Hướng dẫn lập kế hoạch cho dự án

Ngân sách dự án: Kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt cácmục tiêu chi phí, tiến độ và đảm bảo yếu tố kỹ thuật của dự án. Đặc điểm ngân sách dự án: Phụ thuộc kế hoạch, mục tiêu và nguồn quỹ tổ chức Mang tính ước tính, giả thuyết Ngân sách phải linh hoạt, có thể điều chỉnh được

ppt15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1960 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn lập kế hoạch cho dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quá trình lập kế Hoạch Các mức độ của kế hoạch Kế hoạch dự án • xác định các công việc cần làm • sắp xếp công việc theo trình tự • xác định nguồn lực, thời gian thực hiện những công việc đó Mục tiêu Nội dung kế hoạch dự án 10.00.00 Dự án xây dựng nhà ở Cơ cấu phân chia công việc WBS o Mô tả các công việc phải làm? o Người chịu trách nhiệm các công việc? o Quỹ thời gian với từng công việc? o Các yêu cầu nguồn lực? Nội dung: Ma trận trách nhiệm Ngân sách dự án: Kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt cácmục tiêu chi phí, tiến độ và đảm bảo yếu tố kỹ thuật của dự án. Đặc điểm ngân sách dự án: Phụ thuộc kế hoạch, mục tiêu và nguồn quỹ tổ chức Mang tính ước tính, giả thuyết Ngân sách phải linh hoạt, có thể điều chỉnh được Phương pháp từ trên xuống Các vấn đề mấu chốt Kế hoạch dự án được lập thế nào? Cơ cấu phân chia công việc để làm gì? Ngân sách dự án được xác định thế nào?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_4_7832.ppt