Giáo trình môn học Tin học đai cương

11 • Tham dự lớp lý thuyết đầy đủ. • Nghe giảng – ghi chú cẩn thận – Hỏi khi cần thiết hoặc chưa rõ. • Làm nhiều bài tập • Thảo luận nhóm có hiệu quả. • Chuẩn bị kiến thức tốt để đạt các cột điểm yêu cầu.

pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình môn học Tin học đai cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên ngành: CNTT - KTPM Start 1 Tên học phần Nguyễn Thị Mỹ Truyền Bộ môn KTPM 2 • Họ tên GV: Ths. Nguyễn Thị Mỹ Truyền • Email công việc: ntmtruyen@agu.edu.vn • Email liên hệ: mytruyendhag@gmail.com • Số điện thoại: 0918655455 • Phòng làm việc: ND206 THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 3 Ngôn ngữ lập trình - hướng đối tượng – JAVA Xây dựng các kỹ năng lập trình nâng cao. Tiếp cận phương pháp lập trình Hướng đối tượng. o Nhận thức được tầm quan trọng của ngôn ngữ Java. o Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java. TỔNG QUAN MÔN HỌC 4 MỤC TIÊU MÔN HỌC Kiến thức • Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, phương pháp lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java. Kỹ năng • Xây dựng các ứng dụng hướng đối tượng bằng Java. Thái độ • Tiếp cận môn học theo tư duy mới: tự học, tự nghiên cứu. Chủ động trao đổi, thảo luận trên lớp, nhóm. 5 CẤU TRÚC MÔN HỌC Chương 1: Giới thiệu về java Chương 2: Các toán tử và kiểu dữ liệu Chương 3: Các cấu trúc điều khiển Chương 4: Phương thức Chương 5: Kiểu dữ liệu mảng Chương 6: Đối tượng và lớp Chương 7: Chuỗi Chương 8: Kế thừa và đa hình Chương 9: Bắt đầu lập trình giao diện Chương 10: Lập trình giao diện người dùng 6 • THĐC2: 2 tín chỉ: 15LT + 30TH 15 tiết lý thuyết: o Chuẩn bị o Nghe giảng o Theo dõi tài liệu o Tự học, tự thao tác. 30 tiết thực hành: o Nghiên cứu, thảo luận bài tập trước o Thực hành phòng máy, làm bài tập nhóm. KẾ HOẠCH MÔN HỌC 7 Nhiệm vụ của sinh viên Bài tập • Hoàn thành bài tập yêu cầu theo chương. Tự học • Đọc thêm tài liệu để nắm vững lý thuyết, sau đó làm bài tập ở nhà. Dụng cụ học tập • Máy vi tính có cài đặt phần mềm theo yêu cầu. 8 • ĐIỂM = 50% ĐTX + 50% THI ĐÁNH GIÁ – TỔ CHỨC Kết quả Chuyên cần +BT 10% Kiểm tra TH1 20% Kiểm tra TH2 20% Thi -TH 50% Sinh viên nào vắng quá 20% số tiết sẽ không được dự thi hết học phần 9 1. Giáo trình Lập trình Java, Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Thinking in Java - Fourth Edition, Bruce Eckel, President, MindView, Inc. 3. Programming Finite Elements in JavaTM, Gennadiy Nikishkov. 4. Data Structures & Algorithms in Java – Fourth Edition, Michael T.Goodrich, Roberto Tamassia. • • • TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 THẢO LUẬN Học thế nào để đạt được kết quả mong muốn? ? Cao Trên TB Qua là mừng Dễ hay khó ? 11 • Tham dự lớp lý thuyết đầy đủ. • Nghe giảng – ghi chú cẩn thận – Hỏi khi cần thiết hoặc chưa rõ. • Làm nhiều bài tập • Thảo luận nhóm có hiệu quả. • Chuẩn bị kiến thức tốt để đạt các cột điểm yêu cầu. Phương pháp học tốt 12 Ảnh minh họa End 13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong00_gioi_thieu_8008.pdf
Tài liệu liên quan