Giáo trình hệ thống thủy lực và khí nén

Biểu đồ trạng thái biểu diễn trạng thái các phần tử trong mạch, mối liên giữa các phần tử vμ trình tự chuyển mạch của các phần tử. +/ Trục tọa độ thẳng đứng biểu diễn trạng thái (hμnh trình chuyển động, áp suất, góc quay, .), trục tọa độ nằm ngang biểu diễn các b−ớc thực hiện hoặc thời gian hμnh trình. Hμnh trình lμm việc đ−ợc chia thμnh các b−ớc, sự thay đổi trạng thái trong các b−ớc đ−ợc biểu diễn bằng đ−ờng đậm, sự liên kết các tín hiệu đ−ợc biểu diễn bằng đ−ờng nét mảnh vμ chiều tác động biểu diễn bằng mũi tên.

pdf121 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 2668 | Lượt tải: 15download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình hệ thống Thủy lực và Khí nén.PDF