Ebook môn Toán rời rạc

Ta chứng minh p(k + 1), tức là K + 1 phân tích được thành tích những thừa số nguyên tố Nếu k + 1 là số nguyên tố thì P(k = 10 đúng ngược lại, nếu k + 1 không là số nguyên tố

pdf69 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ebook môn Toán rời rạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftrr_hutech_hk2_2015_2016_chuong_1_co_so_logic_6904.pdf
Tài liệu liên quan