Hệ thống thông tin kế toán - Chương 4: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán

Tóm lại Lập các sổ cái kế toán 1 Lập các sổ chi tiết

pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống thông tin kế toán - Chương 4: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông 10/16/2015 1 Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Chương 4 2 Lập các sổ cái kế toán Mục tiêu 2 1 Lập các sổ chi tiết Vũ Quốc Thông 10/16/2015 2 Các sổ chi tiết thanh toán 3 4 • Hướng dẫn Vũ Quốc Thông 10/16/2015 3 Sổ chi tiết hàng tồn kho 5 6 • Hướng dẫn Vũ Quốc Thông 10/16/2015 4 Sổ quỹ tiền mặt 7 8 • Hướng dẫn Vũ Quốc Thông 10/16/2015 5 Tóm lại 9 2 Lập các sổ cái kế toán 1 Lập các sổ chi tiết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch4_ht1cq_1516_2296.pdf
Tài liệu liên quan