Dịch vụ cung cấp thông tin cho các đại biểu dân cử

3.3. Biện pháp khắc phục: - Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức dịch vụ cung cấp TT trong các cơ quan dân cử; - Bồi dưỡng các kỹ năng nghiên cứu, phân tích CS, thu thập và sử lý TT cho các cán bộ liên quan; - Tăng cường ứng dụng CNTT.

ppt20 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dịch vụ cung cấp thông tin cho các đại biểu dân cử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬTS. PHÙNG VĂN HÙNGGiám đốc Trung tâm TT-TV & NCKHDỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ(ĐBDC)CÁC NỘI DUNG CHÍNH1. Thông tin là gì?2. Tại sao TT lại rất quan trọng đối với ĐBDC?3. Dịch vụ thông tin phục vụ các ĐBQH và ĐB HĐNDDỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ1. Thông tin là gì? THÔNG TIN là kiến thức được con người tiếp nhận và thấu hiểu; . Kiến thức thu được từ nghiên cứu, từ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân, hoặc từ các hướng dẫn; . Sự hiểu biết về một sự kiện hay một tình huống cụ thể đã được tiếp nhận bằng việc trao đổi và tương tác; . Là tập hợp các dữ liệu: thông tin mang tính thống kêDỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ2. Tại sao thông tin lại rất quan trọng đối với ĐBDC? 2.1. Phương thức hoạt động của cơ quan dân cử: Nét đặc trưng trong hoạt động của các cơ quan dân cử là: Làm việc tập thể, quyết định theo đa sốDỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ2.2. Chức năng và nhiệm vụ của ĐBDC Với vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, ĐBDC tham gia vào quá trình thực hiện 3 chức năng quan trọng là: . Chức năng lập pháp . Chức năng giám sát . Chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phươngDỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ2.2.1. Thông tin phục vụ hoạt động lập phápTT để đưa ra sáng kiến pháp luật, NQ;TT để thẩm định dự án luật, dự thảo NQ;TT để thảo luận ở hội trường, tại cuộc họp Ủy ban, các ban;TT để biểu quyết.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ2.2.2. Thông tin phục vụ hoạt động giám sátTT để thẩm định báo cáo của cơ quan hành pháp: CP, các bộ, ngành, UBND, các sở,;TT để chất vấn các quan chức hành pháp;TT để giám sát việc ban hành VBQPPL: tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền;TT để bỏ phiếu tín nhiệm;TT phục vụ đoàn giám sát tại địa phương;TT để giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ2.2.3. Thông tin phục vụ ĐBDC quyết định những vấn đề quan trọngBầu các quan chức cao cấp của NN, địa phương;Quyết định các công trình, dự án trọng điểm;Quyết định dự toán, quyết toán NSNN;Quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp (QH).DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ2.2.4. Thông tin phục vụ các hoạt động khác của ĐBDC:Tiếp xúc cử tri;Tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng;Thông tin phục vụ đối ngoại và hội nhập.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ3. Dịch vụ thông tin phục vụ các ĐBDC3.1. Các cơ quan có chức năng tổ chức dịch vụ cung cấp TT cho ĐBDC: - Văn phòng Quốc hội - Viện nghiên cứu lập pháp - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNDDỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ 3.1.1. Văn phòng Quốc hội Có 3 chức năm cơ bản là Nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của QH. a. Trung tâm TT, TV & NCKH . Thư viện; . Điều tra dư luận xã hội; . Tài liệu tham khảo; . Nghiên cứu chuyên đề; . In ấn và xuất bản.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ b. Các vụ phục vụ HĐDT và các UB của Quốc hội - Nghiên cứu và cung cấp thông tin về lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách; c. Báo Người đại biểu nhân dân - Tuyên truyền về chủ trương, đường lối và chính sách, pháp luật của Nhà nước; - TT về hoạt động của QH, các cơ quan của Qh và HĐND; - TT về Kinh nghiệm thế giới. DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ d. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Diễn đàn về Nhà nước, pháp luật và chính sách; e. Thông tin qua Website của QH trên InternetCác loại thông tin bao gồm: - Các hoạt động của LĐQH, các cơ quan của QH;HĐND - Thông tin về Kỳ họp QH, Phiên họp của UBTVQH; - TT tư liệu về QH, TT chuyên đề, thông tin về Giám sát; - Văn bản pháp luật.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬf. Thông tin trên mạng nội bộ Intranet - Cập nhật thường xuyên thông tin về hoạt động của QH, các cơ quan của QH; - Thông tin về lịch sử QH; - Cơ sở dữ liệu luật, Văn bản QPPL; - Diễn biến chi tiết về Kỳ họp QH, phiên họp của UBTVQH;.. DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ 3.1.2. TT do Viện NCLP cung cấp: . Nghiên cứu chuyên sâu; . Nghiên cứu chuyên đề; . Nghiên cứu so sánh; . Tài liệu tham khảo; . Dịch vụ thông tin hỏi-đáp.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ 3.1.3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có chức năng tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH,Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn ĐBQH, đại biểu QH, HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh; - Từ chức năng, nhiệm vụ cho thấy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có vai trò hết sức quan trọng trong việc thu thập và cung cấp thông tin; tổ chức nghiên cứu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ 3.2. Những khó khăn thách thức trong việc cung cấp thông tin cho ĐBDC - Nhu cầu thông tin đa dạng; - Sự khác nhau về trình độ, năng lực và chuyên môn; - Sự không bình đẳng trong điều kiện tiếp cận thông tin; - Tính kiêm nhiệm của đại biểu dân cử Việt Nam; DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - Cơ sở vật chất, phương tiện; - Năng lực của các cơ quan, cán bộ cung cấp thông tin; - Sự phối kết hợp giữa các cơ quan còn hạn chế.DỊCH VỤ CUNG CẤP TT CHO CÁC ĐẠI BIỂU DÂN CỬ3.3. Biện pháp khắc phục: - Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức dịch vụ cung cấp TT trong các cơ quan dân cử; - Bồi dưỡng các kỹ năng nghiên cứu, phân tích CS, thu thập và sử lý TT cho các cán bộ liên quan; - Tăng cường ứng dụng CNTT.XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdich_vu_cung_cap_tt_cho_dbdc_pvhung_5935.ppt
Tài liệu liên quan