Giải tích cơ bản phần 3

GIỚI THIỆU Phép toán cơ bản của giải tích là "phép lấy giới hạn". Để nghiên cứu giới hạn của một dãy số, hàm số, . ta phải "đo" được "độ xa gần" giữa các đối tượng cần xét giới hạn đó. Do vậy, những khái niệm như là mêtric, tôpô được tạo ra để mô tả một cách chính xác, đầy đủ việc đo độ xa, gần ấy. Các yếu tố được nghiên cứu trong giải tích thường mang tính chất "động" hơn là tính chất "tĩnh" như trong đại số.

pdf20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1313 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải tích cơ bản phần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải tích cơ bản phần iii.pdf
Tài liệu liên quan