• Địa lý - Chương 1: Đại cương về bản đồ họcĐịa lý - Chương 1: Đại cương về bản đồ học

  Trong dân dụng. ? Trong nghiên cứu khoa học. ? Trong giảng dạy và học tập. ? Ứng dụng trong công việc chuyên ngành. ? Phương tiện hỗ trợ làm việc. ? An ninh quốc phòng. ? Trong thành lập bản đồ

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 5: Phân tích không gianĐịa lý - Chương 5: Phân tích không gian

  Nhóm công cụ Overlay: UPDATE: cập nhật không gian và thuộc tính cho đối tượng input dựa trên đối tượng cập nhật. This tool updates the attributes and geometry of an input feature class or layer by the Update feature class or layer that they overlap

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 3: Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gianĐịa lý - Chương 3: Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian

  Quan hệ vùng-vùng - “Chồng lớp (overlaps)”: Hai vùng chồng lên nhau. - “Nằm bên trong (is within)”: Một vùng nằm bên trong một vùng khác. - “Kế cận (is adjacent to)”: Hai vùng cùng có một đường biên chung.

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 2: Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gianĐịa lý - Chương 2: Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gian

  Bản đồ tỷ lệ nhỏ (tỷ lệ 1:1.000.000 và nhỏ hơn): sử dụng phép chiếu hình nón đứng đồng góc với 2 vĩ tuyến chuẩn 110 và 210. ? Bản đồ tỷ lệ lớn: hiện nay đang sử dụng phép chiếu UTM, trước đây chúng ta đã từng sử dụng phép chiếu Gauss – Kruger.

  pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 1: Tổng quan về hệ thông tin địa lýĐịa lý - Chương 1: Tổng quan về hệ thông tin địa lý

  1.5. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG GIS Ở VN GIS có khả năng ứng dụng đa ngành: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy văn, Địa chất, Quy hoạch sử dụng đất, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Giám sát biến động – sự cố môi trường, Đô thị, Giao thông, Cơ sở hạ tầng

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 5: Ứng dụng mapinfo trong quản lý thông tin đại lýĐịa lý - Chương 5: Ứng dụng mapinfo trong quản lý thông tin đại lý

  Mở file THBT08.tab trong ./ngay 5. Tìm kiếm những khu vực có giá trị <10 và sắp xếp chúng theo MA_SO. Lưu với tên file THBT09.tab và THBT09.dbf trong ./ngay 6. Thoát khỏi MapInfo và khởi động Excel để xem kết quả của file THBT09.dbf

  pptx71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong gisĐịa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong gis

  Vị trí của đối tượng nghiên cứu: quản lý và cung cấp vị trí của các đối tượng theo yêu cầu bằng các cách khác nhau như tên địa danh, mã, vị trí, toạ độ. Ðiều kiện về thuộc tính của đối tượng: thông qua phân tích các dữ liệu không gian cung cấp các sự kiện tồn tại hoặc xảy ra tại một đỉem nhất định hoặc xác định các đối tượng thoả mãn các điều kiện...

  pptx54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 3: Dữ liệu địa lýĐịa lý - Chương 3: Dữ liệu địa lý

  Phụ thuộc vào tỷ lệ mô tả, một đối tượng có thể nhận nhiều mẫu khác nhau Buildings Vẽ công trình công cộng – building outline USGS Quad Sheet – point location City USGS Quad Sheet – Polygon of city boundary Rand McNally Map – Point representing city location

  pptx93 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 2: Các thành phần cơ bản của GisĐịa lý - Chương 2: Các thành phần cơ bản của Gis

  Phần cứng : Mạng máy tính và các thiết bị ngọai vi như : bàn số hóa (Digitizer) máy quét hình ảnh (Scanner), máy vẽ (Plotter), máy in (Printer) Phần mềm : Các phần mềm có khả năng nhập,lưu trữ, xử lý, phân tích, tính hiển thị các dữ liệu theo yêu cầu người sử dụng. Dữ liệu không gian hay dữ liệu đồ họa là những hình ảnh, đường nét, điểm của...

  pptx17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin địa lý (geographic information system)Hệ thống thông tin địa lý (geographic information system)

  2. Độ phân giải phổ: Những phần của phổ điện từ mà được đo bởi hệ thống viễn thám. .Landsat TM: blue, green, red, nir, mir, tir .SPOT: giải sóng nhìn thấy, green, red, ir 3. Độ phân giải về thời gian (Chu kỳ): tần số xuất hiện mà các ảnh được thu thập tại cùng một vùng trên bề mặt của Trái đất bởi hệ thống viễn thám. .Landsat TM: 16 ngày ....

  pptx62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0