Giáo án Bộ môn mạng máy tính và truyền thông

Mục tiêu: o Hiểu vai trò của HĐH trong hệ thống máy tính o Biết nguyên lý hoạt động của HĐH o Hiểu phương pháp thiết kế HĐH o Biết ứng dụng các nguyên lý trong thiết kế trong các HĐH hiện đại • Nội dung: o Tổng quan hệ điều hành và các thành phần của nó o Quản lý tiến trình o Quản lý bộ nhớ 8/8/2013 B 3 ộ m

pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bộ môn mạng máy tính và truyền thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại học Cần Thơ Giảng viên: Hà Duy An Email: hdan@cit.ctu.edu.vn • Mã số: CT107 • Số tín chỉ: 3 o Lý thuyết: 30 tiết o Thực hành: 30 tiết (5 buổi thực hành + 1 buổi kiểm tra) • Học phần tiên quyết: o Lập trình căn bản (CT101) o Kiến trúc máy tính (CT104) • Hình thức đánh giá: o Kiểm tra giữa kỳ: 50% • 20% lý thuyết: gồm 4 bài kiểm tra thực hiện vào cuối các buổi thực hành (bắt đầu từ buổi thực hành thứ 2) • 30% thực hành o Thi cuối kỳ: 50% (lý thuyết, trắc nghiệm) 8/8/2013 Bộ môn mạng máy tính & truyền thông2 • Mục tiêu: o Hiểu vai trò của HĐH trong hệ thống máy tính o Biết nguyên lý hoạt động của HĐH o Hiểu phương pháp thiết kế HĐH o Biết ứng dụng các nguyên lý trong thiết kế trong các HĐH hiện đại • Nội dung: o Tổng quan hệ điều hành và các thành phần của nó o Quản lý tiến trình o Quản lý bộ nhớ 8/8/2013 Bộ môn mạng máy tính & truyền thông3 Nội dung Tuần Tổng quan 1 Cấu trúc hệ điều hành 2 Tiến trình 3 Hướng dẫn thực hành 4 Quản lý tiến trình 5, 6, 7 Quản lý bộ nhớ 8, 9, 10 Final Test 15 8/8/2013 Bộ môn mạng máy tính & truyền thông4 1. Giáo trình hệ diều hành – Ths. Nguyễn Phú Trường, Đại học Cần Thơ 2005 2. Operating System Concepts – Abraham Siberschatz, Peter Baer Galvin and Greg Gagne 3. Modern Operating Systems – Andrew S.Tanenbaum 8/8/2013 Bộ môn mạng máy tính & truyền thông5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_dieu_hanh_ha_duy_an_tong_quan_mon_hoc_5416.pdf
Tài liệu liên quan