Giáo án Photoshop - Bài 3: Làm việc với layer

Bài tập tình huống 1. Để bảo thay đổi được màu tọc, tô đậm môi và tẩy xóa một phần lỗi của bức ảnh để tạo cho bức ảnh được đẹp và sắc nét hơn. Hãy sử bộ công tụ tô vẽ và bộ công cụ Stamp để chỉnh sửa bức ảnh trên. 1. Xác định lựa chọn công cụ:

doc8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Photoshop - Bài 3: Làm việc với layer, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 03 Thời gian thực hiện: 45 phút Tên bài học trước: . Thực hiện ngày:./../.... BÀI 3: Làm việc với Layer I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: Trình bày và phân biệt được chức năng nhiệm vụ của hai bộ công cụ tô vẽ và công cụ Stamp; Sử dụng được thành thạo bộ công cụ tô vẽ và công cụ Stamp vào chỉnh sủa ảnh; Phát triển thói quen làm việc nhóm, tính cẩn thận, chính xác, có sự sáng tạo trong công việc II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY: - Đồ dùng dạy học: Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình, sổ tay giáo viên, tài liệu phát tay. - Phương tiện dạy học: + Máy tính, máy chiếu Projecter, phấn, bảng v. v... + Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư dạy học cho 1 vị trí thực tập: III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thực hành IV. ỔN ĐỊNH LỚP Thời gian: 1 phút Kiểm tra sĩ số lớp, đồng phục và động viên tinh thần học tập của lớp. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. V. THỰC HIỆN BÀI HỌC: TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Dẫn nhập - Giới thiệu hình ảnh ( Trước và sau khi chỉnh súa). - Từ hình ảnh này các em hãy cho thầy nhận xét về 2 bức ảnh trên? - Yêu cầu sinh viên xem hai hình ảnh Nêu vấn đề: Hãy phát biểu suy nghĩ của em về hai bức ảnh mà chúng ta vừa được xem? Phát vấn: Vậy thì làm gì để làm đươc bức ảnh đươc như vậy? cụ thể là thay đổi màu sắc và làm giảm các nếp nhăn, thêm răng cho Ông cụ Chúng ta phải làm gì? - Chú ý theo dõi hai bức ảnh. - Trả lời câu hỏi. 5’ 2 Giới thiệu chủ đề: Bài 3: Làm việc với Layer (Tiếp) Mục tiêu bài học Nội dung 15. Bộ công cu tô vẽ 15.1 Công cụ Brush tool 15.2. Công cụ Penci.   15.3. Công cụ Color Replacement Tool   15.4. Công cụ Mixer Brush Tool  16. Bộ công cu Stamp. 16.1. Công cu Clone Stamp 16.2. Công cụ pattern Stamp. - Nêu tên bài giảng Thuyết trình: - Lắng nghe và ghi tên bài - Lắng nghe và ghi nhớ 1’ 3 Giải quyết vấn đề 15. Bộ công cu tô vẽ 15.1 Công cụ Brush tool 15.2. Công cụ Penci.   15.3. Công cụ Color Replacement Tool   15.4. Công cụ Mixer Brush Tool  16. Bộ công cu Stamp. 16.1. Công cu Clone Stamp 16.2. Công cụ pattern Stamp. Trình chiếu và giới thiệu về các công cụ. Quan sát * Lý thuyết liên quan. 15. Bộ công cu tô vẽ: 15.1 Công cụ Brush tool . - Để chon chọn công cụ Brush tool có các cách chọn sau + Cách 1: gõ phím tắt là B; + Cách 2: Nhấp chuột lên thanh công cụ Tool chọn Brush tool. Sau khi chọn công cụ Brush chúng ta sẽ thiết lập một số thông số trên thanh tùy chọn Brush tool. 1 3 2 4 + Nút 1: Dùng để xác lập kích thước và đường viền của Brush, nhấn chuột vào nút này sẻ cho ta một khung chứa các lựa chọn Ở khung Size cho ta thay đổi kích thước của Brush. Ở Hasneed độ sắc nét của đường biên chọn từ 0% đến 100% Môt khung chứa các kiểu ngòi Brush. + Nút 2: Chứa các lựa chọn nét cọ và các tùy biến của nét cọ. Nút 3: Mode Chế dô hòa trộn màu của nét vẽ Nút 4: Opaccity : Độ mờ đục màu của nét vẽ lự chọn từ 1% đến 100% độ màu lựa chọn. Công cụ Brush tool cho phép bạn vẽ trong mọi lớp, giống như một paintbrush. Bạn có thể cài đặt những cách khác nhau để lựa chọn, có thể tùy chỉnh những tình huống khác nhau và chọn các ngòi bút tủy theo lưa chọn 15.2. Công cụ Pencil.   Công cu penci: Tô màu tiền cảnh bằng các loai bút cứng. 15.3. Công cụ Color Replacement Tool   Sử dụng để thay thế màu sắc trên hình ảnh với tông màu Foreground. 15.4. Công cụ Mixer Brush Tool  Hòa trộn màu Foreground và Background cho ra một màu trung tính theo thông số trên thanh đặc tính giữa màu nền và màu tiền cảnh. 16. Bộ công cu Stamp. 16.1. Công cu Clone Stamp . - Để chon chon công cụ Clone Stamp có các cách chon sau + Cách 1: gõ phím tắt là S; + Cách 2: Nhấp chuột lên thanh công cụ Tool chọn Clone Stamp. Sau khi chọn công cụ Brush chúng ta sẽ thiết lập một số thông số trên thanh tùy chọn Clone Stamp Công cụ Copy mẫu hình ảnh ở một khu vưc khác để đem sang tô ở môt khu vưc khác hoặc sang môt tài liêu khác củng đang mở. Thao tác: + Giữ phím ALT và nhấp chuôt vào chỗ hình ảnh cần sao chép. + Thả phím Alt rồi đưa trỏ công cụ đến vẽ tại nơi muốn vẽ bản sao. + Tùy chon Aligned cho phép sao chép hình ảnh môt cách liên tục. 16.2. Công cụ pattern Stamp. Công dụng: tô vẽ bằng mẫu Pattern Thao tác chọn công cụ, sau đó chọn mẫu Pattern trên thanh Option để tô vẽ. Cách nhâp một mẩu Pattern mới : Dùng công cụ Rectangular Maqee ( với đô Father =0) tạo vùng chon trên khu vực cần lấy mẫu rồi vào menu edit - > Define Pattern. * Thực hành: - Bài tập tình huống 1: Thay đổi màu tóc, và màu môi. Hãy sử củng công cụ Brush tool để thay đổi màu. - Bài tập tình huống 2: Sử dung công cụ Clone Stam để tẩy bới nêp nhăn và xóa nhưng phần bi lỗi và làm cho sống mũ thẳng. Phát vấn: Sử dụng công cụ Brush tôl để làm gì - Gọi sinh viên trả lời câu hỏi. - Nhận xét - Làm mẫu, giải thích. - Trình chiếu và làm mẫu - Yêu cầu học sinh quan sát màn hình. Phát vấn: Mục đích sử dụng công cụ pencil, công cu corler replacement, công cụ mixet brush làm gì? - Gọi sinh viên trả lời câu hỏi. - Nhận xét - Làm mẫu, giải thích.. - Yêu cầu học sinh quan sát màn hình. Phát vấn: Mục đích sử dụng công Clone Stamp và Pattern Stam làm gì? - Gọi sinh viên trả lời câu hỏi. - Nhận xét - Làm mẫu, giải thích.. - Yêu cầu học sinh quan sát màn hình. - Phát vấn: Nếu chọn clone Stamp có định ta có tẩy xóa được nhưng phần anh bị lỗi không? - Gọi HS lên thực hiện thao tác. - Thông báo thời gian, nội dung TH. - Chia nhóm: - Phát phiếu thảo luận, phiếu hướng dẫn thực hành. - Yêu cầu sinh viên thực hiện làm trên máy. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. - Đánh giá kết quả của sinh viên - Lắng nghe - Cá nhân sinh viên trả lời. - Lắng nghe, ghi nhận thông tin - Lắng nghe - Cá nhân sinh viên trả lời. Quan sát - Lắng nghe - Cá nhân sinh viên trả lời. - Chú ý theo dõi - Lắng nghe, ghi nhận thông tin. - Gọi tinh thần xung phong của từng cá nhân trong lớp. - Quan sát, lằng nghe. - Lắng nghe - Cá nhân sinh viên trả lời. - Chú ý theo dõi - Lắng nghe, ghi nhận thông tin. - Gọi tinh thần xung phong của từng cá nhân trong lớp. - Quan sát, lằng nghe. - Ngồi đúng vị trí đã được phân công. - Nhận phiếu học tập và phiếu hướng dẫn thực hành. - Thực hiện trên máy tính. - Đại diện nhóm trình bày kết quả 5’ 6’ 10’ 13 4 Kết thúc vấn đề Phát vấn: Khi nào thì sử dụng công cụ Brush tool, công cu Clone Stamp -Gọi sinh viên trả lời: Gọi sinh viên khác trả lời bổ sung ( nếu có) Tóm lược ý nghĩa bộ công cụ Tô vẽ và bộ công cụ Stamp. - Lắng nghe - Cá nhân trả lời câu hỏi - Cá nhân khác trả lời câu hỏi (nếu có) 3’ 5 Hướng dẫn tự học - Sử dung bộ công cụ tô vẽ và bộ công cụ Stamp tùy từng trường hợp - Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ History và công cụ tẩy Ease 1’ VI.RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày .......... tháng ......... năm 2016. TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Thái Danh Hải TÊN MÔ ĐUN: PHOTOSHOP BÀI HỌC 3: LÀM VIỆC VỚI LAYER LỚP:.. NGÀY THỰC HIỆN PHIẾU BÀI TẬP MÃ SỐ PHIẾU: 01 BÀI TẬP THỰC HÀNH 01 Bài tập tình huống 1. Để bảo thay đổi được màu tọc, tô đậm môi và tẩy xóa một phần lỗi của bức ảnh để tạo cho bức ảnh được đẹp và sắc nét hơn. Hãy sử bộ công tụ tô vẽ và bộ công cụ Stamp để chỉnh sửa bức ảnh trên. 1. Xác định lựa chọn công cụ: .... 2. Thực hiện thao tác chỉnh sửa ảnh: Bước 1: Vào thanh công cụ Tool Bước 2: Chọn Bước 3: to màu Bước 4: chọn Bước 5: Thao tác chỉnh sửa. .... TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH Tên mô đun: Photoshop ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH MÃ SỐ PHIẾU: 01 TIÊU ĐỀ PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH Tên sinh viên Người giám sát đánh giá Bài học Làm việc với Layer Ngày đánh giá Trong khi thực hành, sinh viên đã: Sinh viên tự đánh giá Người giám sát đánh giá Có Không Có Không Chuẩn bị Chuẩn bị máy tính, phần mềm photoshop Chuẩn bị sẳn các bức ảnh để thực hành Thực hành Thực hiện mở phần mềm photoshop Vào giao diện chính của phần mềm và lựa chọn công cụ để chỉnh sửa ảnh Xác định được mục đích chỉnh sửa ảnh Thao tác chỉnh sửa ảnh Sau khi chỉnh sửa được bức ảnh hoàn chỉnh kiểm tra lại bức ảnh mình đã làm hoàn thiện chưa. Lưu ý an toàn cho bức ảnh Kiểm tra lại bức ảnh gốc ban đầu Quan sát và so sánh giữa sảm phẩm cuối cùng và bức ảnh ban đầu có bị thay đổi biến dạng không ? Thực hiện đúng quy trình Phần thực hành của sinh viên: Đạt q Không đạt q Phản hồi cho sinh viên: Chữ ký sinh viên: Ngày tháng: Chữ ký người đánh giá: Ngày tháng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao_an_photshop_chinh_6987.doc
Tài liệu liên quan