Etabs - Thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Kết cấu dàn bao gồm các thanh thẳng được nối với nhau tại các mắt dàn, các mắt dàn là các khớp. Trong tính toán người ta thường bỏ qua trọng lượng của các thanh dàn, tải trọng tác dụng lên kết cấu dàn là các lực tập trung đặt tại các mắt dàn. Nội lực phát sinh trong các thanh dàn chỉ bao gồm lực dọc. Trong kết cấu dàn, việc rời rạc hóa kết cấu thành các phần tử phải được thực hiện tại các mắt dàn như Hình 2. Phần tử của kết cấu dàn là phần tử thanh dàn thẳng có hai nút ở hai đầu. Trong hệ tọa độ tổng thể XYZ, mỗi nút có ba bậc tự do bao gồm ba thành phần chuyển vị thẳng theo ba trục X, Y và Z. Thực tế phần tử thanh dàn thẳng là một trường hợp đặc biệt của phần tử thanh dầm thẳng. Trong các phần mềm tính toán kết cấu người ta sử dụng phần tử thanh dầm thẳng để mô hình các kết cấu dàn, khi đó sẽ phải loại bỏ bớt ba bậc tự do là ba thành phần chuyển vị xoay quanh ba trục X, Y, Z của các nút hoặc giải phóng các thành phần mô men uốn ở hai đầu phần tử thanh dầm thẳng.

pdf215 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 15/07/2013 | Lượt xem: 6744 | Lượt tải: 37download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Etabs - Thiết kế kết cấu nhà cao tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iảng viên Trần Minh Thi 10 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 11 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 12 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 13 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 14 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 15 Sơ bộ tiết diện Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 16 Xác định sơ bộ tiết diện cho các cấu kiện của công trình như sàn, dầm, cột, vách nhằm phục vụ cho bài toán dao động riêng. Lựa chọn tiết diện phải thỏa mãn yêu cầu kiến trúc và đảm bảo điều kiện của chu kỳ dao động. 1.1.1. Sàn Nhằm thỏa mãn giả thiết kết cấu (dầm) sàn là vách cứng trong mặt phẳng ngang (diaphragm), nghĩa là có độ cứng tuyệt đối trong mặt phẳng sàn và mềm (biến dạng được) ngoài mép sàn, của các lý thuyết tính toán nhà cao tầng hiện nay, dẫn đến chuyển vị ngang ở mỗi cao trình NCT là không đổi. Sàn càng cứng, chu kỳ dao động và gia tốc dao động sẽ giảm đi, đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép. Và thông thường, nếu cứ “chồng” tầng lên, mà mỗi sàn được tính toán như 1 sàn độc lập, khả năng độ cứng của giả thiết sẽ không đảm bảo tuyệt đối – công trình sẽ “rung, lắc” nhẹ, cảm nhận được khi có gió mạnh thổi vào. Nhà cao tầng, cần đặt sẵn những đường ống thiết bị trong nhà, cần tăng “1 ít” chiều dày sàn. Sàn DUL, để dễ bố trí cáp, chiều dày sàn lớn, hợp lý, vẫn có lợi. Sàn nhà ít tầng, thông thường (0.35 0.55)s dJ J= ¸ Sàn nhà cao tầng, nên có (0.5 0.65)s dJ J= ¸ trong đó sJ là moment quán tính của sàn, ứng với chiều rộng quy ước là min( ) 3 d ab b¢ = + và 2 b a : nhịp cột (phương gió đang tác dụng và xét đến ảnh hưởng) b : bước cột (phương trực giao với a ) db : bề rộng dầm Kết quả tính toán cho thấy: chiều dày sàn chọn theo những quy định thông thường của nhà ít tầng, cần được nhân thêm hệ số, xác định theo bảng Số tầng 12 15 20 25 30 40 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 17 Sàn nấm 1.04 1.06 1.10 1.14 1.18 1.26 Sàn dầm 1.04 1.06 1.08 1.11 1.15 1.22 Khả năng chống động đất của công trình, sẽ tăng đôi chút. Lưu ý: Cốt thép, vẫn phải được tính toán như sàn nhà ít tầng, thông thường. 1.1.1.1. Sàn nấm, sàn phẳng Thường chọn 1 1 30 40s h Læ ö= ¸ç ÷ è ø Lưu ý: Khi thực hiện những công trình nhà cao tầng, trong thời gian gần đây, thường hay sử dụng sàn nấm DUL, không dầm. Khi xây tường ngăn phòng, sẽ có 2 vấn đề cần quan tâm · Tường sẽ xây không đúng (vì không có) dầm, tải loại dãy. Cần phân tích thêm nội lực trong sàn nấm, chịu loại tải này, để tránh nội lực phân bố không đều, dễ gây nứt sàn, thấy trước. · Khi xây (hay lắp) tường, nếu không chèn kín khe hở mặt trên tường (giáp sàn), tường mỏng; về lâu dài sẽ xuất hiện khe nứt dọc do co ngót theo mặt tiếp giáp này, ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường công trình. 1.1.1.2. Sàn có dầm Thường chọn 1 1 1 50 40s h Læ ö= ¸ç ÷ è ø hoặc ( )1 2 1 1 100 80s h L Læ ö= ¸ +ç ÷ è ø trong đó 1 2;L L lần lượt là chiều dài cạnh ngắn và cạnh dài của ô sàn. Hàm lượng thép trong sàn là max bR s R R m x= trong đó: Các giá trị ;b sR R tra theo bảng ở mục 2.1.1 và 2.1.2 (file này) Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 18 và ( ) , 0,85 0,008 ; ; 1 0,5 . 1 1 1,1 b R R R R s sc u R R w w x a x x w s = - = = - æ ö+ -ç ÷ è ø Các hệ số trên được xác định theo bảng tra sau (trích từ phụ lục E trang 245 – TCVN356 – 2005) 1.1.2. Dầm Đối với các dầm thông thường h>b: 1 2 3 3 b hæ ö= ¸ç ÷ è ø · 1 nhịp: 1 1 12 10 h Læ ö= ¸ç ÷ è ø · Nhiều nhịp: 1 1 18 12 h Læ ö= ¸ç ÷ è ø · Console: 1 1 6 4 h Læ ö= ¸ç ÷ è ø Lưu ý Trường hợp dầm bẹt h<b Khi chiều cao tầng cần hạn chế lại, chiều cao dầm sẽ thường không đạt tỷ lệ bình thường, sẽ có 1 1 20 14 h Læ ö= ¸ç ÷ è ø và ngược lại, chiều rộng dầm sẽ tăng. BTCT thường, vẫn xử lý được tình huống này. Hàm lượng thép trong dầm là max bR s R R m x= (xem mục 2.2.1.2) Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 19 Hàm lượng thép trong dầm hợp lý (1 1.5)%m = ¸ . 1.1.3. Cột Kích thước tiết diện cột thường chọn theo diện tích truyền tải từ dầm (sàn) lên, phân đều theo các phương, mỗi tầng. Trên cơ sở đó, xác định được lực nén và từ lực nén (có gia tăng hệ số để xét thêm ảnh hưởng của Moment), sẽ tính được tiết diện cột (vuông, chữ nhật, tròn…). Về nguyên tắc, khi truyền tải không đổi theo chiều cao thì theo “Tính toán tiết diện cột BTCT” – GS Nguyễn Đình Cống – NXB xây dựng –Hà Nội 2006 / trang 21 s sN m qF= trong đó sF diện tích mặt sàn truyền tải trọng lên cột đang xét sm là số sàn phía trên tiết diện đang xét (kể cả mái) q là tải trọng tương đương tính trên mỗi mét vuông sàn, trong đó gồm tải trọng thường xuyên và tạm thời trên bản sàn, trọng lượng dầm, tường, cột đem tính ra phân bố đều trên sàn. Giá trị q được lấy theo kinh nghiệm thiết kế ¨ Với nhà có bề dày sàn là bé (10cm -> 14cm kể cả các lớp cấu tạo mặt sàn), có ít tường, kích thước của dầm và cột thuộc loại bé, (10 14)q = ¸ kN/m2 (1 1.4¸ T/m2) ¨ Với nhà có bề dày sàn trung bình (15cm -> 20cm), tường, dầm và cột là trung bình hoặc lớn, (15 18)q = ¸ kN/m2 (1.5 1.8¸ T/m2) ¨ Với nhà có bề dày sàn khá lớn (trên 25cm), dầm và cột đều lớn, q có thể đến 20 kN/m2 (2T/m2) hoặc hơn nữa. Kích thước tiết diện cột 0A được tính 0 t b k NA R = tk là hệ số xét ảnh hưởng khác như Moment uốn, hàm lượng cốt thép, độ mảnh của cột. Xét sự ảnh hưởng này, theo sự phân tích và kinh nghiệm của người thiết kế, khi ảnh hưởng của moment là lớn, độ mảnh cột lớn (l0 lớn) thì lấy tk lớn 1.3 1.5tk = ¸ . Khi ảnh hưởng của moment là bé, thì lấy 1.1 1.2tk = ¸ . Trong trường hợp thiết kế kết cấu chịu động đất thì kích thước của cột tuân theo điều kiện hạn chế về tỉ số nén trang 72, mục 5.1.2 TCVN375-2006 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 20 0 1 0.1c b t Nn R A k = = > (rõ ràng với cn thì phải tăng tk lên) Tổng hàm lượng thép dọc trong cột · Kết cấu thường: max 5%m = · Có xét động đất: max 4%m = Tiết diện cột có nên thay đổi hay không??? Kiến nghị Cột biên và cột góc không thay đổi tiết diện(ảnh hưởng lớn của moment). Cột giữa thì thay đổi theo các quan điểm: độ cứng của cột tầng trên không nhỏ hơn 70% độ cứng của cột tầng dưới liền kề. Nếu 3 tầng giảm độ cứng liên tục thì tổng mức giảm không vượt quá 50% (mục 2.5.4 - TCXD198-1997). 1.1.4. Vách cứng Vách cứng được định nghĩa trong mục 5.1.2 trang 72 TCVN375-2006 có tiết diện với 4w w l b ³ (trong đó, wl là chiều dài vách, còn wb là bề rộng vách) Không tính, khi số tầng không lớn, không cần vách mà nên thay bằng cột. Xin nhắc lại, theo Taranath B.S, đối với nhà cao tầng chịu lực bằng BTCT Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 21 Sơ bộ xác định diện tích vách cứng 0.015wallF S= ´ , trong đó S là diện tích một sàn tầng.(mục 3.4 TCXD 198-1997). Chiều dày vách cứng 150thk ³ mm. Nếu “an tâm”, chịu lãng phí, chiều dày tối thiểu của vách (lõi) cứng sẽ là · khi vách không tham gia chịu lực: 1 1 25 22 thk Hæ ö= ¸ç ÷ è ø · khi vách tham gia chịu lực: 1 1 20 15 thk Hæ ö= ¸ç ÷ è ø , với H là chiều cao tầng Tổng hàm lượng thép dọc trong vách tại mục 3.4.2 – TCXD 198-1997 · Thép thẳng đứng: max 3.5%m = ; min 0.4%m = (động đất yếu); min 0.6%m = (động đất trung bình và mạnh). · Thép ngang: min 0.25%m = (động đất yếu); min 0.4%m = (động đất trung bình và mạnh); (không áp dụng min 1 3 m = hàm lượng thép dọc). Theo TCVN375-2006, vách kép gồm hai hay nhiều các vách đơn, được liên kết một cách đều đặn bằng các dầm có độ dẻo kết cấu thích hợp (“dầm liên kết”), có khả năng làm giảm được ít nhất 25% tổng moment uốn ở chân đế của các vách riêng rẽ nếu làm việc tách rời nhau.(mục 5.1.2 trang 72 TCVN375-2006). Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 22 Thực tế, thang máy có tải không lớn; vận tốc có lớn thì cũng không ảnh hưởng đến sức chịu tải của nhà cao tầng. Tải xung của thang, trong cấu tạo hiện nay, sẽ truyền đều dần lên hệ chịu lực quanh thang. Do vậy, nếu vách, lõi cứng được bố trí quanh thang máy là quá tốt. 1.2. Xác định tải trọng Tải trọng tác dụng lên nhà cao tầng hiện nay bao gồm: - TĨNH TẢI – DL - HOẠT TẢI – LL - GIÓ – W - ĐỘNG ĐẤT – E 1.2.1. Tĩnh tải – DL Tĩnh tải bao gồm - Trọng lượng bản thân - Tải trọng lớp hoàn thiện - Tải trọng tường 1.2.1.1. Trọng lượng bản thân Phần mềm ETABS tự tính theo công thức sau - Dầm, cột: btg n bhg= - Sàn, vách: bt bg n hg= trong đó ;b h là các kích thước của dầm cột, còn bh là bề dày của sàn, vách (nhập trong phần Define Frame sections và Wall/Slab sections) 2.5g = T/m3, nhập trong Define material (Weight per unit volume) 1.1=n ; nhập trong phần Define Static load cases (Self Weight multiplier). (hệ số vượt tải trong phần tổ hợp). 1.2.1.2. Tải trọng các lớp cấu tạo sàn (hoàn thiện) Chiều dày của các lớp cấu tạo sàn căn cứ vào bản vẽ kiến trúc; hệ thống kỹ thuật đường ống, thiết bị điện, hệ thống lạnh căn cứ vào bản vẽ M&E; hệ số tin cậy căn cứ theo TCVN 2737 – 1995. Tùy thuộc vào công năng sử dụng của từng ô sàn, tĩnh tải sàn được chia làm các loại tải trọng như sau: Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 23 Báng 1: Sàn văn phòng căn hộ Các lớp cấu tạo sàn Chiều dày (cm) Trọng lượng riêng g (kN/m3) Tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Tính toán (kN/m2) Lớp gạch lát nền 1 20 0.2 1.1 0.22 Lớp vữa lót gạch 4 18 0.72 1.3 0.936 Lớp vữa trát trần 1.5 18 0.27 1.3 0.351 Hệ thống kỹ thuật 0.300 1.1 0.330 Tổng tĩnh tải sàn 1.490 1.837 Báng 2: Sàn phòng họp, siêu thị Các lớp cấu tạo sàn Chiều dày (cm) Trọng lượng riêng g (kN/m3) Tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Tính toán (kN/m2) Lớp gạch lát nền 1 20 0.200 1.1 0.220 Lớp vữa lót gạch 4 18 0.720 1.3 0.936 Lớp vữa trát trần 1.5 18 0.360 1.3 0.468 Hệ thống kỹ thuật 0.500 1.1 0.550 Tổng tĩnh tải sàn 1.690 2.057 Báng 3: Sàn khu vệ sinh Các lớp cấu tạo sàn Chiều dày (cm) Trọng lượng riêng g (kN/m3) Tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Tính toán (kN/m2) Lớp gạch lát nền 2 20 0.4 1.1 0.44 Lớp vữa lót, chống thấm tạo dốc 5 18 0.9 1.3 1.17 Lớp vữa trát trần 1.5 18 0.27 1.3 0.351 Hệ thống kỹ thuật 0.3 1.1 0.33 Tổng tĩnh tải sàn 1.87 2.291 Báng 4: Cầu thang Các lớp cấu tạo sàn Chiều dày (cm) Trọng lượng riêng g (kN/m3) Tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Tính toán (kN/m2) Lớp đá granit 2 27 0.54 1.1 0.594 Lớp vữa lót 3 18 0.54 1.3 0.702 Lớp vữa trát 1.5 18 0.27 1.3 0.351 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 24 Bậc thang đổ BT 10 25 2.50 1.1 2.750 Tổng tĩnh tải sàn 3.85 4.397 Báng 5: Sàn mái sân thượng Các lớp cấu tạo sàn Chiều dày (cm) Trọng lượng riêng g (kN/m3) Tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Tính toán (kN/m2) Lớp gạch chống nóng 3 22 0.660 1.2 0.792 Lớp vữa lót tạo dốc 3 18 0.540 1.3 0.702 Lớp chống thấm 3 22 0.660 1.2 0.792 Lớp vữa trát trần 1.5 18 0.270 1.3 0.351 Hệ thống kỹ thuật 0.300 1.1 0.330 Tổng tĩnh tải sàn 2.430 2.967 Báng 6: Sàn đáy hồ nước ngầm Các lớp cấu tạo sàn Chiều dày (cm) Trọng lượng riêng g (kN/m3) Tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Tính toán (kN/m2) Lớp gạch lát 2 20 0.440 1.1 0.484 Lớp vữa lót - lớp chống thấm 5 16 0.900 1.3 1.170 Tổng tĩnh tải sàn 1.340 1.654 1.2.1.3. Tải trọng tường gạch, kính nhôm Tải trọng tường gạch xây đặc tiêu chuẩn ngắn gọn theo công thức sau - Gạch 100mm: 100 1.8tg H= (kN/m) (hệ số vượt tải n=1.1) - Gạch 200mm: 200 3.3tg H= (kN/m) trong đó H là chiều cao tường gạch tính từ cao trình sàn tầng dưới tới mép dưới của dầm hoặc sàn tầng trên. Trong trường hợp, tường có cửa sổ hoặc cửa đi thì có thể tính toán nhanh như sau (không cần tính toán chi tiết) rong dac t tg g n= ´ Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 25 trong đó n là hệ số được tính theo bảng sau Hệ số n Loại 1 cửa (sổ/đi) 2 cửa (sổ+đi) Tường 100 0.9 0.8 Tường 200 0.8 0.7 Tải trọng cửa kính khung nhôm – thép được cho như bảng sau Cửa kính khung nhôm - thép Chiều dày (cm) Trọng lượng riêng g (kN/m3) Tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Tính toán (kN/m2) Kính + nhôm (thép) - - 1.0 1.1 1.1 Ghi chú Khi tải (tường, hồ nước inox…) đặt trực tiếp trên sàn, không nên quy đổi tải trọng lên toàn bộ ô sàn, mà mô phỏng bằng dầm ảo, sàn ảo (NONE). Tải trọng cầu thang, bể nước, ramp được quy đổi thành tải trọng tập trung hoặc phân bố để nhập vào kết cấu mà nó tác dụng lên. 1.2.2. Hoạt tải – LL STT Công năng sử dụng Hoạt tải tiêu chuẩn (kN/m2) Hệ số n Hoạt tải tính toán (kN/m2) 1 Sàn văn phòng, phòng học, bệnh viện … 2.00 1.2 2.4 2 Sàn nhà ở, KTX, chung cư 1.50 1.3 1.95 3 Sàn vệ sinh 2.0 1.2 2.4 4 Cầu thang 3.0 -> 4.0 1.2 3.6 -> 4.8 5 Hành lang 3.0 1.2 3.6 6 Ban công 3.0 -> 4.0 1.2 3.6 -> 4.8 7 Tầng hầm – ram dốc 5.0 1.2 6.0 8 Sàn kỹ thuật 7.5 1.2 9.0 9 Sàn café – sân vườn 4.0 1.2 4.8 Sàn nhà kho sách lưu trữ 4.8 /1m cao 1.2 5.76 Sàn nhà kho sách thư viện 2.4/1m cao 1.2 2.88 10 Sàn nhà kho giấy 4.0/1m cao 1.2 4.8 Sàn nhà kho lạnh 5.0/1m cao 1.2 6.0 11 Sàn mái bằng BTCT có sử dụng 3.0 1.2 3.6 12 Sàn mái bằng BTCT không sử dụng 0.75 1.3 0.975 13 Sàn mái tole, ngói 0.30 1.3 0.39 14 Sàn nắp tầng hầm 10 1.2 12 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 26 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 27 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 28 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 29 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 30 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 31 Mô hình Mô men sàn M11 (T.m) Mô men sàn M11 (T.m) Mô men khung M33 (T.m) Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 32 Lực cắt V22 (T) Lực dọc cột (T) Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Dao động riêng Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 33 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 34 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 35 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 36 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 37 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 38 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 39 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 40 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 41 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 42 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 43 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 44 Khảo sát hai mô hình: mô hình 1 gán sàn cứng (Diaphragm) và mô hình 2 không gán sàn cứng. Công trình gồm 4 tầng, chiều cao tầng dưới cùng 4m, còn lại 3.2m. Trục X có 3 nhịp, trục Y có 4 nhịp, mỗi nhịp đều 6m. Các mô hình đều có cột 500x500 (mm), dầm 200x500 (mm), sàn dày 120 mm. Tải gió 1 Tấn gán vào các nút biên theo phương trục X ở mỗi tầng. Mô hình Chuyển vị đỉnh (m) Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 45 Mô men sàn M11 (T.m) Mô men sàn M11 (T.m) Mô hình 1 Mô hình 2 Tiến hành phân tích chuyển vị nhờ sự hổ trợ của phần mềm ETABS, kết quả mô hình 1 và mô hình 2 cho thấy rằng nội lực và chuyển vị của hai mô hình là như nhau, sai số không đáng kể. Insertion point lệch trục cột Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 46 Ghi chú: Với những cấu kiện đối xứng hai trục thì Cardinal point 5, 10, 11 trùng nhau Mặt đứng Mặt bằng Cardinal point – Điểm chuẩn Liên kết mặc định 1 2 3 4 4 7 8 6 6 9 Hiệu chỉnh mặt bằng cột theo điểm chuẩn 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 47 Hiệu chỉnh mặt bằng dầm theo điểm chuẩn Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 48 NHÀ PHỐ Chọn hệ thống đơn vị Tạo hệ lưới Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 49 Hiệu chỉnh tên trục Hiệu chỉnh lưới trục Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 50 Hiệu chỉnh chiều cao tầng Vào nút vạn năng, thực hiện 3 thao tác Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 51 Dịch chuyển xuống Lầu 1 Khai báo vật liệu Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 52 Khai báo cột, dầm Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 53 Khai báo dầm D2040 Khai báo dầm C2030 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 54 Khai báo dầm C4525 Khai báo sàn S10 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 55 Vẽ cột , các cột trục 1,5 C2030 và còn lại trục 2,3,4 vẽ cột C4525 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 56 Vẽ nhanh dầm D2040 Vào nút vạn năng, chỉnh hiện thị dầm D2040 Vẽ dầm ban công cách trục 1 khoảng cách 1.3m về phía trái: thực hiện thao tác copy và paste Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 57 Vẽ thêm hai dầm D2040 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 58 Hiệu chỉnh lưới trục lại bằng chức năng kinh điển số 2: tạo lưới từ những điểm đã chọn Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 59 Vẽ ban công còn lại, tương tự Vẽ nhanh sàn Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 60 Vẽ các dầm ngay ô cầu thang như sau: thao tác copy paste Cắt tỉa các thanh không cần thiết bằng theo trình tự: chọn đối tượng, chọn hướng và chọn con dao Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 61 Rồi vào chọn Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 62 Gán dầm ảo Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 63 Chọn các đối tượng như sau Chia thật ô sàn tại vị trí của dầm đã chọn Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 64 Chọn hai đối tượng này để nối lại thành một ô sàn chung Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 65 Khai báo tải trọng Chọn nhanh sàn theo tiết diện Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 66 Gán tải trọng cho sàn Gán tương tự cho những ô sàn cầu thang và vệ sinh Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 67 Gán hoạt tải cho tất cả ô sàn Hoạt tải các ô còn lại gán như sau Dấu cột bằng cách như sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 68 Chọn các dầm biên trục A, B Gán tường 200, 1 lỗ cữa: 0.363*2.8*0.8 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 69 Gán tường 200 cao 1.2 đối với hai dầm môi Gán tường 100 cho các dầm chọn như sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 70 Gán tường 100 cho dầm ảo như sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 71 Chọn tất cả và thực hiện nhân bản lên các tầng còn lại Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 72 Chỉnh sửa cục bộ từng tầng, cụ thể là lầu 2 Chọn Snap vuông góc Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 73 Gán dầm ảo Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 74 Mặt bằng Lầu 2 Gán tải tường cho dầm ảo Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 75 Dịch chuyển lên sàn sân thượng: Gán lại tĩnh tải cho sàn Gán lại tĩnh tải tường 200 cao 1.2m cho các dầm đã chọn Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 76 Không gán lại tường cho các dầm trục 1,2,5 Lên sàn Mái, bỏ hết các dầm và sàn, chỉ giữ lại cột trục 3 và 4 như hình vẽ Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 77 Lên sàn Mái, bỏ hết các dầm và sàn, chỉ giữ lại cột trục 3 và 4 như hình vẽ Khai báo thêm dầm D2030 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 78 Vẽ dầm D2030 Vẽ sàn S10 Gán tĩnh tải cho sàn mái Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 79 Gán hoạt tải cho sàn mái Xuống TRỆT, bỏ bớt hai ban công, và vẽ thêm vào sàn tại lỗ giếng trời Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 80 Gán hoạt tải xe cho hai ô trục 1->3, và hoạt tải tại ô giếng trời Gán tường 200, cao 3.6, 1 lỗ cữa cho dầm biên Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 81 Gán tường 100, cao 3.6m, 1 lỗ cữa cho các dầm đã chọn Gán tải bằng 0 cho dầm trục 2 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 82 Xuống mặt bằng tầng BASE, chọn các nút và gán liên kết ngàm Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 83 Khai báo tổ hợp Khai báo tổ hợp 1. TT + HT 2. TT + GX 3. TT – GX 4. TT + GY 5. TT – GY 6. TT + 0.9 HT + 0.9 GX 7. TT + 0.9 HT – 0.9 GX 8. TT + 0.9 HT + 0.9 GY 9. TT + 0.9 HT – 0.9 GY ENVE1= ENVE (1+2+…+9) NỘI LỰC 10. 0.909 TT + 0.833 HT (ĐỘ VÕNG) 11. 0.909 TT + 0.833 GX 12. 0.909 TT – 0.833 GX 13. 0.909 TT + 0.833 GY 14. 0.909 TT – 0.833 GY ENVE3= ENVE (12+…+15) (CHUYỂN VỊ NGANG) Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 84 Gán sàn cứng Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 85 Tính toán tải trọng gió Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 86 Đổi đơn vị thành KN.m, rồi gán gió vào mô hình như sau Gió X Gió Y Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 87 3 bước trước khi giải Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 88 Tạo ràng buộc biên Chia lưới ảo Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 89 Vào nút vạn năng xem Auto Area Mesh Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 90 Chia lưới chưa đều Chọn các dầm như hình vẽ và thực hiện tạo lưới như hình sau Kết quả vẫn chưa đạt như hình sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 91 Chọn nút như hình vẽ và tạo lưới song song trục Y Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 92 Chia lưới đã thỏa mãn như hình vẽ Đặt tên gọi các cấu kiện Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 93 Phân tích bài toán bằng nút F5 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh công trình Chuyển vị theo phương ngang tại đỉnh kết cấu của nhà cao tầng tính theo phương pháp đàn hồi phải thoả mãn điều kiện: ¨ Kết cấu khung BTCT : f/H £ 1/500 ¨ Kết cấu khung - vách : f/H £ 1/750 ¨ Kết cấu vách BTCT : f/H £ 1/1000 trong đó f và H chuyển vị theo phương ngang tại đỉnh kết cấu xuất từ Etabs và chiều cao của công trình. Xem chuyển vị Chọn chuột phải vào 1 điểm trên Sân thượng để xem chuyển vị ngang Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 94 Xem nội lực sàn Quan tâm đến V13, V23 (lực cắt) và M11, M22 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 95 Xem M11, click chuột phải vào ô sàn, xem giá trị Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 96 Lấy giá trị nhập vào bảng tính thép sàn Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế dầm, cột Chọn tiêu chuẩn CSA.A23.3-04 (Canada) Chọn tổ hợp để thiết kế Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 97 Chọn tổ hợp thêm vào ADD, tổ hợp nào không cần thiết thì REMOVE Bắt đầu thiết kế Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 98 Xuất nội lực Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 99 Xuất nội lực cho cột Chọn xuất dữ liệu sang excel Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 100 Dán nội lực vào excel Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 101 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 102 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 103 CHUYÊN ĐỀ BTCT Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 104 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 105 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 106 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 107 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 108 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 109 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 110 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 111 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 112 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 113 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 114 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 115 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 116 VÙNG CỨNG TẠI NÚT KHUNG Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 117 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 118 THIẾT KẾ CỘT Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 119 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 120 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 121 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 122 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 123 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 124 CHUYÊN ĐỀ NHÀ CAO TẦNG Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 125 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 126 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 127 CHUYÊN ĐỀ VÁCH CỨNG Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 128 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 129 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 130 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 131 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 131 NHÀ CAO TẦNG Xaùc ñònh taàn soá dao ñoäng rieâng vaø tính toaùn noäi löïc cho coâng trình 15 taàng, chieàu cao taàng döôùi cuøng laø 4m, caùc taàng treân cao 3.2m. Tieát dieän coät 60x60cm, tieát dieän daàm 25x60cm, saøn beâ toâng daøy 12cm, vaùch cöùng daøy 30cm. Vaät lieäu beâ toâng B25, 2m/kN109.2E 7´= , 3m/kN25=g , 2.0=n . Tónh taûi tính toaùn phaân boá ñeàu treân saøn 1.5kN/m2, taûi troïng tính toaùn do töôøng truyeàn leân daàm 5.6kN/m, hoaït taûi tính toaùn phaân boá ñeàu treân saøn 2.4kN/m2, taûi troïng gioù tính theo tieâu chuaån 2737. 1. Khôûi ñoäng ETABS Töø trình ñôn Start > Programs > ETABS 9 > ETABS hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa ETABS treân maøn hình neàn Windows Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 132 2. Choïn ñôn vò T-m 3. Khôûi taïo moâ hình Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoïai New Model Initialization. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 133 4. Löu file Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file. 5. Ñònh nghóa ñaëc tröng vaät lieäu Choïn Define > Material Properties hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Define Materials. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 134 6. Ñònh nghóa tieát dieän Ñònh nghóa tieát dieän daàm, coät: Define > Frame Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï ® Hoäp thoaïi Define Frame Properties. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 135 Ñònh nghóa tieát dieän saøn, vaùch cöùng: Define > Wall/Slab/Deck Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Define Wall/Slab/Deck Sections. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 136 7. Xaây döïng moâ hình Choïn Draw > Draw Point Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , sau ñoù laàn löôït veõ caùc ñieåm nhö treân hình Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 137 Choïn taát caû caùc ñieåm vöøa veõ, choïn Edit > Edit Grid Data > Add Grid at Selected Points ® hoäp thoaïi Add Grid Lines at Selected Point, trong hoäp thoaïi choïn Parallel to X. Tieáp tuïc choïn Edit > Edit Grid Data > Add Grid at Selected Points ® hoäp thoaïi Add Grid Lines at Selected Point, trong hoäp thoaïi choïn Parallel to Y. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 138 Di chuyeån xuoáng maët baèng taàng 3, choïn Draw > Draw Line Objects > Create Walls in Region or at Click (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , veõ caùc vaùch nhö hình sau thang maùy nhö hình veõ. Choïn Draw > Draw Line Objects > Create Walls in Region or at Click (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , veõ caùc vaùch thang maùy nhö hình sau Choïn Draw > Draw Line Objects > Create Columns in Region or at Clicks (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , laàn löôït veõ caùc coät B1, C1, A2, B2, C2, D2, A4, D4, B5, C5. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 139 Choïn Draw > Draw Point Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , sau ñoù laàn löôït veõ caùc ñieåm nhö treân hình Tieáp tuïc choïn Edit > Edit Grid Data > Add Grid at Selected Points ® hoäp thoaïi Add Grid Lines at Selected Point, trong hoäp thoaïi choïn Parallel to Y. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 140 Choïn Draw > Draw Area Objects > Draw Walls (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , veõ caùc vaùch thang maùy nhö hình sau Choïn Edit > Edit Reference Planes ® hoäp thoaïi Edit Reference Planes. Add vaøo maët phaúng tham chieáu coù cao ñoä 7.2m. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 141 Chuyeån sang maët baèng taàng, choïn Draw > Draw Lines (Plan, Elev, 3D) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , laàn löôït veõ caùc daàm nhö hình veõ Choïn Draw > Draw Area Objects > Create Areas at Click (Plan, Elev) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , laàn löôït veõ caùc saøn. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 142 Choïn Assign > Shell / Area > Pier Label hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , laàn löôït ñaët teân Pier Döïng truïc 3 leân vaø choïn Assign > Shell / Area > Spandrel Label hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , laàn löôït ñaët teân > Spandrel Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 143 8. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï ® Hoäp thoaïi Define Static Load Case Names. 9. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï ® Hoäp thoaïi Define Load Combinations. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 144 1. TT + HTCTL 2. TT + HTCTC 3. TT + HTCTL + HTCTC 4. TT + GTX + GDX 5. TT – GTX – GDX 6. TT + GTY + GDY 7. TT – GTY – GDY 8. TT + 0.9 HTCTL + 0.9 GTX + 0.9 GDX 9. TT + 0.9 HTCTL – 0.9 GTX – 0.9 GDX 10. TT + 0.9 HTCTL + 0.9 GTY + 0.9 GDY 11. TT + 0.9 HTCTL – 0.9 GTY – 0.9 GDY 12. TT + 0.9 HTCTC + 0.9 GTX + 0.9 GDX 13. TT + 0.9 HTCTC – 0.9 GTX – 0.9 GDX 14. TT + 0.9 HTCTC + 0.9 GTY + 0.9 GDY 15. TT + 0.9 HTCTC – 0.9 GTY – 0.9 GDY 16. TT + 0.9 HTCTL + 0.9 HTCTC + 0.9 GTX + 0.9 GDX 17. TT + 0.9 HTCTL + 0.9 HTCTC – 0.9 GTX – 0.9 GDX 18. TT + 0.9 HTCTL + 0.9 HTCTC + 0.9 GTY + 0.9 GDY 19. TT + 0.9 HTCTL + 0.9 HTCTC – 0.9 GTY – 0.9 GDY ENVE1= ENVE (1+2+…+19) DUØNG TÍNH THEÙP 20. ADD (0.909 TT + 0.833 HTCTL + 0.833 HTCTC) (ÑOÄ VOÕNG) 21. 0.909 TT + 0.833 GTX + 0.833 GDX 22. 0.909 TT – 0.833 GTX – 0.833 GDX 23. 0.909 TT + 0.833 GTY + 0.833 GDY 24. 0.909 TT – 0.833 GTY – 0.833 GDY ENVE2= ENVE (21+…+24) (CHUYEÅN VÒ NGANG) 10. Gaùn taûi troïng Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 145 Gaùn tónh taûi phaân boá treân saøn: Di chuyeån leân maët baèng taàng treân, taét cheá ñoä hieån thò vaùch (Wall) vaø coät (Column), choïn caùc saøn caàn khai baùo taûi troïng. Choïn Assign > Shell/Areas Loads > Uniform hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Uniform Surface Loads (baûng taûi troïng cho caùc coâng naêng). Gaùn taûi troïng do töôøng truyeàn leân daàm: Choïn caùc daàm caàn khai baùo taûi troïng. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads. 11. Nhaân baûng leân caùc taàng coøn laïi Choïn taát caû caùc caáu kieän thuoäc taàng 3, choïn Edit > Replicate hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® hoäp thoaïi Edit Reference Planes, choïn Story töø taàng 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11,13, 15 (taàng leû) Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 146 Sau ñoù leân taàng 4 chænh söûa laïi, trong taàng 4 naøy ñang toàn taïi HTCTL 0.24 T/m2. Nhöng taàng 4 naøy phaûi gaùn HTCTC laø 0.24 T/m2. Vì vaäy, böôùc ñaàu tieân phaûi thay theá taûi troïng naøy baøng 0 Sau ñoù gaùn taûi troïng laïi HTCTC laø 0.24 T/m2 Choïn taát caû caùc caáu kieän thuoäc taàng 4, choïn Edit > Replicate hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® hoäp thoaïi Edit Reference Planes, choïn Story töø taàng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14(taàng chaün) Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 147 Leân taàng 15 vaø xuoáng taàng 1 chænh söûa taûi troïng laïi cho phuø hôïp vôùi kieán truùc: taûi hoaøn thieän taàng 15 vaø chieàu cao töôøng taàng 1. Döïng ñöùng truïc 3 leân vaø hieäu chænh laïi. Choïn Edit > Edit Reference Planes ® hoäp thoaïi Edit Reference Planes. Add vaøo maët phaúng tham chieáu coù cao ñoä 3.2m. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 148 Ñaët teân Pier vaø spandrel laïi cho phuø hôïp 12. Ñònh nghóa khoái löôïng ñeå phaân tích mode shape Choïn Define > Mass Source hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Define Mass Source. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 149 13. Xaùc laäp töï ñoäng chia nhoû ñoái töôïng vuøng Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng vuøng, choïn Assign > Shell/Areas > Areas Object Mesh Options ® Hoäp thoaïi Areas Object Auto Mesh Options. Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options choïn Auto Area Mesh vaø Aplly to All Windows. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 150 14. Xaùc laäp raøng buoäc bieân Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng vuøng, choïn Assign > Shell/Areas > Auto line constraint 15. Chia aûo daàm, coät taïi vò trí giao nhau Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng, choïn Assign > Frame/Line > Automatic frame subdivide Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 151 16. Khai baùo ñieàu kieän lieân keát vôùi ñaát Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng (Base), choïn taát caû caùc ñieåm. Choïn Assign > Joint/Point > Restrains (Supports) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Assign Restrains, khai baùo lieân keát ngaøm. 17. Khai baùo saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng Choïn taát caû caùc saøn, choïn Assign > Shell/Area > Rigid Diaphragm hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Assign Diaphragm. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 152 18. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng Choïn Edit > Auto Relabel All ® Hoäp thoaïi Etabs. 19. Phaân tích Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng 20. Xem keát quûa phaân tích mode shape Choïn Display > Show Mode Shape hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Mode Shape Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 153 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 154 21. Khai baùo taûi troïng gioù Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå trôû laïi cheá ñoä khai baùo. Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï ® Hoäp thoaïi Define Static Load Case Names. Môû file Exel Gio dong, chuù yù choïn Enable Macros, chænh security -> medium Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 155 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 156 Trong hoäp thoaïi Define Static Load Case Names choïn GTX vaø choïn Modify Lateral Load Töông töï choïn GTY vaø choïn Modify Lateral Load Töông töï choïn GDX vaø choïn Modify Lateral Load Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 157 Töông töï choïn GDY vaø choïn Modify Lateral Load Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 158 22. Phaân tích laïi Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 159 BÀI GIẢNG MÓNG BĂNG Mở file nhà phố và save as lại thành tên MÓNG BĂNG Chọn File > Save as ® Hộp thoại Save Model File As cho phép chọn thư mục để lưu và đặt tên file. Mở file nhà phố lên, lúc này màn hình có hai file tồn tại. mục đích: một file để vẽ móng băng và 1 file xem phản lực chân cột. Xem phản lực chân cột trên file nhà phố như sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 160 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 161 Lập file excel tính móng băng, lấy giá trị phản lực đứng hai vị trí cột nhập vào N1 và N2 để xác định bề rộng móng băng b Vào file móng băng, click chuột phải lên màn hình, chọn edit story data Hiệu chỉnh độ sâu đáy móng Df =2m bằng cách thay vào cao trình của TRỆT Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 162 Dịch chuyển xuống mặt bằng tầng BASE, thực hiện thao tác vẽ điểm Draw-> Draw point Objects hoặc click vào biểu tượng Nhập tọa độ bằng bề rộng của móng băng vào 21.m Sau đó tạo lưới từ điểm đã vẽ: chọn đối tượng và Edit -> Edit grid data -> Add grid at selected points Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 163 Tạo lưới song song với trục Y Khai báo móng giống như khai báo sàn Define -> Wall/Slab/ Deck Sections Khai báo móng M45 như hình Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 164 Và vẽ móng băng bằng thao tác vẽ hình chữ nhật Tương tự, tính các móng băng khác và vẽ như hình sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 165 Khai báo giằng móng GM2040 và GM3060 giống như khai báo dầm Define - > Frame Sections Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 166 Vẽ mặt bằng giằng móng như hình vẽ sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 167 Giải phóng liên kết gối cố định mặc định của phần mềm. Chọn đối tượng Móng, Assign -> Joint/Point -> Restraints Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 168 Chọn lại đối tượng Móng (clcik vào ps). Khai báo ràng buộc biên, khống chế không cho móng băng dịch chuyển theo hai phương X, Y. Assign -> Joint/Point -> Restraints Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 169 Chọn lại đối tượng Móng (clcik vào ps). Gán hệ số nền vào móng bằng thay cho đất nền. Assign -> Shell/Area -> Area Spring Hệ số nền được xác định dựa vào kiến thức nền móng Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 170 Bỏ các đường lưới thừa của móng băng bằng thao tác: Click chuột phải lên màn hình, bỏ nút lock on screen grid system edit. Chọn đường lưới của móng băng và delete. Sau đó khóa lưới lại cũng bằng thao tác này. 3 bước trước khi giải, chọn hết all Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 171 Chọn hết all , tạo ràng buộc biên Chọn hết all, chia lưới ảo 1mx1m Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 172 Xem đã chia lưới ảo như thế nào? Vào nút vạn năng và chọn auto area mesh Chọn cục bộ móng tầng BASE, sau đó chọn móng băng và chia lưới ảo 0.2mx0.2m Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 173 Thực hiện thao tác giải, Run analysis hoặc bấm F5. Xem kết quả chuyển vị Display -> Show Deformed Shape Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 174 Dựng trục 1 lên xem chuyển vị, nhận xét sự khác biệt giữa chuyển vị của dầm và giằng móng Click chuột phải vào 1 điểm trên đỉnh công trình Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 175 Xem nội lực Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 176 Nhận xét sự khác biệt giữa nội lực của dầm và giằng móng Nhận xét sự khác biệt nội lực giữa các giằng móng, rút ra nhận xét Thiết kế thép cho giằng móng giống như thiết kế dầm Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 177 Xem nội lực của bản sàn. Display -> show member force/ stress diagram-> shell stress/forces -> M22 Thiết kế móng giống như tính sàn Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 178 BÀI GIẢNG MÓNG CỌC Mở file nhà phố và save as lại thành tên MÓNG CỌC Chọn File > Save as ® Hộp thoại Save Model File As cho phép chọn thư mục để lưu và đặt tên file. Mở file nhà phố lên, lúc này màn hình có hai file tồn tại. mục đích: một file để vẽ móng băng và 1 file xem phản lực chân cột. Xem phản lực chân cột trên file nhà phố như sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 179 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 180 Xóa bỏ tầng Trệt Edit -> Edit -> Delete Story Xóa bỏ tầng Trệt Edit -> Edit -> Delete Story Kết quả tầng BASE như hình sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 181 Quét chọn các điểm tầng BASE, bấm xóa delete Dịch chuyển xuống mặt bằng tầng BASE, thực hiện thao tác vẽ điểm Draw-> Draw point Objects hoặc click vào biểu tượng Nhập vào hai tọa độ Và vẽ các điểm còn lại, sau đó tạo lưới từ điểm đã vẽ: chọn đối tượng và Edit -> Edit grid data -> Add grid at selected points Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 182 Tạo lưới song song với trục X, Y và bỏ các nút này Khai báo móng giống như khai báo sàn Define -> Wall/Slab/ Deck Sections Khai báo móng M70 như hình Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 183 Vẽ móng cọc bằng thao tác vẽ hình chữ nhật Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 184 Tương tự, tính các móng băng khác và vẽ như hình sau Móng trục 4, copy móng trục 3 paste khoảng cách X=5m Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 185 Móng trục 5 được mirror từ móng trục 1, bằng động tác Replicate-> Mirror Lấy đối xứng móng trục B từ trục A bằng động tác Replicate-> Mirror Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 186 Khai báo giằng móng GM2040 và GM3070 giống như khai báo dầm Define - > Frame Sections Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 187 Vẽ mặt bằng giằng móng như hình vẽ sau Vẽ sàn TRỆT bằng thao tác vẽ đa giác như hình vẽ sau Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 188 Gán lại tải trọng cho dầm biên tường 200: 0.363*3.6 Gán lại tải trọng cho dầm biên tường 100, 1 lỗ cữa: 0.198*3.6*0.9, trục 1,3,4,5 Dầm trục 2 gán tải trọng bằng 0 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 189 Gán hoạt tải cho sàn như hình sau: hoạt tải xe 0.6, hoạt tải nhà phố 0.195 Giải phóng liên kết gối cố định mặc định của phần mềm. Chọn hết đối tượng , Assign -> Joint/Point -> Restraints Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 190 Chọn vị trí của cọc. Khai báo ràng buộc biên, khống chế không cho cọc dịch chuyển theo hai phương X, Y. Assign -> Joint/Point -> Restraints Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 191 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 192 Chọn lại đối tượng cọc (click vào ps). Gán hệ số nền vào móng bằng thay cho đất nền. Assign -> Joint/Point -> Point Spring-> Translation Z= 4000 Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 193 Bỏ các đường lưới thừa của móng băng bằng thao tác: Click chuột phải lên màn hình, bỏ nút lock on screen grid system edit. Chọn đường lưới của móng băng và delete. Sau đó khóa lưới lại cũng bằng thao tác này. 3 bước trước khi giải, chọn hết all Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 194 Chọn hết all , tạo ràng buộc biên Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 195 Chọn hết all, chia lưới ảo 1mx1m Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 196 Xem đã chia lưới ảo như thế nào? Vào nút vạn năng và chọn auto area mesh Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 197 Chọn các nút ở tầng BASE và tạo lưới từ hai trục X, Y, edit-> edit grid data Thực hiện thao tác giải, Run analysis hoặc bấm F5. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 198 Xem kết quả chuyển vị Display -> Show Deformed Shape Dựng trục 1 lên xem chuyển vị, nhận xét sự khác biệt giữa chuyển vị của dầm và giằng móng Click chuột phải vào 1 điểm trên đỉnh công trình Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 199 Xem nội lực Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 200 Nhận xét sự khác biệt giữa nội lực của dầm và giằng móng Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 201 Nhận xét sự khác biệt nội lực giữa các giằng móng, rút ra nhận xét Thiết kế thép cho giằng móng giống như thiết kế dầm Xem nội lực của bản sàn. Display -> show member force/ stress diagram-> shell stress/forces -> M22 Thiết kế móng giống như tính sàn Xem phản lực tác dụng vào đầu cọc. Display -> show member force/ stress diagram-> Support/ Spring Reactions Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 202 Click chuột phải vào vị trí cọc, xem phản lực tác dụng vào đầu cọc. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 203 Kiểm tra phản lực, nếu lớn hơn sức chịu tải của cọc thì phải xử lý lại, đặc biệt là móng cọc tại góc công trình. Xử lý bằng phương án móng bằng trên nền cọc Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 204 VÍ DUÏ 7 Tính toaùn noäi löïc, coát theùp cho saøn beâ toâng coát theùp. Tieát dieän coät 30x30cm, tieát dieän daàm 20x40cm, saøn beâ toâng daøy 10cm. Vaät lieäu beâ toâng #250, 2m/kN105.2E 7´= , 3m/kN25=g , 2.0=n . Coát theùp AI cho 10<f , AII cho 10³f . Tónh taûi tính toaùn phaân boá ñeàu treân saøn 1.5kN/m2, hoaït taûi tính toaùn phaân boá ñeàu treân saøn 2.4kN/m2. 1. Khôûi ñoäng SAFE Töø trình ñôn Start > Programs > SAFE 8 > SAFE hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa SAFE treân maøn hình neàn Windows 5m 5m 5m 5m 5.5m Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 205 2. Choïn ñôn vò kN-m 3. Khôûi taïo moâ hình Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoïai Grid Definition. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 206 4. Löu file Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file. 5. Ñònh nghóa tieát dieän saøn Choïn Define > Slab Properties ® Hoäp thoaïi Slab Properties. 6. Ñònh nghóa tieát dieän daàm Choïn Define > Beam Properties ® Hoäp thoaïi Beam Properties. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 207 7. Ñònh nghóa tieát dieän coät Choïn Define > Column Supports ® Hoäp thoaïi Support Properties. 8. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng Choïn Define > Static Load Cases ® Hoäp thoaïi Static Load Case Names. 9. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng Define > Load Combinations ® Hoäp thoaïi Load Combinations. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 208 10. Xaây döïng moâ hình Choïn Draw > Draw Area Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , trong hoäp thoaïi Properties of Object choïn Property laø S10, sau ñoù laàn löôït nhaép chuoät vaøo caùc ñieåm A1, D1, D3, A3 ñeå veõ saøn. Choïn Draw > Draw Rectangular Area Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , trong hoäp thoaïi Properties of Object choïn Property laø C, X Dimension vaø Y Dimension laø 0.3 sau ñoù laàn löôït nhaép chuoät vaøo caùc ñieåm coù coät. Baám phím Ctrl vaø nhaép chuoät phaûi vaøo vò trí A1, choïn Area2. Trong hoäp thoaïi Rectangular Area Object Information chænh laïi caùc giaù trò Xmin, Xmax, Ymin, Ymax Töông töï cho caùc ñieåm coøn laïi. Choïn Draw > Draw Point Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , trong hoäp thoaïi Properties of Object choïn Property laø C30x30, sau ñoù laàn löôït veõ caùc coät ñôõ. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 209 Choïn Draw > Draw Line Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , trong hoäp thoaïi Properties of Object choïn Property laø D20x40, sau ñoù laàn löôït veõ caùc daàm. Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , trong hoäp thoaïi Set Objects choïn Fill Elements 11. Khai baùo taûi troïng Khai baùo TT: Choïn saøn S10 baèng caùch nhaép chuoät vaøo noù, choïn Assign > Surface Loads ® Hoäp thoaïi Surface Loads. Khai baùo HT: Tieáp tuïc choïn saøn S10 baèng caùch nhaép chuoät vaøo bieåu tuôïng , choïn Assign > Surface Loads ® Hoäp thoaïi Surface Loads. 12. Khai baùo chia nhoû saøn Choïn Analyze > Set Options ® Hoäp thoaïi Analysis Options. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 210 Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , trong hoäp thoaïi Set Objects boû daáu choïn Fill Elements vaø choïn Show Mesh. Sau khi xem, vaøo laïi hoäp thoaïi ñeå boû daáu choïn Show Mesh 13. Phaân tích Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . 14. Xem keát quûa noäi löïc Xem keát quûa noäi löïc saøn: Choïn Display > Show Slab Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Slab Forces. Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 211 Xem keát quûa noäi löïc daàm: Choïn Display > Show Beam Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ® Hoäp thoaïi Beam Forces. Xem keát quûa noäi löïc saøn döôùi daïng daûi: Choïn Display > Show Strip Forces ® Hoäp thoaïi Strip Forces Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 212 15. Xuaát file keát quûa Choïn File > Print Output Tables ® Hoäp thoaïi Output Tables Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 213 16. Tính toaùn coät theùp Choïn Option > Preferences ® Hoäp thoaïi Preferences Choïn Design > Select Design Combos ® Hoäp thoaïi Design Load Combinations Selection Choïn Design > Start Design Choïn Design > Display Slab Design Info ® Hoäp thoaïi Slab Reinforcing Bài giảng ETABS Thạc sĩ – Giảng viên Trần Minh Thi 214 Choïn Design > Display Slab Design Info ® Hoäp thoaïi Slab Reinforcing

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfEtab- giáo trình giảng dạy của thầy Trần Minh Thi.pdf
Tài liệu liên quan