Hệ thống thông tin kế toán - Giới thiệu đề cương môn học

Đánh giá • Điểm quá trình (40%) – Kiểm tra giữa kỳ trên máy – Bài tập trên lớp, bài tập nhóm, điểm (+/-) • Kiểm tra kết thúc học phần (60%) – Thi tập trung tại phòng máy theo lịch của P. QLĐT

pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống thông tin kế toán - Giới thiệu đề cương môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ môn Hệ Thống Thông Tin Kế Toán TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giới thiệu Đề Cương Môn Học 2Vị trí của bộ môn Kiểm toán Hệ thống thông tin Kế toán quản trị Kế toán tài chính Nguyên lý kế toán Chuyên ngành Ngành Cơ sở ngành Hệ thống thông tin kế toán 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÔN HỌC Bộ môn Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 4Mục tiêu • Trình bày tác động của công nghệ thông tin vào công tác kế toán; • Mô tả bản chất hệ thống thông tin kế toán; • Giải thích cách thức tổ chức dữ liệu và thao tác kết chuyển trên bảng tính; • Giải thích mối quan hệ các sổ, bảng biểu và báo cáo kế toán với nguồn dữ liệu; • Tổ chức dữ liệu kế toán cho doanh nghiệp quy mô nhỏ trên bảng tính; • Ứng dụng các hàm Excel nhằm truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin kế toán. 5Nội dung 6Tài liệu https://sites.google.com/site/htttkt1tv Tài liệu tham khảo: – Đặng Văn Sáng, Hệ thống thông tin kế toán, NXB Lao động, Giáo trình Trường Đại học Mở TP.HCM, 2013. – Bộ môn hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin kế toán 1, NXB Lao động Xã hội, 2011, Giáo trình trường Đại học Kinh tế TP.HCM. *** Các tài liệu hướng dẫn học tập của giảng viên 7Đánh giá • Điểm quá trình (40%) – Kiểm tra giữa kỳ trên máy – Bài tập trên lớp, bài tập nhóm, điểm (+/-) • Kiểm tra kết thúc học phần (60%) – Thi tập trung tại phòng máy theo lịch của P. QLĐT 8Lịch trình Tổng số buổi: 10 buổi 9Lịch trình giảng dạy Buổi Nội dung Ghi chú 1 Tổng quan HTTTKT Y/C sinh viên lập nhóm (5 – 6 SV / nhóm) 2 Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính Hạn chót: nộp danh sách nhóm! 3 Kỹ thuật lập các sổ nhật ký GV giao B/T nhóm 4 Kỹ thuật lập các sổ nhật ký (tt.) 5 Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái 6 Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái (tt.) Lưu ý ôn tập K.tra 7 Kiểm tra giữa kì (cá nhân / trên máy tính) Kỹ thuật lập bảng tổng hợp chi tiết 8 Kỹ thuật lập bảng tổng hợp chi tiết (tt.) Các nhóm cập nhật tình hình làm B/T nhóm 9 Lập BCTC trên bảng tính 10 Lập BCTC trên bảng tính (tt.) Ôn tập Các nhóm nộp B/T nhóm (cuối tuần 10) 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch0_ht1cq_decuong_htttkt1_hk1_1516_7703.pdf
Tài liệu liên quan