• Hóa học - Bài 1: Vai trò của quá trình cracking xúc tácHóa học - Bài 1: Vai trò của quá trình cracking xúc tác

  Câu hỏi đề 1 1. Tại sao trong công nghệ lọc dầu phải tiến hành quá trình cracking? 2. Các phản ứng sảy ra trong quá trình cracking phản ứng có ích cần tăng cường? Phản ứng không có lợi cần hạn chế? 3. Các thông số quan trọng của công nghệ cracking xúc tác, ý nghĩa của các thông số này? Câu hỏi đề 2 1. Cơ chế phản ứng của quá trình cracking x...

  pdf48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần môn Hóa họcĐề cương chi tiết học phần môn Hóa học

  5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học - Giảng lý thuyết. - Làm bài tập tại lớp. 6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên - Sinh viên chuẩn bị bài trước khi lên lớp. - Tổ chức nhóm để sinh viên thảo luận cùng làm bài tập. - Điểm quá trình là điểm làm việc của nhóm. 7. Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng 2: Vật liệu polimeBài giảng 2: Vật liệu polime

  Câu 1: Mục đích chính của chất độn thêm vào chất dẻo là A. Tăng tính dẻo. B. Tăng một số đặc tính như chịu nhiệt, dẫn điện, dẫn nhiệt. C. Tiết kiệm polime. D. Cả B, C đều đúng. Câu 2: Cho các vật liệu: polietilen (1), polistiren (2), đất sét ướt (3), gốm (4), bakelit (5), poli(vinyl clorua) (6). Nhóm các chất nào sau đây dùng làm chất dẻo ? ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0

 • Điện hóa học – Hóa học chất keoĐiện hóa học – Hóa học chất keo

  - Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: + Dự lớp theo đúng qui chế. + Thực hiện bài tập, thảo luận. + Tích cực phát biểu và thảo luận. + Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà. + Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Hóa học hữu cơHóa học - Hóa học hữu cơ

  Phản ứng khử càng tốt khi nhân thơm có chứa nhóm thế hút điện tử ở o-, p- • Alcohol mạch càng dài, càng ưu tiên phản ứng khử CH 3OH Æ 90% SN1 CH3CH2OH Æ 60% SN1 CH3CH2CH2OH Æ 30% SN1

  pdf458 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chuẩn độ oxi hóa – khửHóa học - Chuẩn độ oxi hóa – khử

  Ứng dụng  Xác định DO (oxi hoà tan) trong nước (phương pháp Winkler) Nguyªn t¾c: oxi tan trong n­íc oxi ho¸ ®Þnh l­îng Mn(II) thµnh MnO2 trong m«i tr­êng kiÒm. Mn2+ + 2OH- + 1/2O2  MnO2  + H2O (1) MnO2 t¹o ra sÏ oxi ho¸ I- gi¶i phãng ra I2 trong m«i tr­êng ax Lượng I2 thoát ra tương đương với lượng oxi hoà tan trong nước. Chuẩn độ lượng I2...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Cân bằng oxi hóa – khửHóa học - Cân bằng oxi hóa – khử

  Ví dụ: Trộn 50 ml dung dịch Ce4+ 0,05M với 50 ml dung dịch Fe2+ 0,1M, tính thế của dung dịch. Giải: sau phản ứng, Fe2+ dư, thế của dung dịch như sau: E = EoFe3+/Fe2+ + 0,059log [Fe ] [Fe ] 3 2   E = 0,77V + 0,059 log 1 = 0,77V

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương VIII: Sự hình thành và đặc điểm của cấu thể trong các hệ phân tánHóa học - Chương VIII: Sự hình thành và đặc điểm của cấu thể trong các hệ phân tán

  Phân loại hệ phân tán, Độ phân tán + BT • Keo ưa lưu, ghét lưu, Ý nghĩa hóa keo • Sức căng bề mặt • Hiện tượng thấm ướt • Sự ngưng tụ mao quản • Độ hấp phụ, độ phủ + BT • Sự hấp phụ phân tử, Sự hấp phụ ion • Chất hoạt động bề mặt • Các tính chất của hệ keo • Hiện tượng khuếch tán, Hiện tượng thẩm thấu + BT • Viết cấu tạo hạt keo • Độ bền...

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương VI: Độ bền vững và keo tụ của các hệ phân tánHóa học - Chương VI: Độ bền vững và keo tụ của các hệ phân tán

  Dung dịch keo hoặc dung dịch cao phân tử thường chứa các tạp chất phân tử lượng thấp hay các chất điện ly có hại cho sự tồn tại hệ keo. Ví dụ keo AgI dương tạo thành nhờ phản ứng: AgNO3 + KI → AgI + KNO3 Trong đó chất điện ly KNO3 vừa vô ích vừa tác dụng xấu đến tính bền vững của hệ. Muốn loại bỏ tạp chất người ta dùng các phương pháp - thẩ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa hữu cơBài giảng Hóa hữu cơ

  Thông thường công thức Fischer được biểu diễn ở dạng chuẩn như sau:  Nếu phân tử có nhiều nguyên tử C thì trục dọc là trục của nguyên tử C của mạch chính  Nhóm nguyên tử có số oxi hóa cao hơn thì được viết ở phía trên.  Nếu hai nguyên tử C ở đầu mạch có số oxi hoá như nhau thì ở phía trên là nhóm thế có số thứ tự nhỏ hơn trong tên gọi

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0