Giáo trình Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Chương 8

Chỏỳt loớng chaớy tổỡ bỗnh chổùa theo ọỳng dỏựn ra ngoaỡi , tỗm sổỷ bióỳn thión vỏỷn tọỳc theo thồỡi gian cuớa doỡng chaớy trong giai õoaỷn õỏửu , nóỳu bióỳt hóỷ sọỳ hióỷu chốnh õọỹng nàng laỡ α , hóỷ sọỳ tọứn thỏỳt doỹc õổồỡng laỡ λ , vaỡ hóỷ sọỳ tọứn thỏỳt cuỷc bọỹ tổỡ bỗnh qua ọỳng laỡ ξv , bióỳt õoaỷn ọỳng daỡi laỡ l , coù õổồỡng kờnh d = const . Xaùc õởnh thồỡi gian τ1 khi vỏỷn tọỳc trong ọỳng õaỷt 990/0 trở sọỳ vỏỷn tọỳc doỡng chaớy dổỡng v0 ; tỗm vỏỷn tọỳc v0 ồớ traỷng thaùi chaớy dổỡng vaỡ lổu lổồỹng Q1 taỷi thồỡi õióứm τ1

pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 15/07/2013 | Lượt xem: 1141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Cơ sở kỹ thuật thủy lợi - Chương 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình Cơ sở kỹ thuật thủy lợi_Chương 8.pdf
Tài liệu liên quan