Giáo án Thể dục 5 - Bùi Văn Tám

- ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ

doc99 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 03/10/2015 | Lượt xem: 1007 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 5 - Bùi Văn Tám, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tư ngày 22 tháng 8 năm 2014 BÀI 37 TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA”VÀ “ LÒ CÒ TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn đi đều. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.Y/C thực hiện ở mức độ tương đối chính xác - Trò chơi “ Đua ngựa” “ Lò cò tiếp sức”. Y/C biết cách chơi và tham gia ở mức độ tương đối chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho hs khởi động các khớp 2’ 1’ 1’ 1-2’ 2-3’ 200m 2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS 2.phần cơ bản: - Trò chơi “ Đua ngựa “ + GV nhắc lại cách chơi + Cho HS chơi thử rồi chơi thật - Ôn đi đều vòng phải- vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp + Chia tổ tập luyện + Từng tổ báo cáo kết quả - Trò chơi “Lò cò tiếp sức “ + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2 em len chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 5-7’ 5’ 6-8’ 2x8N 3-4L Đội hình TL(3 ) CS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi 1tổ lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Các tổ lên trình diễn 3.phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày soạn: 22 tháng 8 năm 2014 Ngày dạy: Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2014 Bài 38: TUNG VÀ BẮT BÓNG-TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU” I. Mục tiêu - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng 2tay, ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Y/C thực hiện động tác tương đối chính xác - Trò chơi “ Bóng chuyền sáu”. Y/C biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng chuyền, dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 2-3’ 200m 2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS 2.phần cơ bản: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay + Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân + Chọn 1 số em nhảy tốt lên biểu diễn - Làm quen với trò chơi” Bóng chuyền sáu” 8-10’ 5-7’ 7-9' Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các 3.phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt của BGH: 23/12/2013 Tuần 20 Ngày soạn: 22 tháng 8 năm 2014 Ngày dạy: Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2014 BÀI 39 TUNG VÀ BẮT BÓNG- TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU” I. Mục tiêu - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng 2tay, ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Y/C thực hiện động tác tương đối chính xác - Trò chơi “ Bóng chuyền sáu”. Y/C biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng chuyền , dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Kết bạn ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 2-3’ 1' 200m 2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS 2.Phần cơ bản: - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay + Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân + Chọn 1 số em nhảy tốt lên làm mẫu - Làm quen với trò chơi” Bóng chuyền sáu” 8-10’ 5-7’ 7-9' Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) ___________________________________ Ngày dạy: 02 / 01 / 2014 BÀI 40 :TUNG VÀ BẮT BÓNG- NHẢY DÂY I. Mục tiêu - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng 2tay, ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Y/C thực hiện động tác tương đối chính xác - Trò chơi “ Bóng chuyền sáu”. Y/C biết cách chơi và tham gia vào trò chơi 1 cách chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng chuyền , dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Chuyền bóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 2-3’ 1' 200m 2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS 2.Phần cơ bản: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay + Y/C thực hiện đ/tác chính xác + Chia tổ tập luyện + Thi đua giữa các tổ + GV nhận xét tuyên dương -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn - Làm quen với trò chơi” Bóng chuyền sáu” 8-10’ 5-7’ 7-9' Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt của BGH: 30/12/2013 Tuần 21 Ngày dạy : 08 / 01 / 2014 BÀI 41 :TUNG VÀ BẮT BÓNG- NHẢY DÂY- BẬT CAO I. Mục tiêu - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng 2tay, ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Y/C thực hiện động tác tương đối chính xác - Làm quen với động tác bật cao.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng - Trò chơi “ Bóng chuyền sáu”. Y/C biết cách chơi và tham gia vào trò chơi 1 cách chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng chuyền , dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Chuyền bóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 2-3’ 1' 200m 2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS 2.Phần cơ bản: - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay + Y/C thực hiện đ/tác chính xác + Chia tổ tập luyện + Thi đua giữa các tổ + GV nhận xét tuyên dương -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn - Làm quen động tác bật cao - Trò chơi” Bóng chuyền sáu” 8-10’ 5-7’ 7-9' Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu , phân tích kỹ _ gọi học sinh lên bật thử= 2 chân học sinh thực hiện hoãn xung để tránh chấn thương 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 09 / 01 / 2014 BÀI 42 :NHẢY DÂY- BẬT CAO TRÒ CHƠI”TRỒNG NỤ- TRỒNG HOA” I. Mục tiêu - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng 2tay, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Y/C thực hiện đ/tác tương đối đúng - Tiếp tục làm quen với đ/tác bật cao.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng - Trò chơi “ trồng nụ- trồng hoa”. Y/C biết cách chơi và tham gia vào trò chơi 1 cách chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng chuyền , dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Chuyền bóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 2-3’ 1' 200m 2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay + Y/C thực hiện đ/tác chính xác + Chia tổ tập luyện + Thi đua giữa các tổ + GV nhận xét tuyên dương -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn - Động tác bật cao + Thực hiện bật nhảy theo nhịp hô 1nhóm, 2 bật nhảy 3 rơi xuống đất và hoãn xung - Trò chơi” trồng nụ trồng hoa” 8-10’ 5-7’ 7-9' Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt của BGH :06/01/2014 _______________________________________________________________ Tuần 22 Ngày dạy : 15 / 01 / 2014 BÀI 43 :NHẢY DÂY- PHỐI HỢP MANG VÁC TRÒ CHƠI ”TRỒNG NỤ- TRỒNG HOA” I. Mục tiêu - Ôn tung và bắt theo nhóm 2-3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Y/C thực hiện động tác tương đối chính xác - Tập bật cao, tập phhối hợp chạy-mang vác. Y/C thực hiện đúng cơ bản - Trò chơi “ trồng nụ- trồng hoa”. Y/C biết cách chơi II. Địa điểm – phương tiện Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Nhảy lướt sóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 2’ 2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2.Phần cơ bản: - Ôn tung và bắt bóng theo 2- 3 nhóm người + Y/C thực hiện đ/tác chính xác + Chia tổ tập luyện + Thi đua giữa các tổ + GV nhận xét tuyên dương -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn - Tập bật cao và tập chạy- mang vác + Thực hiện bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn - Trò chơi” trồng nụ trồng hoa” 5-7’ 6-8’ 5-7’ 5-7’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 16 / 01 / 2014 BÀI 44 NHẢY DÂY- DI CHUYỂN TUNG BẮT BÓNG I. Mục tiêu - Ôn di chuyển tung và bắtbóng, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Y/C thực hiện động tác tương đối chính xác - Ôn bật cao, tập phhối hợp chạy-mang vác. Y/C thực hiện đúng cơ bản - Trò chơi “ Trồng nụ- trồng hoa”. Y/C biết cách chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng , dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi” Con cóc cậu ông trời ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. Phần cơ bản: Ôn tung và bắt bóng + Tập di chuyển ngang không có bóng trước, sau đó mới di chuyển có bóng + Y/C thực hiện đ/tác chính xác + Chia tổ tập luyện -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Thi đua giữa các tổ - Tập bật cao và tập chạy- mang vác + Thực hiện bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn 6-8’ 5-7’ 7-9’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy + GV nhận xét tuyên dương 3. Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày 13/01/2014 Tuần 23 Ngày dạy  : 22 / 01/ 2014 BÀI 45 NHẢY DÂY- BẬT CAO TRÒ CHƠI “ QUA CẦU TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn di chuyển tung và bắt bóng, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Y/C thực hiện động tác tương đối chính xác - Ôn bật cao.Y/C thực hiện đúng cơ bản - Trò chơi “ Qua cầu tiếp sức”. Y/C biết cách chơi , tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng , dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi” Lăn bóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: Ôn tung và bắt bóng + Tập di chuyển ngang không có bóng trước, sau đó mới di chuyển có bóng + Chia tổ tập luyện + GV nhận xét tuyên dương -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Thi đua giữa các tổ - Tập bật cao với tay chạm vật chuẩn + Thực hiện bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn - Trò chơi” Qua cầu tiếp sức” 6-8’ 5-7’ 5-7’ 5-7’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 23 / 01 /2014 BÀI 46: NHẢY DÂY- TRÒ CHƠI “ QUA CẦU TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Kiểm tra nhảy dây kiểu chân trước, chân sau II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng , dây nhảy III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi” Lăn bóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: Ôn tung và bắt bóng + Tập di chuyển ngang không có bóng trước, sau đó mới di chuyển có bóng + Chia tổ tập luyện + GV nhận xét tuyên dương -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Thi đua giữa các tổ - Tập bật cao với tay chạm vật chuẩn + Thực hiện bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn - Trò chơi” Qua cầu tiếp sức” 6-8’ 5-7’ 5-7’ 5-7’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố Ký duyệt, ngày 20/01/2014 __________________________________________________________________ Tuần 24 Ngày dạy : 29 / 01 /2014 BÀI 47 PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY - TRÒ CHƠI “ QUA CẦU TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Tiếp tục ôn phối hợp chạy- mang vác, bật cao.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng - Học mới phối hợp chảy nhảy và bật nhảy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng - Trò chơi” Qua cầu tiếp sức” II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: -Ôn nhảy dây kiểu chụm 2chân + Thi đua giữa các tổ - Trò chơi” Qua cầu tiếp sức” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 17-18’ 3-4’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy Đội hình trò chơi 3 .Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 30 / 01 / 2014 BÀI48: PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY TRÒ CHƠI”CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH I. Mục tiêu - Ôn phối hợp chạy và bật nhảy, chạy- nhảy- mang vác.Y/cầu thực hiện đ/tác tương đối đúng - Học mới trò chơi” Chuyển nhanh, nhảy nhanh”. Y/cầu biết tham gia được vào trò chơi -II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi” Lăn bóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8 N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Ôn phối hợp chạy- mang vác - Ôn bật cao - Học phối hợp mang vác chạy và bật nhảy + Thi đua giữa các tổ - Tập bật cao với tay chạm vật chuẩn + Thực hiện bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn - Trò chơi” chuyển nhanh, nhảy nhanh” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 17-18’ 3-4’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày 27/01/2014 ________________________________________________________________ Tuần 25 Ngày dạy : 19 / 02 / 2014 BÀY 49: PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ- BẬT CAO TRÒ CHƠI”CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH I. Mục tiêu - Ôn phối hợp chạy- bật cao.Y/cầu thực hiện đ/tác tương đối đúng - Trò chơi” Chuyển nhanh, nhảy nhanh”. Y/cầu biết tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi” Lăn bóng ” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Ôn phối hợp chạy- mang vác - Phối hợp chạy đà và bật cao + Thi đua giữa các tổ - Tập bật cao với tay chạm vật chuẩn + Thực hiện bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn - Trò chơi” chuyển nhanh, nhảy nhanh” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 5-6’ 6-8’ 6-8’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 20 / 02 / 2014 BÀI 50: BẬT CAO -TRÒ CHƠI”CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH I. Mục tiêu - Ôn bật cao.Y/cầu thực hiện đ/tác tương đối đúng II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Ôn bật cao + Thi đua giữa các tổ - Tập bật cao với tay chạm vật chuẩn + Thực hiện bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn - Trò chơi” chuyển nhanh, nhảy nhanh” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 12-14’ 3-4’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày 17/02/2014 _________________________________________________________________ Tuần 26 Ngày dạy : 26 / 02 / 2014 Bài 51: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI” CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng 150g trúng đích và tập các động tác bổ trợ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Học trò chơi” Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.Y/cầu biết cách chơi tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Môn tự chọn + Ném bóng: Tập các động tác bổ trợ:tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi người chuyển bóng.. + Ôn cách cầm bóng - Trò chơi” chuyền và bắt bóng tiếp sức” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 27 / 02 / 2014 BÀI 52: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI” CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng 150g trúng đích và tập các động tác bổ trợ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.Y/cầu biết cách chơi tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Đứng ngồi theo hiệu lệnh” - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS Đội hình ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2.Phần cơ bản: - Môn tự chọn + Ném bóng: Tập các động tác bổ trợ:tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi người chuyển bóng.. + Ôn cách cầm bóng - Trò chơi” chuyền và bắt bóng tiếp sức” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi .3.Phần kềt thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày 24/02/2014 Tuần 27 Ngày dạy : 05 / 03 / 2014 BÀI 53 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI” CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng 150g trúng đích và tập các động tác bổ trợ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.Y/cầu biết cách chơi tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Trò chơi”Đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Môn tự chọn + Ném bóng: Tập các động tác bổ trợ:tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi người chuyển bóng.. + Ôn cách cầm bóng - Trò chơi” chuyền và bắt bóng tiếp sức” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 06 / 03 / 2014 BÀI 54 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI” CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng 150g trúng đích và tập các động tác bổ trợ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.Y/cầu biết cách chơi tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV CS Đội hình khởi động (2) CS 2.Phần cơ bản: - Môn tự chọn + Ném bóng: Tập các động tác bổ trợ:tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi người chuyển bóng.. - Trò chơi” chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ” 9-11’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày 03/03/2014 _________________________________________________________________ Tuần 28 Ngày dạy : 12 / 03 / 2014 Bài 55: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN-TRÒ CHƠI” BỎ KHĂN” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng 150g trúng đích và tập các động tác bổ trợ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Bỏ khăn”. II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: Môn tự chọn + Ném bóng: Tập các động tác bổ trợ:tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi người chuyển bóng.. + Thi đua giữa các tổ - Trò chơi ” Bỏ khăn” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x CS GV x x x x x x x x x x - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 13 / 03 / 2014 Bài 56 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI” HOÀNG ANH HOÀNG YẾN” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực .Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Hoàng anh hoàng yến”.Y/cầu tham gia trò chơi chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Môn tự chọn + Học cách cầm bóng bằng 2tay trước ngực + Học ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực + Thi đua giữa các tổ - Trò chơi ” Hoàng anh hoàng yến” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kềt thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày: 10/03/2014 Tuần 29 Ngày dạy : 19 / 03 / 2014 BÀI 57 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI”NHẢY NHANH, NHẢY ĐÚNG” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực .Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Nhảy nhanh, nhảy đúng”.Y/cầu tham gia trò chơi chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS 2.Phần cơ bản: Môn tự chọn + Ôn cách cầm bóng bằng 2tay trước ngực + Thi đứng ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực + Thi đua giữa các tổ - Trò chơi ” Nhảy nhanh, nhảy đúng” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát 3.Phần kết thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 20 / 03 / 2014 Bài 58 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN-TRÒ CHƠI”NHẢY Ô TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực .Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Nhảy ô tiếp sức”.Y/cầu tham gia trò chơi chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: Môn tự chọn + Ôn cách cầm bóng bằng 2tay trước ngực + Thi đứng ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực + Thi đua giữa các tổ - Trò chơi ” nhảy ô tiếp sức” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày 17/03/2014 Tuần 30 Ngày dạy : 26 / 03 / 2014 BÀI 59 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI”LÒ CÒ TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn ném bóng vào rổ bằng 1tay .Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Lò cò tiếp sức”.Y/cầu tham gia trò chơi chủ độngII. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Môn tự chọn + Ôn cách cầm bóng bằng12tay trên vai + Thi đứng ném bóng vào rổ bằng 1tay trên vai + Thi đua giữa các tổ - Trò chơi ” lò cò tiếp sức” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát Đội hình trò chơi GV x x x x x x x x x x x .. x 3.Phần kềt thúc: - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy 27 / 03/ 2014 BÀI 60 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ TRAO TÍN GẬY” I. Mục tiêu - Ôn cách ném bóng vào rổ bằng 1 tay trên vai .Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi “ Trao tín gậy”Y/cầu tham gia trò chơi chủ động II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản: - Môn tự chọn + Ôn cách cầm bóng bằng1tay trên vai + Thi ném bóng vào rổ bằng 1tay trên vai - Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng 1tay trên vai - Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực - Trò chơi ” Trao tín gậy” 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ với nhau Đội hình trò chơi GV x x x x x x x x x x x .. x 3.Phần kết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ký duyệt, ngày 24/03/2014 Tuần 31 Ngày dạy : 02 / 04 / 2014 Bài 61 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I. Mục tiêu - Ôn cách ném bóng vào rổ bằng 2tay.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản - Môn tự chọn + Ôn cách cầm bóng bằng2tay trước ngực + Ôn ném bóng vào rổ bằng 2tay t - Thi đứng ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực - Trò chơi ” Nhảy ô tiếp sức” 15-17’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ với nhau Đội hình trò chơi 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 03 / 04 / 2014 Bài 62 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN- TRÒ CHƠI” CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Mục tiêu - Ôn cách ném bóng vào rổ bằng 2tay.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” Chuyển đồ vật”. Yêu cầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản: Môn tự chọn + Thi ném bóng bằng 1tay lên rổ + Thi đứng ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực - Trò chơi ” Chuyển đồ vật” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ với nhau Đội hình trò chơi .3. Phần kkết thúc: GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) __________________________________________________________ Ký duyệt, ngày : 31/03/2014 __________________________________________________________________ Tuần 32 Ngày dạy : 09 / 04 / 2014 Bài 63 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN- TRÒ CHƠI” LĂN BÓNG” I. Mục tiêu - Ôn cách ném bóng vào rổ bằng 2tay và bằng 1tay lên rổ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” lăn bóng”. Yêu cầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2.Phần cơ bản - Môn tự chọn + Ôn ném bóng bằng 1tay lên rổ + Ôn ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực - Thi ném bóng vào rổ bằng 2tay trước ngực - Trò chơi ” lăn bóng” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ với nhau Đội hình trò chơi 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 10 / 04 / 2014 Bài 64: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN- TRÒ CHƠI” DẪN BÓNG” I. Mục tiêu - Ôn cách ném bóng bằng 1tay lên rổ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” dẫn bóng”. Yêucầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản - Môn tự chọn + Ôn ném bóng bằng 1tay lên rổ - Thi ném bóng vào rổ bằng 1tay trên vai - Trò chơi ” dẫn bóng” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ với nhau Đội hình trò chơi 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) __________________________________________________________ Ký duyệt, ngày : 07 / 04 /2014 __________________________________________________________________ Tuần 33 Ngày dạy : 16 / 04 / 2014 Bài 65 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN- TRÒ CHƠI” DẪN BÓNG” I. Mục tiêu - Ôn cách ném bóng bằng 1tay lên rổ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” dẫn bóng”. Yêucầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản - Môn tự chọn + Ôn ném bóng bằng 1tay lên rổ - Thi ném bóng vào rổ bằng 1tay trên vai - Trò chơi ” dẫn bóng” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 14-16’ 5-6’ Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ với nhau Đội hình trò chơi 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 17 / 04 / 2014 Bài 66: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I. Mục tiêu - Kiểm tra đứng ném bóng bằng 1tay lên rổ.Y/cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành tích - Trò chơi” dẫn bóng”. Yêucầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản - Môn tự chọn + Ôn ném bóng bằng 1tay lên rổ - Thi ném bóng vào rổ bằng 1tay trên vai + Hoàn thành tốt 1-2 quả vào rổ + Hoàn thành 1lần thực hiện cơ bản đúng + Chưa hoàn thành Cả 3lần sai động tác - Trò chơi ” dẫn bóng” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 14-16’ 5-6’ 3lần Đội hình TL( 3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ro x x x x x GV - Gọi 1số em lên làm mẫu, cả lớp ngồi dưới quan sát - Thi đua giữa các tổ với nhau Đội hình trò chơi 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) __________________________________________________________________ Ký duyệt, ngày : 14 / 04 /2014 __________________________________________________________________ Tuần 34 Ngày dạy : 23 / 04 / 2014 Bài 67: TRÒ CHƠI” NHẢY Ô TIẾP SỨC” VÀ “ DẪN BÓNG” I. Mục tiêu - Chơi 2 trò chơi” Nhảy ô tiếp sức” và” dẫn bóng”. Yêucầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản - Trò chơi” Nhảy ô tiếp sức + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi - Trò chơi ” dẫn bóng” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 9-10’ 9-10’ Đội hình trò chơi Đội hình trò chơi Yêu cầu học sinh chơi sôi nổi nhiệt tình và chủ động - Có thưởng phạt 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 24 / 04 / 2014 Bài 68: TRÒ CHƠI” NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” VÀ” AI KÉO KHOẺ” I. Mục tiêu - Chơi 2 trò chơi” nhảy đúng,nhảy nhanh” và “ai keó khoẻ’. Yêu cầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản - Trò chơi” nhảy đúng, nhảy nhanh + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi - Trò chơi “ ai kéo khoẻ” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 9-10’ 9-10’ Đội hình trò chơi ai kéo khoẻ Yêu cầu học sinh chơi sôi nổi nhiệt tình và chủ động - Có thưởng phạt 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) __________________________________________________________________ Ký duyệt, ngày : 21/ 04 /2014 ______________________________________________________________ Tuần 35 Ngày dạy : 30 / 04 / 2014 Bài 69: TRÒ CHƠI” LÒ CÒ TIẾP SỨC” VÀ “ LĂN BÓNG” I. Mục tiêu - Chơi 2 trò chơi” lò cò tiếp sức” và “ Lăn bóng”. Yêu cầu tham gia chủ động vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi , kẻ sân, bóng III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng - Cho hs khởi động các khớp. Ôn bài thể dục phát triển chung - Kiểm tra bài cũ 2’ 1’ 1’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 200m2x8N Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động (2) CS CS 2. Phần cơ bản Trò chơi” lò cò tiếp sức” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi - Trò chơi “ lăn bóng” + GV nêu tên trò chơi + Nêu cách chơi, luật chơi + Gọi 1-2em lên chơi thử- chơi thật + Tổ chức cho hs chơi 9-10’ 9-10’ Đội hình trò chơi GV x x x x x x x x x x x .. x Đội hình trò chơi Yêu cầu học sinh chơi sôi nổi nhiệt tình và chủ động - Có thưởng phạt 3. Phần kết thúc - GV cho hs thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học về ôn bài cũ 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1, 2 em lên củng cố - Đội hình uống lớp như (1 ) Ngày dạy : 01 / 05 / 2014 Bài 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC I. Mục tiêu -Tổng kết đánh giá kết quả học tập môn học thể dục.Yêu cầu học sinh biết được khái quát những kiến thức kỹ năng đã học và kết quả của từng học sinh II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm : Trên sân trường Phương tiện : Còi III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Trò chơi 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 200m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. Phần cơ bản - Tổng kết đánh giá kết quả môn thể dục +GV cùng học sinh hệ thống kiến thức đã học + GV công bố kết quả học tập tinh thần thái độ của HS trong năm học vừa qua + Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục 22-24’ - GV gọi vài học sinh giỏi lên thực hiện lại kỹ thuật của từng nội dung - GV cùng học sinh nhận xét - GV công bố kết quả học tập tuyên dương ,khen .nhắc nhở 1 số em chưa hoàn thành cần cố gắng hơn. 3. Phần kết luận - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1-2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ký duyệt, ngày : 28/04/2014

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao_an_the_duc_5_2797.doc