ro các khoản đầu tư 15‐Jul‐13 27Chương 1 Sự phát triển của kế toán quản trị • Giai đoạn 4: Tạo ra giá trị cho tổ chức thông qua sử  dụng hiệu quả nguồn lực        – Chi phí mục tiêu – Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng – Phân tích chuỗi giá trị. – Phân tích vòng đời sản phẩm – Phân tích ngành phân tích đối thủ cạnh tranh    ,            15‐Jul‐13 28Chương 1 15‐Jul‐13 8 Sự phát triển của kế toán quản trị • Sự can dự của kế toán vào quản lý  ế– Xác định chi n lược – Thiết lập hệ thống và cung cấp thông tin – Tham gia quá trình ra quyết định 15‐Jul‐13 29Chương 1 Phát triển nghề nghiệp • Các tổ chức nghề nghiệp của người kế toán ả t ị hì h thà hqu n r n n : – CIMA (Chartered Institute of Management  Accountants‐  )   – IMA (Institute of Management Accountants ‐ • Sự hình thành các tiêu chuẩn đạo đức của người kế toán quản trị 15‐Jul‐13 30Chương 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1_9134.pdf
Tài liệu liên quan