• Chính sách thương mại Việt NamChính sách thương mại Việt Nam

  Khái niệm: Chính sách bảo hộ mậu dịch là chính sách thương mại của các nước nhằm một mặt sử dụng các biện pháp để bảo vệ thị trường nội địa trước sự cạnh tranh của hàng hóa ngoại nhập, mặt khác Nhà nước nâng đỡ các nhà kinh doanh trong nước bành trướng ra thị trường nước ngoài.

  ppt238 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 1

 • Quản lý nhà nước - Chương 4: Phân hạng thích hợp đất đaiQuản lý nhà nước - Chương 4: Phân hạng thích hợp đất đai

  Thông tin chung: Tên chủ hộ, tuổi, dân tộc-giới tính, trình độ VH, trình độ chuyên môn, LĐ  Các LUT, diện tích, NS hiện tại, LUT trước - tương lai, LR (tưới, tiêu )  Các lọai máy móc, công cụ, gia súc  Công trình phục vụ sx: sân phơi, nhà kho

  pdf53 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 3: Loại hình sử dụng đấtQuản lý nhà nước - Chương 3: Loại hình sử dụng đất

  Đất: đất đỏ vàng, đất mùn vàng đỏ trên núi, đất xám, đất PS địa hình cao, đất cát biển • Tầng đất: > 50 cm • TPCG: TB đến nhẹ, tơi xốp thoát nước tốt • Ngập: Không và không phèn, mặn • Nhiệt độ: tùy theo loại cây • Tưới: tùy lọai cây • Lượng mưa: TB đến cao (>1500 mm) • Độ dốc: < 25

  pdf41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 2: Bản đồ đất và đơn vị đất đaiQuản lý nhà nước - Chương 2: Bản đồ đất và đơn vị đất đai

  Ngập lụt (F) Việt Nam có 2 mùa: mưa và khô. Ngập lụt xảy ra thường xuyên trong mùa mưa. Xác định các vùng ngập với mức độ khác nhau để giúp ta có giải pháp bố trí cây trồng và mùa vụ thích hợp. Yếu tố lưu ý: độ sâu ngập, thời gian ngập + tần xuất XH Xâm nhập mặn (SA) Bờ biển Việt Nam dài 3.260 km. Xâm nhập mặn là phổ biến đối với các vùng đ...

  pdf61 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nướcChuyên đề 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

  Là tất cả các hoạt động của tổ chức để thu hút, phát triển, sử dụng, đánh giá, duy trì một nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng. Thông qua các hoạt động của quản lý nguồn nhân lực đó, tổ chức sẽ đạt được mục tiêu

  ppt42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn quản trị văn phòngBài giảng môn quản trị văn phòng

  Trong mọi cuộc tiếp khách của cơ quan và trong các cuộc họp đều phải quan tâm đến giải khát vì đây là điều kiện để tạo môi trường thích hợp cho việc thảo luận bàn bạc công việc. Giải khát trong tiếp khách thông thường có 3 hình thức. - Tiếp nước trà: Là hình thức giải khát thông thường nhất đối với bất cứ khách nào thuộc nội bộ hay bên ngoài cơ...

  pdf201 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 447 | Lượt tải: 0

 • Lý luận quản lý hành chính nhà nướcLý luận quản lý hành chính nhà nước

  Quản lý Nhà nước là sự quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước và sử dụng pháp luật để điều chỉnh các hành vi hoạt động của con người, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện nhằm duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.

  ppt77 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 5: Phân tích ngành nguyên vật liệuQuản lý nhà nước - Chương 5: Phân tích ngành nguyên vật liệu

  Đây là lĩnh vực kinh tế kiểu cũ truyền thống, với nhiều tài sản hữu hình và chi phí hoạt động cố định cao.  Ngành được chia thành: các nhà sản xuất hàng hóa và các nhà sản xuất sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng phi hàng hóa.  Người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa dựa vào giá chứ không dựa vào nhà sản xuất

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 4: Phân tích ngành sản xuất hàng tiêu dùngQuản lý nhà nước - Chương 4: Phân tích ngành sản xuất hàng tiêu dùng

  Những dấu hiệu dự báo thành công của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng Niềm tin vào công tác xây dựng thương hiệu Những doanh nghiệp thường xuyên đầu tư vào những thương hiệu của họ thông qua quảng cáo và những hình thức truyền thông phi bán hàng khác sẽ gây dựng được giá trị cảm nhận của thương hiệu

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 3: Phân tích công ty – Những nguyên tắc cơ bảnQuản lý nhà nước - Chương 3: Phân tích công ty – Những nguyên tắc cơ bản

  Nhận diện nguồn gốc của thế mạnh kinh tế Có 5 cách để DN tạo ra thế mạnh kinh tế o Tạo ra sự khác biệt thực sự trong sản phẩm. o Tạo ra sự khác biệt trong cảm nhận về sản phẩm. o Giảm thiểu chi phí sản xuất để bán sản phẩm với giá rẻ. o Giữ chân khách hàng. o Hạn chế cạnh tranh.

  pdf27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0