Giáo trình hệ thống viễn thông

Cho u = 0 0 0 0 ?1 1 1 1 ta sẽ lập được tổ hợp 16 mã phát đi tương ứng với các tin cần phát. • Với mọi ma trận G(k,n) với k hàng độc lập tuyến tính sao cho mọi vector thuộc không gian có cơ sở là hàng của G trực giao với H và ngược lại, nghĩa là G.H T =0 (11). H chính là ma trận kiểm tra. ?Định lý: Vector t gồm n số hạng là một từ mã của mã khối tuyến tính C(n,k) sinh ra bởi H nếu và chỉ nếu t.H T = 0 (12)

pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 3670 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình hệ thống viễn thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCHUONG1- Ly Thuyet Thong Tin_VT05.PDF
  • pdfCapQuang-Presentation.pdf
  • pdfCHUONG2-Mach Va Chuyen Mach .PDF
  • pdfCHUONG3-He Thong Thong Tin Di Dong NEW.PDF
  • pdfCHUONG4-Thong Tin Soi Quang_New.PDF
  • pdfCHUONG5-Viba, Ve Tinh New.PDF
  • pdfCHUONG6-Bao Hieu Trong HTVT NEW.PDF
  • pdfCHUONG7-He Thong Truyen Hinh new.PDF
  • pdfVIBA-presentation.pdf
Tài liệu liên quan