Giáo trình Giao thức định tuyến

(Bản scan) Giao thức định tuyến Từ những gì đã trình bày ở trên về giao thức OSPF ta có thể rút ra một số kết luận sau đây - Đánh địa chỉ IP: Cho biết được phương thức đánh địa chỉ, cách chia địa chỉ IP và cho biết các lớp địa chỉ - Các giao thức định tuyến: Đưa ra các giao thức truyền mạng, các đặc điểm, nhược điểm, ưu điểm của từng giao thức

pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Giao thức định tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfospf_tu_tim_2_7956.pdf
Tài liệu liên quan