• Đề thi kết thúc học phần môn: Hóa hữu cơ - Học kỳ II - Năm học: 2014 - 2015Đề thi kết thúc học phần môn: Hóa hữu cơ - Học kỳ II - Năm học: 2014 - 2015

  Câu 4: (2điểm) Từ axetylen, metyliodua và các chất vô cơ cần thiết, viết sơ đồ tổng hợp: a. Butan-2-on b. Axit propionic Câu 5: (2điểm) Xeton A (C5H10O) cho phản ứng iodoform. Khi khử hóa A thu được ancol B (C5H12O), tách nước B thu được anken C (C5H10) là sản phẩm chính, Ozon phân rồi thủy phân C thu được hỗn hợp sản phẩm, trong đó có Axeton...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần môn: Hóa hữu cơĐề thi kết thúc học phần môn: Hóa hữu cơ

  Câu 2: (2điểm) 1. Dựa vào hiệu ứng, hãy sắp xếp lực axit của dãy hợp chất sau: 2. Cho biết sản phẩm chính và viết cơ chế của phản ứng Câu 3: (2điểm) Viết đồng phân lập thể và xác định cấu hình (E, Z hoặc R, S) của các chất sau: a. Axit - 2-clopropanoic b. 1-Brom-2-cloeten Câu 4: (2điểm) Từ axetylen và các chất vô cơ cần thiết, viết sơ đồ tổn...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Hoá phân tíchGiáo trình Hoá phân tích

  Trước khi lọc phải tẩm ƣớt giấy lọc và cuống phễu đặt sát thành cốc hứng dung dịch. Khi lọc đổ dung dịch từ từ vào phễu theo đũa thuỷ tinh, gạn phần dung dịch nƣớc trong trƣớc sau đó chuyển kết tủa lên giấy lọc - Sau khi lọc xong, cần rửa sạch kết tủa để loại bỏ các tạp chất nhƣng tránh làm tan kết tủa. Vì vậy, cần phải chọn dung dịch nƣớc rửa ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Hóa học vô cơHóa học vô cơ

  Một hợp chất bất kỳ đều có thể xem như được hình thành từ các hợp phần phân cực dương (cation) và các hợp phần phân cực âm (anion). 2. Tên của hợp chất được gọi theo thứ tự: tên của cation trƣớc, tên của anion sau. Thí dụ: Na2SO4 natri sulfat, natri tetraoxosulfat(VI) FeCl3 sắt(III) clorur P2O5 phosphor(V) oxid CO carbon(II) oxid 3. Nếu hợp ...

  pdf192 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất cơ bản - Chương 4: Cấu trúc và lý tính của đất - Bài 1: Màu sắc và sa cấu đấtKhoa học đất cơ bản - Chương 4: Cấu trúc và lý tính của đất - Bài 1: Màu sắc và sa cấu đất

  Trong quá trình canh tác lâu dài, chất hữu cơ trong đất sẽ đạt đến mức độ ổn định, mức độ ổn định này được quyết định bởi các điều kiện môi trường kết hợp với một loại đất nhất định. Một lần nữa, khi hàm lượng chất hữu cơ giảm đến mức độ thấp, muốn nâng hàm lượng này lên mức độ nguyên thủy cần thiết phải thiết lập lại thảmthực vật nguyên thủy t...

  pdf71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất cơ bản - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất - Bài 1: Giới thiệu môn họcKhoa học đất cơ bản - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất - Bài 1: Giới thiệu môn học

  Ví dụ, đất Typic Plinthaquults, có sa cấu thịt, gồm hỗn hợp nhiều loại sét, sét hoạt động kém và có nhiệt độ bình quân hàng năm >22oC, biên độ nhiệt hàng năm <6 oC, được phân loại ở cấp độ họ là: Typic Plinthaquults thịt, hỗn hợp, hoạt động kém, isohyperthermic. Ngược lại loại đất Typic Haplorthod, có hàm lượng thạch anh cao và hiện diện trong ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương 4: Cân bằng oxy hóa - Khử chuẩn độ oxy hóa - khửHóa học - Chương 4: Cân bằng oxy hóa - Khử chuẩn độ oxy hóa - khử

  Kết quả của một phép đo trực tiếp cũng như của một thao tác phân tích phải được ghi chép sao cho người sử dụng số liệu hiểu được mức độ chính xác của phép đo. Về nguyên tắc, số liệu phải được ghi sao cho chỉ có số cuối cùng là bất định. Chẳng hạn, nếu cân trên cân phân tích với độ nhạy ± 0,1mg thì kết quả cân phải được ghi đến số chỉ phần mười ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Hóa học phân tíchTài liệu môn Hóa học phân tích

  Cách tiến hành: Dung dịch chứa Mg2+ cho vào cốc 200ml, thêm 4 - 6 giọt dung dịch HCl 1M, 10 ml dung dịch Na2HPO4 10% (nếu xác định PO43- thì thêm lượng dư dung dịch MgCl2 5%), 2 - 3 giọt metyl da cam, pha loãng bằng H2O đến khoảng 80 ml, nếu dung dịch bị đục thì thêm vài giọt HCl đến tan, sau đó thêm tiếp 5 ml HCl nữa. Đun nóng dung dịch NH3 5%...

  pdf69 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp giảng dạy giáo trình hoá học trường trung học cơPhương pháp giảng dạy giáo trình hoá học trường trung học cơ

  Nguyên liệu: thành phần, cách khai thác Sản phẩm: có công dụng gì ? Cách bảo quản. Các phản ứng hóa học làm cơ sở. Các máy móc thiết bị. Các nguyên tắc khoa học của nền sản xuất hóa học

  ppt14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng 2: Hóa học và vấn đề xã hộiBài giảng 2: Hóa học và vấn đề xã hội

  Hiện nay, nạn nghiện ma túy ngày càng gia tăng đặc biệt trong giới trẻ. Hóa học đã nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học của những chất ma túy tự nhiên, ma túy nhân tạo và các tác dụng sinh lí của chúng. Từ đó sử dụng chúng như một loại thuốc chữa bệnh hoặc ngăn chặn tác hại của các chất gây nghiện,.

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0