Giáo trình phân tích thuật toán

Xóa mẩu tin: Để xóa mẩu tin r có khóa x, trước hết ta cần tiòm r, nếu không tìm thấy thì không báo lỗi, ngược lại, xóa mẩu tin trong khối chứa nó, nếu mẩu tin bị xóa la mẩu tin đầu tiên của khối mẩu tin htì giải phóng khối đó và xóa tập tin chỉ mục. Trong trường hợp trở nên rỗng sau khi xóa trong tập tin chỉ mục cũng có thể dẫn đến vệc giải phóng khối trong tập tin này

pdf83 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình phân tích thuật toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiao trinh phan tich Giai thuat.pdf
Tài liệu liên quan