Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6: Dữ liệu trên H/Terp và khai thác dữ liệu - Vũ Quốc Thông

TH2. dựa vào báo cáo doanh số theo khách hàng và hàng hóa, bạn hãy cho biết:  Những khách hàng có doanh số giảm so với tháng trước, giảm so với cùng kỳ?  Những mặt hàng có doanh số giảm so với tháng trước, giảm so với cùng kỳ? TH3. …, bạn hãy nêu nhận định:  Tình hình bán hàng theo khu vực (các miền) trong tháng 8, năm 2014 của Cty ABC?  Nhân viên đạt doanh số cao nhất trong tháng 3, năm 2014 của Cty ABC? Giá trị doanh số là bao nhiêu?

pdf25 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6: Dữ liệu trên H/Terp và khai thác dữ liệu - Vũ Quốc Thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 1 CHƢƠNG 06 DỮ LIỆU TRÊN H / T ERP VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giảng viên: Vũ Quốc Thông Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 2 Sau khi học xong chương này, người học có thể:  Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống  Giải thích về trí tuệ doanh nghiệp (BI)  Ứng dụng web-ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính Mục tiêu Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 2 3 Chương này bao gồm các nội dung:  Các nhóm dữ liệu trên hệ thống  Trí tuệ doanh nghiệp (BI)  Ứng dụng hệ thống web-ERP để minh họa Nội dung 4 CÁC NHÓM DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG  Các nhóm dữ liệu trên hệ thống  Trí tuệ doanh nghiệp (BI)  Ứng dụng hệ thống web-ERP để minh họa Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 3 5 Dữ liệu danh mục và nghiệp vụ  TT Khách hàng, TT nhà cung cấp  Đơn mua hàng, bán hàng  Hóa đơn thanh toán  Loại hàng hóa, sản phẩm  Quy định thuế  TT tồn kho  TT phiếu giao/nhận hàng  Báo cáo kinh doanh, tài chính, kế toán, ... 5 DL danh mục ? DL nghiệp vụ ? 6 Dữ liệu danh mục và nghiệp vụ 6 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 4 7 DL danh mục ? 7 8 DL danh mục ? 8 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 5 9 DL danh mục ? 9 10 DL danh mục ? 10 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 6 11 Yếu tố liên quan của D/L nghiệp vụ 11 12 12 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 7 13 14 Mối quan hệ giữa dữ liệu danh mục và nghiệp vụ? Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 8 15 TRÍ TUỆ DOANH NGHIỆP (BUSINESS INTELLIGENCE - BI)  Các nhóm dữ liệu trên hệ thống  Trí tuệ doanh nghiệp (BI)  Ứng dụng hệ thống web-ERP để minh họa 16 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 9 17 Thông tin chung về doanh nghiệp - Doanh Nghiệp tôi kinh doanh ngành hàng tiêu dùng, có 2000 nhân viên bao gồm NV văn phòng và công nhân, tôi có 280 NPP trên cả nước. - Doanh thu của doanh nghiệp đạt 7,000 tỷ đồng /năm. - Mỗi ngày doanh nghiệp có trung bình 200 đơn đặt hàng. - Doanh nghiệp có hơn 50 nhân viên làm báo cáo tổng hợp ở các phòng ban. Họ extract dữ liệu thô từ ERP và sử dụng công cụ Excel để tính toán số liệu cho ra các báo cáo thống kê. 18 Khó khăn về xử lý thông tin - Lãnh đạo doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định do không đủ công cụ để phân tích số liệu. - Nhân viên của doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian để làm báo cáo. - Độ tin cậy của số liệu còn nhiều nghi vấn (từ các tập tin riêng lẻ). - Không thể thay đổi thông tin trên báo cáo để có cái nhìn đa chiều. - Không có các báo cáo dạng biểu đồ để có thể nhìn tổng thể bức tranh doanh nghiệp. - Hệ thống ngày càng chậm do khối lượng dữ liệu tăng lên hàng ngày. Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 10 19 Nhu cầu thông tin Tôi cần biết chỉ tiêu doanh số và chi phí theo từng kỳ, cũng như so sánh với cùng kỳ của năm trước? Cho tôi biết trong năm 20XX, tỷ trọng doanh số theo theo khu vực, theo tỉnh thành, theo nhóm sản phẩm, theo ngành hàng? Cho tôi biết trong một kỳ KD, những sản phẩm nào, khách hàng nào đạt doanh số cao nhất? Cho tôi biết tình hình về hàng tồn kho trong một năm? Nếu tôi muốn theo dõi chi phí theo từng bộ phận và theo các khoản mục? Tôi muốn có 1 bản đồ VN trên đó thể hiện doanh số bán theo từng vùng / miền theo màu. Các báo cáo liên quan đến tình hình công nợ phải thu, tổng hợp doanh số theo nhân viên kinh doanh 20 CMCN 4.0 Mơ ƣớc của nhà quản lý Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 11 21 Cơ sở dữ liệu tập trung ở môi trƣờng ERP Khai thác dữ liệu toàn diện 22 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 12 23 Trí tuệ doanh nghiệp (BI)  Một số khái niệm về BI  Cơ sở hạ tầng (BI và ERP)  Hiện tại và tương lai  Kiến trúc phân tần (sản phẩm, khách hàng, thời gian)  Chiều và thước đo thông tin 24 BI BUSINESS INTELLIGENCE Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 13 25 Một số khái niệm về BI  Theo tổ chức Gartner: BI bao gồm các ứng dụng, nền tảng công nghệ, các best practices có thể truy cập và phân tích thông tin từ đó có thể cải tiến và tối ưu hóa quyết định và đạt đươc hiệu quả trong hoạt động.  Theo Wikipedia: BI là tập hợp các chiến lược, phương pháp luận, kiến trúc và công nghệ để chuyển dữ liệu thô thành những thông tin hữu ích trong kinh doanh. Những công nghệ BI cung cấp những thông tin quá khứ, hiện tại và các dự báo trong các hoạt động kinh doanh. 26 Một số khái niệm về BI (tt.)  BI (Business Intelligence) là qui trình và công nghệ mà các doanh nghiệp dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ.  Với mục đích cung cấp một cách nhìn toàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai.  Giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy một hệ thống BI còn được gọi là hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 14 27 Cơ sở hạ tầng (BI và ERP)  BI đề cập đến các kỹ năng, qui trình, công nghệ, và là công cụ ứng dụng được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định. Data Warehouse Business Analysis Business Intelligence (BI) Data Mining  BI cung cấp chính xác, và kịp thời về tình hình doanh nghiệp theo thời gian thực.  BI giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xác lập những báo cáo động (ad hoc report).  BI tích hợp các phương tiện phân tích, so sánh, và đánh giá rõ ràng, tiện lợi như các khung quản lý doanh thu, chi phí, hệ thống các biểu đồ động, và hệ thống báo cáo phân tích giả lập Cơ sở hạ tầng (BI và ERP) 29 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 15  Data Warehouse (kho dữ liệu – CSDL của ERP): chứa dữ liệu tổng hợp của doanh nghiệp  Data Mining (khai phá dữ liệu): các kỹ thuật dùng để khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức như phân loại (classification), phân nhóm (clustering), phát hiện luật kết hợp (association rule), dự đoán (predcition), Cơ sở hạ tầng (BI và ERP) 30  Business Analysis (phân tích kinh doanh): các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những quyết định chiến lược đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng (BI và ERP) 31 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 16 Data warehouse D at a Fl o w Data warehouse Architecture (BW) 33 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 17 Tháp Thông Tin và Hệ Thống Báo Cáo DSS HT Hỗ Trợ Ra Quyết Định Executives & Managers MIS HT Thông Tin Quản Lý Business Analysts TPS Xử Lý Giao Tác Information Consumers 34 Hiện tại / As-Is Tương lai / To-Be Điểm lợi / Improvements Thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (Clound HUB, ERP, Facebook, other files). • Một nguồn thông tin duy nhất từ Data Warehouse Thông tin đi tìm lãnh đạo • Tăng độ chính xác và độ tin cậy của thông tin. Có thể kết hợp thông tin từ nhiều nguồn để vẽ lên 1 bức tranh tổng thể. Dễ dàng hơn trong việc quản lý thông tin và bảo mật hệ thống. 1 Thông Tin Tập Trung Information Centralization • • • Hệ thống tự động tổng hợp số liệu, tính toán và xuất báo cáo đa chiều. Có thể truy cập từ xa qua internet và liên kết với SharePoint. Truy vấn thông tin qua tín nhắn SMS. Cần rất nhiều nhân viên tổng hợp số liệu, tính toán bằng tay để ra báo cáo. Giảm khối lượng công việc thủ công và tăng tính chính xác cho báo cáo. 2 Tính sắn có và chính xác Availability and Accuracy • • Hiện tại và tƣơng lai 35 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 18 Hiện tại / As-Is Tương lai / To-Be Điểm lợi / Improvements • Có thể xem báo cáo được biểu diễn bằng đồ thị, có thể phân tích số liệu theo nhiều chiều và có thể dự báo nếu có sự thay đổi. Thông tin mang tính cảnh báo. Chưa có Dễ dàng hơn trong việc ra quyết định và dự báo kết quả kinh doanh trong tương lai. 3 Tính hỗ trợ ra quyết định Enable decision-making • 36 S A L E S Hiện tại và tƣơng lai Banded Normal Variant Lemon RGB Pack Type 240ml Pack size TRA XANH KHONG DO CHANH RGB 24X240ML Product TRA XANH KHONG DO CHANH RGB 24X240ML Standard SKU Khong Do L8 Sub Brand Khong Do L7 Brand Green Tea L6 Product Group Tea L5 Sub Cat Still Category L4 Non-Alcoholic Group Category L3 Beverage L2 Division THP L1 Company ALL L0 Group Kiến trúc phân tầng Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 19 Local Export Asia Africa Rural Urban N/A 100K 200K > 500K GT2 GT6 GT8 GT26 GT30 GT36 Non-GT8 Non GT36 VietNam Cambodia MT (MT, International, Local, Independent) GT (GT, GT+SA, GT-SA) SA HCMC East Mekong Central North Van Chuyen Café Truong Hoc Ban Si Ban Le Cua Hang Tien Loi TP Ho Chi Minh Tra Vinh Tuyen Quang ... Quan 1 Huyen Cau Ke TT Cau Ngang TX Tuyen Quang Customers Customers (Ship to) Sub Province L6 Province L5 Sub Region L4 Region Sub Channel L3 Country Channel L2 Continental GTx POP Channel Class Area L1 Geography POP Strata Strategic City Toatl Channel Total Area L0 Kiến trúc phân tầng Calendar Day 20110103 W01_2011 Calendar Week L3 JAN_2011 Calendar Month L2 Q01_2011 Calendar Quarter L1 2011 Calendar Year L0 Kiến trúc phân tầng 39 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 20 Measures Ex: - - - - - Primary Sale value Primary Sale volume Secondary Sale value Secondary Sale volume Chiều và thƣớc đo thông tin 40 Dimensions: Time Hierarchies: Day, Week, Month, Quarter, Year, MTD, YTD, QTD, WTD, Same period in last year by Week / Month / Quarter / Year Products Hierarchies: Category, Brand, Variant, Pack Size, Pack Type ... Customer Hierarchies: Geography, Channel, Strategy City, Area... Measures: Secondary: SS Volume (Ket / Thung, Chai, Lit, Kg, Ton), SS Turnover (VND, USD), SS Return Volume, SS Return Turnover, Secondary Stock Volume, Secondary Stock Turnover, Secondary Damaged Stock Volume Primary: Primary Volume (Ket / Thung, Chai, Lit, Kg, Ton), Primary Turnover (VND, USD), Primary Total Discount, Primary Actual Volume, Primary Actual Turnover Chiều và thƣớc đo thông tin (tt.) 41 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 21 41 Ứng dụng hệ thống web-ERP để trình bày thông tin  Các nhóm dữ liệu trên hệ thống  Phân tích thông minh trong kinh doanh (BI)  Ứng dụng hệ thống web-ERP để minh họa 42 PO-Dashboard (1) Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 22 43 PO-Dashboard (2) 44 PO-Dashboard (3) Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 23 45 PO-Dashboard (4) 46 Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 24 47 Nhà quản lý nhận định  TH1. dựa vào báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh, bạn hãy nêu nhận định:  Tình hình chi phí năm 2014 so với dự toán năm?  Tổng lợi nhuận năm 2014 so với 2 năm trước liền kề? 48 Nhà quản lý nhận định  TH2. dựa vào báo cáo doanh số theo khách hàng và hàng hóa, bạn hãy cho biết:  Những khách hàng có doanh số giảm so với tháng trước, giảm so với cùng kỳ?  Những mặt hàng có doanh số giảm so với tháng trước, giảm so với cùng kỳ? Vũ Quốc Thông - HTTTKT 05/01/2018 25 49 Nhà quản lý nhận định  TH3. , bạn hãy nêu nhận định:  Tình hình bán hàng theo khu vực (các miền) trong tháng 8, năm 2014 của Cty ABC?  Nhân viên đạt doanh số cao nhất trong tháng 3, năm 2014 của Cty ABC? Giá trị doanh số là bao nhiêu? 50 Đọc - Tham chiếu link toan-cau-ve-phan-tich-du-lieu-d210929.html >> Bạn hiểu gì về nghề phân tích dữ liệu? Làm - Các câu hỏi trong bài tập chƣơng 6 (file: BtapCh06_ERPnKhaithacDL_V1.1.pdf) Bài tập cuối chƣơng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_thong_hoach_dinh_nguon_luc_doanh_nghiepc6_erpnkhaithacdl_nh1718_v1_2_0402_2001434.pdf
Tài liệu liên quan