• Bài giảng Công tác thu thập, cập nhật, quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiBài giảng Công tác thu thập, cập nhật, quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  (Bản scan) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính và cơ sở dữ liệu thống kê, kueemr jee đất đai cấp huyện, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu dịa chính đối với các trường hợp đăng ký

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 0

 • Tầm quan trọng và lợi ích của đánh giá phát triểnTầm quan trọng và lợi ích của đánh giá phát triển

  Bước vào thập niên đầu của thế kỷ 21, các xu hướng phát triển đã chú trọng vào xóa đói nghèo, quan hệ đối tác, sự tham gia và định hướng vào kết quả. Các cách tiếp cận toàn ngành, cấp quốc gia và cấp toàn cầu hiện đang được sử dụng ngày càng nhiều. Các cách tiếp cận ngành (SWAPs), được áp dụng để hỗ trợ chương trình quốc gia đối với một ngành n...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0

 • Những điểm mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi)Những điểm mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

  Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tại Điều 47 của Dự thảo Luật quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có điểm thay đổi quan trọng so với quy định hiện hành, cụ thể: "Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án, công trình hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm...

  doc5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề: Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở cơ sởChuyên đề: Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở cơ sở

  Các hình thức kỷ luật bao gồm: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; hạ ngạch; cách chức; buộc thôi việc. + Các biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất bao gồm: buộc bồi thường cho Nhà nước, cho người bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; buộc hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại do hành v...

  doc34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 10: Phát triển cộng đồng nông thôn bền vữngChuyên đề 10: Phát triển cộng đồng nông thôn bền vững

  Phát triển kỹ năng và khả năng tổ chức của người dân, giúp cộng đồng biết cách lập kế hoạch xã hội. - Nối kết các đầu tư kinh tế xã hội vào những nhóm cộng đồng nghèo cơ sở. - Ủng hộ cho sự liên kết rộng rãi các tổ chức trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng. - Tạo sự quan tâm về công bằng xã hội trong tiến trình lập kế hoạch xã hội. ...

  doc19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 9: Tổ chức và quản lý các dịch vụ trong nông nghiệp, nông thônChuyên đề 9: Tổ chức và quản lý các dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn

  Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu của thị trường trong tương lai vừa là mục tiêu phục vụ của các cơ sở kinh doanh vừa là căn cứ để lập kế hoạch. Nhu cầu trong tương lai của người dân địa phương về các loại vật tư đầu vào, về bao tiêu các sản phẩm đầu ra cũng như về vật phẩm tiêu dùng đời sống nông thôn đều là những mục tiêu phục vụ của các cơ ...

  doc12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chuyên đề 8: Tổ chức quản lý quy hoạch nông nghiệp và nông thônQuản lý nhà nước - Chuyên đề 8: Tổ chức quản lý quy hoạch nông nghiệp và nông thôn

  Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, mức độ tin cậy của thông tin, số liệu tư liệu sử dụng để lập quy hoạch và nội dung quy hoạch. Tất cả các tài liệu, số liệu sử dụng lập quy hoạch đều phải được xem xét nguồn gốc, tính xác thực của số liệu. Mức độ tin cậy của số liệu cần được xem xét theo phương pháp thu thập và phương pháp xử lý số liệu đó, chuỗi thời ...

  doc24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 683 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương IX: Tổ chức hệ thống thu thuế của nhà nướcQuản lý nhà nước - Chương IX: Tổ chức hệ thống thu thuế của nhà nước

  . KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ. 1. Khái niệm. Kiểm tra thuế là xem xét tình hình thực tế của đối tượng được kiểm tra để có nhận xét đánh giá ưu nhược điểm nhằm nâng cao hiệu lực của thuế hơn nữa. Thanh tra thuế: Là hoạt động kiểm soát thực tế nhằm xem xét việc làm của đối tượng chịu thanh tra để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý những hàng vi trái v...

  ppt9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 5: Quy trình ban hành văn bản qui phạm pháp luậtQuản lý nhà nước - Chương 5: Quy trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật

  Quy trinh ban hanh văn bản của địa phương 1. HĐND các cấp: Điều 21 - 34 - HĐND cấp tỉnh: + Lập chương trình xây dựng NQ + Soạn thảo + Lấy ý kiến + Thẩm định + Thẩm tra + Xem xét, thông qua

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 1

 • Quản lý nhà nước - Xây dựng văn bản pháp luậtQuản lý nhà nước - Xây dựng văn bản pháp luật

  I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Các hình thức VB 2. Văn bản pháp luật 3. Định nghĩa hoạt động XDVBPL II. TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XDVBPL 1. Tính chất 2. Ý nghĩa

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0