• Hóa đại cương - Phương pháp chuẩn độ kết tủaHóa đại cương - Phương pháp chuẩn độ kết tủa

  pH dung dịch phải đủ lớn để chỉ thị tồn tại chủ yếu ở dạng Ind-. Lực ion cao làm ảnh hưởng đến khả năng ghép cặp Ag+:Ind- làm sai lệch màu chỉ thị. Phải thực hiện trong đk ánh sáng yếu để tránh phân hủy AgCl. Slide 43

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Phương pháp phức chấtHóa đại cương - Phương pháp phức chất

  Chuẩn độ ngược Dung dịch chuẩn là EDTA và ZnSO4. Chỉ thị màu kim loại Điều kiện: tại pH xác định Phản ứng của Zn’ và Y’ phải thõa mãn đk của phản ứng chuẩn độ trực tiếp

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 4: Động hóa họcHóa đại cương - Chương 4: Động hóa học

  2.3 PHẢN ỨNG CẢM QUANG Chất tăng nhạy: Chất có vai trò giúp cho các chất tham gia pư hấp thụ được bức xạ Phản ứng quang hoá có sự tham gia của chất tăng nhạy gọi là phản ứng cảm quang Thí dụ: Phản ứng quang hợp ở cây xanh là phản ứng cảm quang Chất Clorophil (có trong chất diệp lục) là chất tăng nhạy Cơ chế của phản ứng quang hợp 6C02 + 6H20 h...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương 3: Nhiệt động hoá họcHóa học - Chương 3: Nhiệt động hoá học

  4–CHIỀU HƢỚNG VÀ QUÁ TRÌNH XẢY RA TRONG HỆ MỞ Đối với các hệ hở (mở) các hàm trạng thái U, H, S, G, A không những phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất, mà còn phụ thuộc vào thành phần của hệ Giả sử trong hệ có n1 mol chất A1, n2 mol chất A2, , ni mol chất Ai. Khi đó G = G(p, T, n1, n2, , ni)

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Hóa phân tíchBài giảng môn Hóa phân tích

  Ứng dụng phƣơng pháp trung hòa • Slide 82 Chuẩn độ P: (trong phân bón, bột giặt) Hàm lượng P trong phân bón hoặc bột giặt được qui về P2O5. Phosphate HCl Ortho phosphoric (H3PO4) Dùng NaOH điều chỉnh đến pH = 4,0 hoặc 5,1. Sau đó chuẩn bằng dung dịch NaOH 0,1N với chỉ thị PP hoặc chỉ thị có pT = 10,2.

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương II: Cấu tạo chấtHóa học - Chương II: Cấu tạo chất

  Bài 1. Phát biểu 2 định đề của Bohr. Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của thuyết Bohr về cấu tạo ngtử. Bài 2. Nội dung và biểu thức của nguyên lí bất định Heisenberg. Áp dụng biểu thức Heisenberg hãy tính x hoặc v trong các trường hợp sau và đưa ra những nhận xét. a. Quả bóng bàn bay, biết m=10g, x = 0,01mm. b.Electron trong ngtử, biết v ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương I: Một số khái niệm và định luật cơ bản của hoá họcHóa học - Chương I: Một số khái niệm và định luật cơ bản của hoá học

  T 1: Bơm 6,13lít khí X vào bình kín đã hút hết không khí. Cân xong, thay thế thể tích X bằng đúng thể tích khí SO2. Khối lượng bình SO2 nặng hơn 5,0gam. Tìm khối lượng mol của khí X. Biết thể tích khí đo ở 27,30C, 1atm. Đs: M X=44g BT2 : Ở cùng nhiệt độ và áp suất, khối lượng của cùng một thể tích khí Y nặng hơn khí CO 2 2 lần. Tìm khối lượn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương 1: Đại cương về hóa phân tíchHóa học - Chương 1: Đại cương về hóa phân tích

  Định luật đƣơng lƣợng Slide 31 Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng hoàn toàn với nhau thì tương đương nhau về mặt đương lượng

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chương 1: Cơ sở hóa đại cươngHóa học - Chương 1: Cơ sở hóa đại cương

  Rượu êtylic được điều chế bằng phương pháp lên men tinh bột, hyđrat hóa êtylen Trong đời sống và công nghiệp, nó được sử dụng làm dung môi, làm nguyên liệu chất ban đầu để tổng hợp, dùng cho công nghiệp thực phẩm, dùng trong y học Rượu êtylic 95% trong công nghiệp trong công nghiệp được thu nhận bằng phương pháp chưng cất phân đoạn. Rượu êtyl...

  pdf132 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Hóa học hệ phân tán chất keo - Chương 1: Khái quát và phân loại hệ keoHóa học hệ phân tán chất keo - Chương 1: Khái quát và phân loại hệ keo

  Bảng 3: Kích thước hạt phụ thuộc vào lượng LA và hidrazin Kết quả tính kích thước hạt cho các mẫu được trình trong bảng 1,2 và 3. Từ bảng 1, 2 và 3 ta thấy kích thước trung bình dao động trong các khoảng tương ứng 20-30 nm, 18-32 nm và 19- 27 nm. Lượng chất hoạt động bề mặt ảnh hưởng lớn kích thước hạt trung bình. Việc sử dụng PVA và LA là hiệ...

  pdf174 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0