Giáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 2: Thực hành tính toán trên Maple

MAPLE có thể biến đổi một hệ phương trình vi phân thường bậc cao về hệ phương trình vi phân bậc nhất bằng lệnh Convertsys. Hơn nữa, lệnh dsolve của MAPLE còn có thể giải rất nhiều phương trình vi phân bằng phương pháp số. Các tuỳ chọn trong giải hệ phương trình vi phân Cũng tương tự như đối với giải (một) phương trình vi phân thường, ta có nhiều khả năng biểu diễn nghiệm và nhiều phương pháp giải hệ phương trình vi phân. Vấn đề này đã được trình bày cụ thể trong mục giải phương trình vi phân thường, cho nên không được nhắc lại ở đây. Để năm vấn đề một cách thuần thục hơn, ta hãy xem xét thêm một số ví dụ minh hoạ (cho trường hợp hệ phương trình vi phân, mà cũng là cho trường hợp 1 phương trình vi phân).

pdf77 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 2: Thực hành tính toán trên Maple, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc_2moi_3513_2037106.pdf
Tài liệu liên quan