In Sách

In Sách - Do tính chất không chuyên nghiệp, thỉnh thoảng in tài liệu Ms Word thành một tập sách nên bạn cần làm quen với một phương pháp dàn trang thủ công được trình bày tuần tự theo các bước CƠ BẢN tiến hành sau đây trên máy in VP ,khổ giấy thông thường A4. - Mỗi mặt giấy in được 2 trang, hai mặt giấy in 4 trang. Bước I : TRÌNH BÀY HOÀN CHỈNH FILE WORD . Trình bày File MsWord bạn cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp có : khung chữ, phông chữ, số trang sao cho có số trang in là : 16p = 4 tờ A4, 20p= 5 tờ A4 , 24p . Bước 2: LẬP KẾ HOẠCH ĐỂ IN . VD : Tôi có 14 trang nội dung, tôi sẽ thêm trang trắng hoặc trang hình vẽ, tiêu đề để có đủ 16 trang. h.b1 h.b2 : Những con số có được trên đây dùng để làm gì ? o Chỉ định máy in chạy theo mong muốn. o Dự phòng khi in sai, kẹt giấy .hỏng trang nào ta chỉ in lại trang ấy mà thôi. Bước III . MÁY IN CHẠY THỰC HIỆN IN THÀNH SÁCH . Open file MsWord, nhấp File > Print ra ta thấy có :

doc4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu In Sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
In Sách - Do tính chất không chuyên nghiệp, thỉnh thoảng in tài liệu Ms Word thành một tập sách nên bạn cần làm quen với một phương pháp dàn trang thủ công được trình bày tuần tự theo các bước CƠ BẢN tiến hành sau đây trên máy in VP ,khổ giấy thông thường A4. - Mỗi mặt giấy in được 2 trang, hai mặt giấy in 4 trang. Bước I : TRÌNH BÀY HOÀN CHỈNH FILE WORD . Trình bày File MsWord bạn cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp có : khung chữ, phông chữ, số trang sao cho có số trang in là :                        16p = 4 tờ A4, 20p= 5 tờ A4 , 24p ..... Bước 2: LẬP KẾ HOẠCH ĐỂ IN . VD : Tôi có  14 trang nội dung, tôi sẽ thêm  trang trắng hoặc trang hình vẽ, tiêu đề .... để có đủ 16 trang.  h.b1  h.b2 :  Những con số có được trên đây dùng để làm gì ? Chỉ định máy in chạy theo mong muốn. Dự phòng khi in sai, kẹt giấy...hỏng trang nào ta chỉ in lại trang ấy mà thôi. Bước III . MÁY IN CHẠY THỰC HIỆN IN THÀNH SÁCH . Open file MsWord, nhấp File > Print  ra ta thấy có : h.c :  Chỉnh lại các thông số (1) & (2)  và (3) điền các số trang cho ô Pages  [ lưu ý các dấu phẩy ] .Trước khi nhấp OK  lượt in thứ 1:   2,15,4,13,6,11,8,9  Kết thúc lượt in thứ 1, kiểm tra lại các trang in, đưa nguyên xấp giấy này trở lại máy in, lật mặt sau theo chiều dọc và lặp lại với lượt in thứ 2: trước khi Ok, set lại các thông số tương tự như trên và (3) điền số trang in là :  lượt in thứ 2:    16,1,14,3,12,5,10,7   Với các dãy số này máy in sẽ tự động chạy và xếp giấy cho bạn (*). Chúc thành công. ----------------------------- (*) với máy in từng trang không xếp giấy thì bạn phải xếp trang đưa giấy vào từng trang .!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docIn Sách.doc
Tài liệu liên quan