• Các mô hình tổ chức thị trường điệnCác mô hình tổ chức thị trường điện

  Hãng cạnh tranh hoàn hảo: – Là ng-ời chấp nhận giá (bán với P= 5) – Bán mọi sản phẩm với P= 5 – Không có khả năng bán giá cao hơn – Không bán sản phẩm nào với giá thấp hơn P=5 – Bán ra bao nhiêu cũng nhận đ-ợc một mức giá >>>> đ-ờng cầu nằm ngang

  pdf144 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1383 | Lượt tải: 3

 • Tập bài giảng dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp đảngTập bài giảng dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

  Trong quá trình dựng nước và giữ nước lâu dài và gian khổ, dân tộc ta sớm hình thành truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất. Vì vậy, ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống lại chúng. Từ năm 1858 đến trước năm 1930 hàng trăm phong trào và các cuộc khởi nghĩa oanh liệt nổ ra theo nhiề...

  ppt95 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 5344 | Lượt tải: 53

 • Quản lý tài chính côngQuản lý tài chính công

  Phân tích các biểu hiện bên ngoài của Tài chính thể hiện: Một là, hình thức biểu hiện của TC là sự vận động của các quỹ tiền tệ được dùng cho một mục đích nhất định. Quá trình hình thành quỹ tiền tệ của Chủ thể XH Quá trình sử dụng quỹ tiền tệ Hai là, nguồn Tài chính là tiền tệ đang vận động trong quá trình phân phối để tạo lập và sử dụng c...

  ppt65 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 5122 | Lượt tải: 15

 • Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nướcVăn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

  Văn bản cá biệt là văn bản do các cơ quan nhà nước, các cá nhân có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước ban hành, để giải quyết các vụ việc cụ thể, cho một đối tượng, một nhóm đối tượng cụ thể. Là loại văn bản chứa đựng những quy tắc xử sự riêng. - Loại hình: Quyết định, Chỉ thị, Cáo trạng, Bản án.

  ppt54 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Thu thập, thẩm tra xác minh tài liệu trong hoạt động thanh traChuyên đề Thu thập, thẩm tra xác minh tài liệu trong hoạt động thanh tra

  Nội dung quá trình thu thập tài liệu: Tập hợp những văn bản, giấy tờ, phương tiện có liên quan đến nội dung, vụ việc cần giải quyết; Phân loại, sàng lọc tài liệu có giá trị chứng minh và hiệu quả sử dụng (vì vậy phải ghi chép thật đẩy đủ, tỉ mỉ, chính xác, trung thực và phương pháp thu thập vào biên bản); Bảo quản tài liệu nguyên vẹn như khi đã ...

  ppt33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 3187 | Lượt tải: 1

 • Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nướcTổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước

  Sự tăng trưởng kinh tế và mức lợi nhận đạt được không thể dựa vào tính chất độc quyền và đặc quyền, mà chủ yếu phải do tổ chức lao động khoa học, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh

  ppt134 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 2

 • Phân tích chính sách côngPhân tích chính sách công

  Khuyến khích các đối t-ợng theo định h-ớng Góp phần tạo lập môi tr-ờng Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội Dẫn dắt, hỗ trợ các bộ phận trong nền kinh tế Tạo cơ sở để phối hợp hoạt động giữa các cấp, các

  pdf52 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 4619 | Lượt tải: 20

 • Bài giảng hành chính nhà nướcBài giảng hành chính nhà nước

  Làsự hợp tác giữa các nhóm hoặcmộtsố người có cùng mục tiêu hoạt động; có quanhệ với nhau t heomột nguyêntắc nhất định (như: chế định, quy định.); hoạt động theo các giớihạn khác nhau và có tínhnăng động (biến đổi);tổ chức xãhộigắn liềnvới những thiết chế nhất định.

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 14

 • Tổ chức bộ máy quản lý hành chính nhà nước - So sánh với các bộ máy trên thế giới và hướng đổi mớiTổ chức bộ máy quản lý hành chính nhà nước - So sánh với các bộ máy trên thế giới và hướng đổi mới

  I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO HIẾN PHÁP 1992 Cơ cấu tổ chức của bộ máy hành chính nhà nước theo quy định hiện hành được tổ chức như sau: A. Chính phủ 1.Về cơ cấu tổ chức + Chính phủ được thành lập và hoạt động theo nhiệm kỳ của Quốc hội (5 năm); Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu và miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị củ...

  doc13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 6345 | Lượt tải: 13

 • Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luậtKhoa học lý luận về nhà nước và pháp luật

  PHẦN DẪN NHẬP MÔN HỌC CHƯƠNG 1 KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀ MỘT KHOA HỌC XÃ HỘI 1. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con ng...

  doc147 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 10317 | Lượt tải: 23