Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết

Giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu 2 Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin

pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/16/2015 1 Chương 5 Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Mục tiêu 2 1 Giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu 2 Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin 10/16/2015 2 Bảng cân đối số phát sinh 3 4 • Hướng dẫn 10/16/2015 3 Bảng tổng hợp chi tiết công nợ (vd. THCT 331) 5 6 • Hướng dẫn 10/16/2015 4 Bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (vd. THCT 152) 7 8 • Hướng dẫn 10/16/2015 5 Bảng tổng hợp chi tiết các tài khoản khác 9 Mở rộng 10 • SV tự thực hành 10/16/2015 6 Tóm lại 11 1 Giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu 2 Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch5_ht1cq_1516_8452.pdf