• Hệ thống thông tin đất - Chương 8: Phân tích địa lýHệ thống thông tin đất - Chương 8: Phân tích địa lý

  Gán địa chỉ cho phép người sử dụng chuyển đổi địa chỉ bưu điện (Vd: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. HCM) thành những tọa độ vị trí địa lý, tạo ra một lớp dữ liệu mới chứa những điểm này, và hiển thị thông tin trên bản đồ. Có ba thành phần cần thiết để hoàn thành quá trình gán địa chỉ: một file dữ liệu bản đồ, một bảng dữ liệu lưu trữ thông tin đ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin đất - Chương 6: Nhập, quản trị và xuất dữ liệuHệ thống thông tin đất - Chương 6: Nhập, quản trị và xuất dữ liệu

  Ảnh Ê Các mô hình 3D Ê Dữ liệu xuất ra từ CSDL GIS trong dạng thích hợp đối với người sử dụng, có ba dạng sau: Ê Hardcopy: thông tin được in ra giấy, film,. Ê Softcopy: thông tin được xem trên màn hình máy tính (văn bản, đồ họa đơn sắc hoặc màu), softcopy có thể thay đổi nhưng việc xem thông tin bị hạn chế do kch thước màn hình. Ê Thông tin...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin đất - Chương 5: Mô tả thông tin trong hệ thống thông tin địa lýHệ thống thông tin đất - Chương 5: Mô tả thông tin trong hệ thống thông tin địa lý

  Trong hệ thống raster, những ký hiệu là vị trí ô lưới trong ma trận. Trong hệ thống vector, những ký hiệu định vị có thể là điểm, đường (line), curve, boundary, or vector; hay vùng: area, region, hay polygon. Mối liên kết biểu tượng và ý nghĩa của chúng là việc gán cho bất kỳ một yếu tố địa lý ít nhất một nghĩa xác định, tên hay chỉ số gọi là I...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin đất - Chương 4: Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lýHệ thống thông tin đất - Chương 4: Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý

  Công việc cài đặt này tuân thủ các đòi hỏi của phần mềm quản trị CSDL. Thành lập hệ quản trị CSDL không gian có khả năng đọc CSDL thuộc tính và kết nối nó với dữ liệu không gian. Bên cạnh đó có thể sử dụng hệ quản trị CSDL phi không gian như ORACLE, DB2, SQL Server. luôn cung cấp dịch vụ để bất kỳ hệ thống nào cũng có thể truy nhập và đọc dữ l...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin đất - Chương 3: Các thành phần và hệ thống của hệ thống thông tin địa lýHệ thống thông tin đất - Chương 3: Các thành phần và hệ thống của hệ thống thông tin địa lý

  Với hệ thống phân tích địa lý, chúng ta mở rộng khả năng chấn vấn dữ liệu truyền thống bao gồm khả năng phân tích dữ liệu dựa vào vị trí của chúng. Ví dụ: đơn giản nhất là khi chúng ta quan tâm sự kiện chung của các yếu tố địa lý khác nhau. Giả thiết chúng ta muốn tìm diện tích đất cư trú trên các loại đá gốc với mức khí radon cao. Đây là vấn đ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin đất - Chương 2: Khoa học thông tin địa lýHệ thống thông tin đất - Chương 2: Khoa học thông tin địa lý

  Dữ liệu phi không gian (Non-Spatial data hay attribute) (nó là cá gì?) thể hiện tính chất của đối tượng như chiều dài, rộng của con đường, độ cao của cây rừng, dân cư của thành phố dữ liệu phi không gian mô tả thông tin về đặc điểm của đối tượng. Ê Dữ liệu thời gian (Temporal data) (nó tồn tại khi nào?), thời điểm tồn tại hay xuất hiện của đối...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 1: Bản đồ & hệ thống thông tin địa lýĐịa lý - Chương 1: Bản đồ & hệ thống thông tin địa lý

  Sử dụng ảnh hàng không và kỹ thuật chiết xuất thông tin từ các ảnh này. Trước đây, trắc lượng ảnh sử dụng các nguồn dữ liệu địa hình (độ cao, đặc điểm nhìn thấy được như đường xá và mạng sông suối, sử dụng đất và lớp phủ đất ). Ê Khảo sát, cung cấp dữ liệu chính xác cao về vị trí ranh giới đất, công trình xây dựng, đặc điểm tự nhiên Ê Số liệ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đấtBài giảng trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất

  Cách bố trí: + Đặt máy thủy chuẩn giữa M và C + Ngắm về mia dựng tại M, đọc được số đọc chỉ giữa là a. + Tính số đọc chỉ giữa trên mia tại C b=HM+a-HCtk + Quay máy ngắm về mia dựng tại B, người dựng mia dịch chuyển mia lên xuống cho đến khi số đọc chỉ giữa bằng b, dùng sơn vạch đáy mia ta được cao độ thiết kế

  pdf164 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin đất - Chương III: Phân tích thiết kê hệ thống thông tin đất đaiHệ thống thông tin đất - Chương III: Phân tích thiết kê hệ thống thông tin đất đai

  Có khả năng lưu trữ một khối lượng lớn dữ liệu. - Phụ thuộc vào hệ thông phần cứng và phần mềm. - Nhanh chóng thay đổi công nghệ có thể tạo ra những trở ngại cho các kế hoạch lâu dài. - Khả năng duy trì các tư vấn về tài chính và tổ chức kinh phí đầu tư cho công nghệ tin học trong quản lý thông tin thường lớn vì gồm các chi phí đầu tư trang th...

  pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin đất - Chương I: Khái niệm cơ bản về thông tin, hệ thống và hệ thống thông tinHệ thống thông tin đất - Chương I: Khái niệm cơ bản về thông tin, hệ thống và hệ thống thông tin

  Thể hiện trên bản đồ địa chính như: số thửa, hình dạng kích thước, diện tích, loại đất theo mục đích sử dụng. Thửa đất phải có các đường ranh giới rõ ràng. Phương pháp này cung cấp thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và đỡ tốn kém. - Mô tả bằng phương pháp số: các phương pháp đo đạc sử dụng các thiết bị và kỹ thuật đo hiện đại cung cấp các...

  pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0