• Phao Hành chính công Cao họcPhao Hành chính công Cao học

  Khái niệm về hành chính: Hành chính là thuật ngữ được sử dụng trong khoa học quản lý và khái niệm đó cũng được ra đời trong quản lý một hệ thống nào đó do con người tổ chức ra tồn tại theo lịch sử của xã hội loài người. Nhưng đặc biệt là nó mang bản chất quản lý các hoạt động của hệ thống nhằm ổn định và phát triển hệ thống đó. Như vậy, hành chính ...

  doc9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 12

 • Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựngSoạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng

  Văn bản HĐKT lâ một loại tài liệu đặc biệt do các chủ thể của HĐKT tự xây dựng trên cơ sở những quy định của pháp luật nhà nư­ớc về HĐKT; văn bản này có giá trị pháp lý bắt buộc các bên phải có trách nhiệm thực hiện các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận và ký kết trong HĐKT. Nhà nư­ớc thực hiện sự kiểm soát và bảo hộ quyền lợi cho các bên khi cần...

  doc80 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 2681 | Lượt tải: 5

 • Thủ tục kiểm soát tài liệuThủ tục kiểm soát tài liệu

  Mục đích: Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm sốt mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngồi được đưa vào áp dụng trong các hệ thống quản lý của Công ty . 2. Phạm vi: Tài liệu và dữ liệu cần kiểm sốt theo thủ tục này bao gồm các tài liệu theo hướng dẫn biên soạn tài liệu thuộc hệ thống tài liệu của Công ty.

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 0

 • Thủ tục đánh giá nội bộThủ tục đánh giá nội bộ

  Mục đích: Thủ tục này được lập ra để thực hiện việc đánh giá các hệ thống quản lý nội bộ, để đảm bảo rằng việc áp dụng phù hợp với các Hệ thống quản lý tương ứng ở dạng văn bản, đồng thời đảm bảo hệ thống này phù hợp, thích hợp và có hiệu quả để đạt được mục tiêu và chính sách của Công ty.

  doc7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1773 | Lượt tải: 1

 • Chất lượng và đặc điểm của chất lượngChất lượng và đặc điểm của chất lượng

  Chất lượng là một khái niệm quá quen thuộc với loài người ngay từ những thời cổ đại, tuy nhiên chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Tùy theo đối tượng sử dụng, từ "chất lượng" có ý nghĩa khác nhau. Người sản xuất coi chất lượng là điều họ phi làm để đáp ứng các qui định và yêu cầu do khách hàng đặt ra, để được khách hàng...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 3248 | Lượt tải: 3

 • Quản lý chất lượngQuản lý chất lượng

  1. Quan niệm về chất lượng sản phẩm - Khi nêu câu hỏi” Bạn quan niệm thế nào là chất lượng sản phẩm” người ta thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ theo đối tượng được hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như sau: - Đó là những gì họ được thoả mãn tương đương với số tiền họ được chi trả - Đó là những gì họ muốn được thoả mãn nhiều...

  doc7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1434 | Lượt tải: 3

 • Quản lý đo lường và hiệu chuẩnQuản lý đo lường và hiệu chuẩn

  Ðo lường học 1.Phép đo Phép đo được định nghĩa là tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng.Bản chất của phép đo chính là việc so sánh đại lương cần đo (gọi tắt là đại lượng đo) với một đậi lượng cùng loại được chọn làm đơn vị. Ví dụ đo độ dài theo đơn vị mét; đo khối lượng theo đơn vị kilôgam; đo dung tích theo đơn vị mét khối, lít v-...

  doc10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 3

 • Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ở công tyXây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ở công ty

  Các vấn đề chung về tiêu chuẩn hố 1. Các khái niệm cơ bản 1.1. Tiêu chuẩn Có nhiều định nghĩa khác nhau, thay đổi theo thời gian, phản ánh quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn Hiện tại, tổ chức Tiêu chuẩn hố quốc tế (ISO) đưa ra một định nghĩa tiêu chuẩn, được nhiều quốc gia, tổ chức công nhận rộng rãi, định nghĩa này như sau: Tiêu chuẩn là tài liệu ...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 1

 • Sổ tay chất lượngSổ tay chất lượng

  - Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. - Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm–quyền hạn của các cán bộ quản lý và nhân viên đối với chất lượng, cách thức đáp ứng của Công ty đối với cá...

  doc24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 4060 | Lượt tải: 8

 • Cam kết WTO về giấyCam kết WTO về giấy

  Trong 15 năm trt lWi đây, ngành GiYy Viit Nam có nhzng bưgc phát tri_n quan trbng cX vf sn lưung sXn ph[m sXn xuYt và chYt lưung sXn ph[m, cv thg: V^ sXn xuYt Tcc đf tăng trưing hàng nămgiai đoWn 2001-2005: 17%(ty 580.000 tYn lên 1.083.000 tYn); Tiêu thk trong nưgc 2007: 1,8 triiu tYn (trong đó sXn xuYt trong nưrc chj đáp xng khoXng 60% nhu cZu nqi...

  pdf20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 0