• Hóa học - Chapter 22: Condensations and alpha substitutions of carbonyl compoundsHóa học - Chapter 22: Condensations and alpha substitutions of carbonyl compounds

  When attack occurs at the carbonyl group, protonation of the oxygen leads to a 1,2-addition. When attack occurs at the β-position, the oxygen atom is the fourth atom counting from the nucleophile, and the addition is called a 1,4-addition.

  ppt71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 23: Carbohydrates and nucleic acidsHóa học - Chapter 23: Carbohydrates and nucleic acids

  Adenosine monophosphate (AMP), a regulatory hormone. Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), a coenzyme. Adenosine triphosphate (ATP), an energy source.

  ppt59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 24: Amino acids, peptides, and proteinsHóa học - Chapter 24: Amino acids, peptides, and proteins

  Denaturation is defined as the disruption of the normal structure of a protein, such that it loses biological activity. Usually caused by heat or changes in pH. Usually irreversible. A cooked egg cannot be “uncooked”.

  ppt60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 25: LipidsHóa học - Chapter 25: Lipids

  Terpenes are classified by the number of carbons they contain in groups of ten. A monoterpene has ten carbons, two isoprene units. A sesquiterpene has 15 carbons, three isoprene units. A diterpene has 20 carbons, four isoprene units.

  ppt30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 26: Synthetic polymersHóa học - Chapter 26: Synthetic polymers

  Polymers can be too brittle for use even if their other properties are desirable. Addition of a plasticizer can make the polymer more flexible. A plasticizer lowers the attraction between chains and makes the polymer more flexible. The plasticizer evaporates slowly, so “vinyl” becomes hard and inflexible over time.

  ppt32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận: Quá trình hóa già hợp kim Al - CuTiểu luận: Quá trình hóa già hợp kim Al - Cu

  Hóa già tự nhiên: bảo quản ở nhiệt độ thường trong 5 - 7 ngày, hoặc muốn nhanh hơn. • Hóa già nhân tạo: nung nóng ở 100 - 200oC trong thời gian thích hợp (chừng vài chục h tùy theo từng nhiệt độ cụ thể) để đạt đến độ bền cao nhất do tạo nên tiền pha θ (nhưng nếu kéo dài quá quy định độ bền sẽ giảm đi và không đạt được giá trị cực đại do tạo nên ph...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận 3: Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại và các định luật khuếch tánTiểu luận 3: Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại và các định luật khuếch tán

  4. Trong vật liệu kim loại vô định hình Trong vật liệu này không có sự khác nhau đáng kể giữa nút trống và lỗ hổng và không có tính chu kỳ của vị trí nguyên tử. Nồng độ khuyết tật rất lớn và kém ổn định, do đó chúng dễ kết hợp với nhau hoặc với nguyên tử hoà tan. Có thể tồn tại các cơ chế khuếch tán sau : - Các loại nguyên tử kích thước nhỏ khuếc...

  doc6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Sản xuất gốmSản xuất gốm

  Năng lượng được sử dụng trong sản xuất sản phẩm gốm sứ hiện nay là điện, than, củi, gas. Xu thế sử dụng lò gas đang tăng mạnh do các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao ở trong nước và xuất khẩu. Đa số các sản phẩm xuất khẩu đều được nung đốt bằng lò gas. Nung bằng lò gas cho sản phẩm đạt chất...

  doc15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp giảng dạy giáo trình Hoá học tại trường trung học cơPhương pháp giảng dạy giáo trình Hoá học tại trường trung học cơ

  Trình bày nội dung phương pháp dạy học các bài lớp 9: - Tính chất hóa học của muối - Dãy hoạt động hóa học kim loại - Một số axit quan trọng.

  ppt19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Bài 6: Lọc và tủaHóa học - Bài 6: Lọc và tủa

  1.3.Kỹ thuật xếp giấy lọc và lọc  Tùy mục đích lọc lấy kết tủa hay lọc bỏ kết tủa lấy nước lọc mà cần gấp giấy lọc theo các kiểu khác nhau  Chúng ta có thể gấp giấy lọc theo 2 cách: • Gấp giấy lọc dạng rãnh: cho phép chất lỏng đi qua giấy lọc nhanh chóng do có diện tích bề mặt lớn hơn • Gấp giấy lọc dạng côn: cho phép tách chất rắn dễ dàng ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0