• Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 13: Lý thuyết Sắt và một số kim loại quan trọngLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 13: Lý thuyết Sắt và một số kim loại quan trọng

  (Bản scan) Hợp chất của sắt (III) chỉ có tính oxi hóa, dễ bị khử thành Fe2+ hay Fe Khi tính toán dựa vào phương trình phản ứng phải lưu ý đến dữ kiện bài cho về độ tinh khiết của hóa chất ban đầu, hiệu suất phản ứng... Khi xác định thành phần hỗn hợp thường qua các bước: - Viết các phương trình phản ứng xảy ra - Đặt ẩn số (thường là số mol các...

  pdf8 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 5

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 13: Sắt và hợp chất của sắtLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 13: Sắt và hợp chất của sắt

  Câu 185: Trộn 0,54 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3, CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí một thời gian, thu được hoá học rắn A. Hoà tan A trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thì thể tích khí NO 2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc là A. 0,672 lít B. 0,896 lít C. 1,120 lít D. 1,344 lít ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2707 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 11: Lý thuyết Đại cương về kim loạiLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 11: Lý thuyết Đại cương về kim loại

  (Bản scan) Ngoài bài tập nhúng kim loại còn có nhiều bài tập cho biết lượng chất ban đầu và lượng chất cuối,có thể giải bằng phương pháp tăng giảm khối lượng. Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ 1mol chất X thành 1mol chất Y (có thể qua các giai đoạn trung gian) có thể tính được số mol của các chất có l...

  pdf14 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1311 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 11: Đại cương về kim loạiLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 11: Đại cương về kim loại

  A. Tất cả các nguyên tố khối d là kim loại B. Một số nguyên tố khối p là phi kim C. Tất cả các nguyên tố khối s là ki m loại D. Tất cả các nguyên tố khối f là kim loại Câu 110. Điểm giống nhau giữa ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá là: A. Đều có sự trao đổi electron nên phát sinh dòng điện B. Đều chỉ xảy ra với ki m loại nguyên chất C. Đều b...

  pdf11 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 0

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Lý thuyết Polime vật liệu PolimeLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Lý thuyết Polime vật liệu Polime

  1. Khái niệm Keo dán là vật liệu polime có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính 2. Phân loại a) Theo bản chất hóa hoc: - Keo vô cơ (thủy tinh lỏng) - Keo hữu cơ (hồ tinh bột, keo epoxi) b) Dạng keo: - Keo lỏng (hồ tinh bột) - Keo nhựa dẻo (matit) - ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Polime vật liệu PolimeLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Polime vật liệu Polime

  Câu 96. Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm ? A. PVA (poli (vinyl axetat) B. Tơ nilon - 6,6 C. Tơ capron D. Cao su thiên nhiên Câu 97. Cách phân loại nào sau đây đúng ? A. Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên B. Tơ capron là tơ nhân tạo C. Tơ visco là tơ tổng hợp D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học Câu 9...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 21271 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Amin - Aminoaxit - ProteinLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Amin - Aminoaxit - Protein

  Bài 216: Những chất nào sau đây lưỡng tính : A. NaHCO3 B. H2N-CH2-COOH C. CH3COONH4 D. Cả A, B, C Bài 217: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn đều đạt 78%. A. 362,7 g B. 463,4 g C. 358,7 g D. 346,7 g Bài 218: 9,3 g ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2374 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Lý thuyết Amin - Aminoaxit - ProteinLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Lý thuyết Amin - Aminoaxit - Protein

  3C nH2n + 3N + FeCl3 + 3H 2O → Fe(OH)3 + 3C nH2n + 4NCl (H2N)x – R–(COOH)y + xHCl → (ClH 3N)x – R–(COOH)y (ClH3N)x – R–(COOH)y + (x + y)NaOH → (H 2N)x – R–(COONa)y + xNaCl + (x + y)H 2O (H2N)x – R–(COOH)y + yNaOH → (H 2N)x – R–(COONa)y + yH 2O (H2N)x – R–(COONa)y + (x + y)HCl → (ClH 3N)x – R–(COOH)y + yNaCl 2(H 2N)x – R...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: Lý thuyết CacbohidratLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: Lý thuyết Cacbohidrat

  Nếu trong một phút, mỗi cm 2 bề mặt trái đất nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời thì cần bao nhiêu thời gian để 10 lá xanh với diện tích mỗi lá là 10 cm 2 tạo ra được 1,8 gam glucozơ. Biết năng lượng mặt trời chỉ sử dụng 10 % vào phản ứng tổng hợp glucozơ: A. 18 giờ B. 22 giờ 26 phút C. 26 giờ 18 phút D. 20 giờ Gợi ý: Trong 1 ph...

  pdf13 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 3

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: CacbohidratLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: Cacbohidrat

  Câu 101: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là A. 400kg. B. 398,8kg. C. 389,8kg. D. 390kg. Câu 102: Pha loãng 389,8kg ancol etylic thành ancol 40 o , biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/cm 3 . Thể tích dung dịch ancol thu được l...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 3231 | Lượt tải: 0