Giáo trình Quản trị Dự Án Đầu Tư

NỘI DUNG 1 - Khung phân tích dự án đầu tư 2 - Báo cáo ngân lưu của một dự án đầu tư 3a - Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền 3b - Giá trị của tiền tệ theo thời gian 4a - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư 4b - Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án 5 - Quan điểm thẩm định dự án 6 - Phân tích ảnh hưởng của lạm phát đến ngân lưu của dự án 7 - Qui mô đầu tư và thời điểm đầu tư 8 - Suất sinh lời và rủi ro [return & risk] 9 - Phân tích lạm phát - phân tích rủi ro 10 - Phân tích độ nhạy và phân tích kịch bản 11 - Kỹ thuật phân tích rủi ro bằng mô phỏng Monte-Carlo 12 - Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball (CB)

ppt20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 2450 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị Dự Án Đầu Tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHUNG PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mục tiêu thẩm định dự án đầu tư Ngăn chận các dự án xấu Không bỏ sót các dự án tốt Điều này thường dễ nói, nhưng khó làm! Khung phân tích dự án đầu tư (giới hạn: phân tích tài chính) Phân tích thị trường Phân tích kỹ thuật Phân tích nhân lực Phân tích tài chính Phân tích thị trường Trả lời các câu hỏi: Thị trường có nhu cầu hay không (Sản xuất cái gì?) Phân khúc nào trong thị trường (Sản xuất ra sao?) Thị phần dự kiến sẽ chiếm lĩnh (Sản xuất bao nhiêu?) Phân tích thị trường (tt) Nhằm xác định: Chất lượng sản phẩm Khối lượng sản phẩm Giá cả sản phẩm Ra quyết định: Công nghệ sản xuất Bạn sẽ không gọi được chai beer 50 Sài Gòn trong một nhà hàng sang trọng; ngược lại rất khó tìm chai beer Heineiken ở một quán cóc bên đường. Phân tích kỹ thuật Từ xác định “sản phẩm”, dẫn tới các yếu tố đầu vào (input): Quyết định công nghệ sản xuất phù hợp Lập kế hoạch sản xuất hằng năm và công suất sản xuất cho suốt vòng đời dự án Phân tích kỹ thuật (tt) Xác định “công nghệ” và “công suất” để: Quyết định đầu tư tài sản cố định Quyết định đầu tư tài sản lưu động (kế hoạch nguyên vật liệu, các yếu tố sản xuất, chính sách bán hàng, mức tồn kho, v.v…) hằng năm và cho suốt vòng đời dự án Quyết định số lượng và cung ứng lao động Quyết định chiến lược tiếp thị Phân tích kỹ thuật (tt) Tài sản cố định sẽ xuất hiện trong lịch đầu tư Tài sản lưu động xuất hiện trong kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch sản xuất Giá vốn hàng bán thể hiện trên báo cáo thu nhập của dự án Tổng tài sản thể hiện trong bảng cân đối kế toán của dự án, đồng thời thể hiện tổng vốn đầu tư Phân tích nhân lực Xác định nguồn lao động cung ứng cho dự án: các loại lao động có trình độ, kỹ năng và lao động phổ thông Giá cả lao động cho từng loại Nguồn lao động dự trữ có thể bổ sung Lao động sẵn có trên thị trường lao động và lao động do dự án đào tạo. Phân tích tài chính Lịch đầu tư Lịch khấu hao Lịch vay và trả nợ vay Kế hoạch doanh thu Chi phí sản xuất và giá thành Tồn kho và giá vốn hàng bán Kế hoạch vốn lưu động Kế hoạch lợi nhuận Báo cáo ngân lưu Các chỉ tiêu thẩm định dự án Phân tích tài chính (tt) Các báo cáo tài chính dự toán (pro-forma financial statement) Báo cáo thu nhập (kết quả kinh doanh) Bảng cân đối kế toán (tổng kết tài sản) Báo cáo ngân lưu (lưu chuyển tiền tệ) Các tiêu chí đánh giá dự án dựa trên kỹ thuật chiết khấu dòng tiền. Các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư (góc độ trình tự kỹ thuật thẩm định) Xác định dự án Phân tích tiền khả thi Phân tích khả thi Thiết kế chi tiết Ra quyết định thực hiện dự án Các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư (sơ đồ tóm tắt) Xác định dự án Phân tích tiền khả thi Phân tích khả thi Thiết kế chi tiết Ra quyết định Xác định dự án - Đánh giá sơ bộ, xác định nhu cầu sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ của dự án, những thông tin, bằng chứng và dữ liệu liên quan; Đánh giá triển vọng, tính hấp dẫn của dự án Quyết định nghiên cứu tiền khả thi Các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư (tt) Nghiên cứu tiền khả thi - Đánh giá triển vọng chung - Ước tính các biến số dự báo căn bản - Phân tích nghiêng về “tính bảo thủ”, không nên quá “lạc quan” - Giai đoạn này thực hiện khung phân tích dự án (thị trường, kỹ thuật, nhân lực, tài chính,v.v…) - Quyết định chuyển sang nghiên cứu khả thi. Các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư (tt) Nghiên cứu khả thi - Tăng cường mức độ chính xác các biến số, và thêm các biến số mới - Tăng cường nghiên cứu chi tiết, bổ sung thông tin cơ bản (thông tin sơ cấp, nếu cần) - Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Một phần vì công việc nghiên cứu phức tạp, một phần vì đã tiêu tốn khá lớn chi phí cho giai đoạn trước đó. - Việc từ chối vì dự án tồi lúc này là “nói rất dễ, làm rất khó”. Các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư (tt) Thiết kế chi tiết - Xây dựng chương trình cơ bản, quy chuẩn kỹ thuật, hoàn chỉnh bản vẽ, phân chia nhiệm vụ, xác định nguồn lực; - Lập kế hoạch quản lý, vận hành, tiếp thị; - Lưu ý, trong giai đoạn này vẫn tiếp tục xem xét hiệu quả dự án, đánh giá mức độ đáp ứng các yếu tố cho dự án; - Và tất nhiên có thể từ chối trong giai đoạn này, nhưng nói “không” càng trở nên khó khăn hơn. - Quyết định chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án. Các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư (tt) Thực hiện dự án - Kết luận về tài trợ (huy động vốn) sau các kết quả thương thuyết; - Tổ chức đấu thầu, hoàn tất các hợp đồng thầu, hợp đồng cung ứng yếu tố đầu vào; - Điều phối và phân bổ các nguồn lực, thành lập ban quản lý dự án gồm các nhà chuyên môn, chuyên viên kỹ thuật; - Khẳng định trách nhiệm, quyền hạn, pháp lý, tài chính, tổ chức và hành chính; - Bổ nhiệm người đứng đầu dự án và trao toàn bộ quyền hành cho “tư lệnh”; - Rút dần nguồn lực, trong đó cả nhân lực khi dự án sắp chuyển sang giai đoạn vận hành. Các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư (tt) Các giai đoạn tiếp theo sau quyết định thực hiện dự án (tt) Quản lý dự án Đòi hỏi tính chuyên nghiệp, được đào tạo chính quy, có bằng cấp; Nó phải là một nghề nghiệp chứ không phải là một “chức vụ” hay sự “ban ơn”; Được điều hành và lãnh đạo bằng “cơ chế” chứ không phải xuất phát từ “lòng tốt”. Các giai đoạn tiếp theo sau quyết định thực hiện dự án (tt) Phân tích hậu dự án Mọi nỗ lực thường dồn vào giai đoạn nghiên cứu thẩm định dự án, đánh giá hậu dự án thường bị lãng quên. Đánh giá hậu dự án là dịp so sánh, đối chiếu giữa kết quả thẩm định và thực tế, là dịp “nhìn lại” kiến thức và kỹ năng thẩm định dự án.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • ppt1-Khung phan tich du an.ppt
 • ppt10-Phan tich do nhay va tinh huong.ppt
 • ppt11-Phan tich mo phong.ppt
 • ppt12-Phan tich voi Crystal ball.ppt
 • ppt2-Bao cao ngan luu du an.ppt
 • ppt3a-Ky thuat chiet khau dong tien.ppt
 • ppt3b-Gia tri tien te theo thoi gian (Mr.Thanh).ppt
 • ppt4a-Cac chi tieu tham dinh du an(B).ppt
 • ppt4b-Cac chi tieu tham dinh du an (Mr.Thanh).ppt
 • ppt5-Quan diem tham dinh du an.ppt
 • ppt6-Phan tich lam phat.ppt
 • ppt7-Quy mo va Thoi diem dau tu.ppt
 • ppt8-Loi nhuan va rui ro.ppt
 • ppt9-Ky thuat phan tich rui ro.ppt
 • docPhu luc-Bang he so chiet khau.doc
 • xlsTac dong cua lam phat (Mr.Thanh).xls