• Các phương pháp giải Hóa họcCác phương pháp giải Hóa học

  28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd MO2n-4 (hay [M(OH)4] n-4) với dd axit: Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol H+ dùng để kết tủa M(OH)n xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là : nH+ = 4nMO2n-4 = 4n[M(OH)4] n-4 29.Tính m gam Fe3O4 kh...

  doc64 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 953 | Lượt tải: 5

 • Các Chuyên đề Hóa học 10Các Chuyên đề Hóa học 10

  22. Cho 100ml dung dịch H3PO4 2M v{o 250ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M v{ NaOH 1,5M sau khi phản ứng ho{n to{n thu được dung dịch X. Số gam muối trong dung dịch X l{: A. 26,6 B. 30,6 C. 34,6 D. 32,6 23. Cho 50ml dung dịch H4PO4 2M v{o 250ml dung dịch Na3PO4 0,8M sau khi phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Vậy m l{: A. 38,...

  pdf44 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1139 | Lượt tải: 1

 • Bài tập casio môn Hóa họcBài tập casio môn Hóa học

  Câu 10:Tìm nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của Ca3(PO4)2 tinh thể biết : -12 gam Ca cháy toả 45,57 kcal - 6,2 gam P cháy toả 37,00 kcal - 168 gam CaO t ác dụng với 142 gam P2O5 toả 160,50 kcal Hiệu ứng nhiệt đo trong điều kiện đẳng áp Cho Ca=40;P=31;O=16

  doc22 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1534 | Lượt tải: 1

 • Đề thi thử Đại học năm học 2013-2014 môn Tiếng AnhĐề thi thử Đại học năm học 2013-2014 môn Tiếng Anh

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. Interpreting the feelings of other people is not always easy, as we all know, and we (61) . as much on what they seem to be telling us, as on the actual words they say. Facial (62) and tone of voice are obvious ways ...

  doc167 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 2

 • Tổng hợp 5 đề và đáp án ôn thi quốc gia 2015 môn Toán - Phan Nhật NamTổng hợp 5 đề và đáp án ôn thi quốc gia 2015 môn Toán - Phan Nhật Nam

  • Với những hệ có cấu trúc của hai phương trình lệch nhau thì thông thường ta sẽ biến đổi (nhân liên hợp , đặt ẩn phụ để quy về dạng tích hoặc thuần nhất, hàm số )một phương trình rồi thế vào phương trình còn lại. • Với những hệ có cấu trúc của hai phương trình tương đồng nhau thì thông thường ta phải sử lý đồng thời cả hai phương trình cùng...

  pdf56 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 912 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 để giải quyết một số bài toán về dãy sốChuyên đề Tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 để giải quyết một số bài toán về dãy số

  Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy n (u ),n 0  xác định bởi: 0 1 n 2 n 1 n u u 1 . u 6u 9u ,n 0           Bài 2: Cho dãy số n (u ),n 0  xác định như sau: n n n 3 5 3 5 u ( ) ( ) 2,n 1,2,. 2 2       a. Chứng minh rằng n u là số tự nhiên n 1,2,.   b. Chứng minh rằng 2011 u là số chính phương. Bà...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 3472 | Lượt tải: 8

 • Bài tập rèn luyện Vật lý - Chương: Dao độngBài tập rèn luyện Vật lý - Chương: Dao động

  Câu 69. Một lò xo có độ cứng k = 20 N/m được treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 100g được treo vào sợi dây không dãn và treo vào đầu dưới của lò xo. Lấy g = 10 m/s 2 . Để vật dao động điều hoà thì biên độ dao động của vật phải thoả mãn điều kiện: A. A  5 cm. B. A ≤ 5 cm. C. 5 ≤ A ≤ 10 cm. D. A  10 cm. Câu 70. Một vật có khối lượn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 0

 • Anđehit - XetonAnđehit - Xeton

  Câu 53(ĐHB-2011): X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4), có tỉ khối so với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V là...

  docx17 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 3

 • Đề thi quốc gia năm 2015 môn Hóa họcĐề thi quốc gia năm 2015 môn Hóa học

  Câu 195:Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(ure-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e); poli(phenol-fomanđehit) (f); capron (g). Dãy gồm các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là : A. (b), (c), (d). B. (c), (d), (e),(g). C. (a), (b), (f). D. (b), (d), (e). Câu 196:Phòng thì nghiệm bị ô nhiễm ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1172 | Lượt tải: 3

 • Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2002 môn Địa líKỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2002 môn Địa lí

  Câu I (3,0 điểm) 1. Trình bày vùng đặc quyền vềkinh tếvà thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngưdân nước ta ởngưtrường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa nhưthếnào vềan ninh quốc phòng? 2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ởViệt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho...

  pdf18 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 893 | Lượt tải: 0