• Quản lý đất đai - Chuương VII: Lưới khống chế mặt bằngQuản lý đất đai - Chuương VII: Lưới khống chế mặt bằng

  Để thành lập bản đồ, bình đồ ngoài việc xây dựng mạng lưới khống chế mặt bằng các cấp người ta còn phải xây dựng lưới khống chế độ cao. Các điểm khống chế độ cao được xác định trong một hệ thống độ cao thống nhất mà điểm khởi đầu của nó là điểm ''0" của mặt thủy chuẩn Nhà nước. Lưới khống chế độ cao được xây dựng theo nguyên tắc từ toàn diện đế...

  pdf80 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 1

 • Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thịQuy hoạch xây dựng và phát triển đô thị

  Cụ thể hoá những định hướng, chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của quy hoạch chung đô thị, khu vực đối với khu đất dự kiến quy hoạch, đề xuất các phương án so sánh để lựa chọn, với nội dung xác định những khả năng tổ chức quy hoạch khác nhau với quan điểm về: +/ Các mối quan hệ, tương quan và những nhu cầu đối với khu vực lân cận về kinh tế, xã hội, dâ...

  pdf58 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 4

 • Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuếLập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế

  Bài tập: Ông Phương vừa mua miếng đất (giá 1 tỷ đồng) để xây một khách sạn mini (tổng chi phí xây là 3 tỷ đồng). Ông dự định cho thuê trong 3 năm với khoản thu ròng hàng năm là 400 triệu đồng, và sẽ bán khách sạn cùng đất vào cuối năm 3 với giá 5,5 tỷ đồng (trong đó 1 tỷ đồng là tiền bán đất). Ông dùng khấu hao đường thẳng cho khách sạn, với...

  pdf35 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 1

 • Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư (phần 1)Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư (phần 1)

  Ưu điểm của việc sử dụng vốn vay ???  Vốn vay có ưu điểm là không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của các cổ đông.  Giúp giảm gánh nặng thuế do tiền trả lãi vay được trừ vào thu nhập chịu thuế.  Chi phí sử dụng nợ rẻ hơn chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu – hay nói đơn giản, lãi suất ngân hàng hoặc trái phiếu thấp hơn lãi suất kỳ vọng của nhà đầu ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 0

 • Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư (phần 2)Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư (phần 2)

  Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường VD: Lợi nhuận trên một cp sau thuế (EPS) của cty Việt Tiến là 3400đ/cp thường, giá bán cp là 36.000đ/cp. Lãi cổ phần (cổ tức) được chia hiện nay là 1670đ/cp. Tỉ lệ lợi nhuận giữ lại tái đầu tư (b) dự kiến sẽ không thay đổi trong tương lai. Giá BVO hiện nay là 19.500 Đ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Phân tích dự án - Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự ánTài liệu môn Phân tích dự án - Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án

  Thực chất là lấy 1 cách ngâu nhiên các giá trị có thể có của các biến ngâu nhiên ở đầu vào và tính ra kết quả thực nghiệm của đại lượng cần phân tích Quá trình đó lặp lại nhiều lần để có một tập đủ lớn các kết quả thử nghiệm Tính toán thống kê tập hợp các kết quả đó để có các đặc trưng thống kê của kết quả cần phân tích

  pdf40 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết bị may - Dụng cụBài giảng Thiết bị may - Dụng cụ

  KẾT CẤU KIM MAY 1. Chuôi. 2. Thân kim 3. Rãnh kim 4. Lỗ kim 5. Mũi kim

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết bị may - Thiết bị ở khâu hoàn tấtBài giảng Thiết bị may - Thiết bị ở khâu hoàn tất

  THIẾT BỊ PHỤ TRỢ Thiết bị dùng để gia công một số công đoạn gia công bằng tay số lượng không lớn hoặc không thường xuyên. Ví dụ: máy lộn cổ áo, máy lộn măng sét, máy xén biên, . . .

  pdf13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết bị may - Mũi mayBài giảng Thiết bị may - Mũi may

  HIỆU CHỈNH 1. Thông số cơ bản a. Thông số tạo mũi. b. Thông số chân vịt. c. Bộ chuyển đẩy nguyên liệu. 2. Kỹ thuật hiệu chỉnh: a. Hiệu chỉnh tạo mũi. b. Hiệu chỉnh chân vịt c. Hiệu chỉnh chuyển đẩy nguyên liệu. d. Hiệu chỉnh lực căng chỉ

  pdf60 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Thiết bị may - Đại cương về thiết bị mayBài giảng Thiết bị may - Đại cương về thiết bị may

  MÁY MAY + Máy may. + Máy đính nút. + Máy thùa khuy. + Máy vắt sổ + Máy thêu. + Máy chuyên dùng.

  pdf25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 2