• Hóa học - Bài 5: Thiết lập nồng độ các dung dịchHóa học - Bài 5: Thiết lập nồng độ các dung dịch

  Nguyên tắc: Dùng dung dịch Na2S2O3 tiêu chuẩn để thiết lập nồng độ cho dung dịch I2  Phản ứng chuẩn độ: I2 + Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6  Tiến hành: • + Từ phản ứng hãy tính toán pha 100mL dung dịch I2 0,1N với chất ban đầu là tinh thể I2 • + Tiến hành chuẩn độ: o Dùng pipet bầu 10mL hút chính xác 10mL I2 có nồng độ pha chế 0,1N cho vào erl...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Bài 4: Pha chế các dung dịch theo các loại nồng độHóa học - Bài 4: Pha chế các dung dịch theo các loại nồng độ

  TN4: Pha chế dung dịch nồng độ CN a) Cho phản ứng xảy ra như sau: KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O • Hãy cân bằng phương trình • Tính đương lượng gam của KMnO4 • Tính lượng gam KMnO4 để pha 100mL có nồng độ 0,1N b) Cho phản ứng xảy ra như sau: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 →Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 +K2SO4 + H2O • Hãy cân bằng phươ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Bài 3: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ đo khối lượng và cách đo tỷ trọngHóa học - Bài 3: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ đo khối lượng và cách đo tỷ trọng

  Thí nghiệm 2: Đo tỷ trọng của chất lỏng  Pha các dung dịch NaCl: • Dung dịch NaCl 10%: Cân trên cân kỹ thuật 10 gam NaCl hòa tan bằng nước nóng để nguội định mức thành 100mL • Dung dịch NaCl 20%: Cân trên cân kỹ thuật 20 gam NaCl hòa tan bằng nước nóng để nguội định mức thành 100mL • Dung dịch NaCl 30%: Cân trên cân kỹ thuật 30 gam NaCl h...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Bài 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ thể tíchHóa học - Bài 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ thể tích

  2. 3. TN 3: Kỹ thuật sử dụng bình định mức- ống đong Đong đầy nước cất vào bình định mức 100 ml bằng beaker và bình tia Thực hiện thao tác lắc bình định mức Lấy 80 ml nước cất bằng ống đong 100 ml

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 1

 • Khoa hoc & công nghệ nanoKhoa hoc & công nghệ nano

  Các dãy đồi nhỏ(tạo bởi các khe nano) trên ngọn đồi lớn (kích thước micro) tạo ra lớp không khí kẹt bên dưới nước (như của lá sen).Ở những chỗ này cánh hoa hồng cực ghét nước với góc tiếp xúc là 152 ̊. Tuy nhiên thì ở các vùng trũng giữa các ngọn đồi thì nước thấm vào và không có được lớp không khí làm nước bám dính vào bề mặt cánh hoa (gâ...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0

 • Hóa keo - Chương 1: Hệ phân tánHóa keo - Chương 1: Hệ phân tán

  Độ phủ bề mặt  là tỷ số giữa diện tích bề mặt chất hấp phụ đã hấp phụ và tổng diện tích bề mặt của chất hấp phụ. HẤP PHỤ – Một số khái niệm Khi 0˂ ˂ 100% thì xảy ra hấp phụ đơn lớp không hoàn toàn. Khi  100% thì có hấp phụ đa lớp. Khi  = 100% thì xảy ra hấp phụ đơn lớp hoàn toàn.

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương III: Tính chất quang họcHóa đại cương - Chương III: Tính chất quang học

  Hạt keo (hay micelle) gồm có một nhân (thường có cấu tạo tinh thể) và lớp keo bao quanh. Những ion có khả năng xây dựng mạng lưới tinh thể của nhân được hấp thụ lên bề mặt của nhân làm ion quyết định thế hiệu; các ion ngược dấu được giữ bởi lực hút tĩnh điện của các ion QĐHT được gọi là các ion nghịch, chúng tạo nên lớp hấp thụ và lớp khuyếch...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 7: Hiện tượng bề mặt - Hệ phân tán keoHóa đại cương - Chương 7: Hiện tượng bề mặt - Hệ phân tán keo

  Nguyên tắc gây keo tụ hệ keo ƣa lƣu. Về nguyên tắc gây keo tụ hệ keo ƣa lƣu là phá bỏ lớp dung môi bao bọc. Khi này hạt keo không đƣợc bảo vệ  các hạt keo sẽ kết tụ lại với nhau gây ra hiện tƣợng keo tụ. Có nhiều phƣơng pháp gây keo tụ keo ƣa lƣu nhƣ: Tăng nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng lớp vỏ solvat bị phá vỡ do chuyển động nhiệt tăng. Ví dụ: ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 6: Điện hóa họcHóa đại cương - Chương 6: Điện hóa học

  IV - ỨNG DỤNG VIỆC ĐO THẾ ĐiỆN CỰC (SGK T136) 3.1- Xác định thế oxy hóa – Khử tiêu chuẩn của các cặp oxy hóa – khử (SGK T136) 3.2- Xác định pH bằng phương pháp điện hóa (SGK T137) 3.3- Xác định biến thiên năng lượng tự do (G0) của một phản ứng (SGK T138) 3.4- Chuẩn độ bằng phương pháp điện thế (SGK T138)

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịchHóa đại cương - Chương 5: Dung dịch

  5 – DUNG DỊCH ĐỆM ACID-BASE (SGK T 108) 5.1– Khái niệm về dung dịch đệm acid - base 5.2– pH của dung dịch đệm acid - base 6 – DUNG DICH CHẤT ĐIỆN LI MẠNH ÍT TAN (SGK T 110) 7 – SỰ ĐIỆN LI CỦA PHỨC CHẤT (SGK T 112) 6.1– Khái niệm về chất điện li mạnh ít tan 6.2– Tích số ion – Tích số tan 7.1– Khái niệm về phức chất 7.2– Sự điện li của phức c...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0